одобрен

2019г.

Уникален идентификатор:  6c3919d7-f217-4285-a651-d5586185d9df

Описание:

издадени през 2019г.

Община Разград Търговия и рекламна дейност

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-14 13:02:02
  • Създаден от: galya_krasteva_krasteva
  • Последна промяна: 2020-01-14 13:02:02

В сила от

В сила до

Тип

Търговец

Нас. място

Площ

Стока

Съоражение

Място

1 07.01.2019 13.01.2019 Рекламна дейност "НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ" ЕООД РУСЕ 7 LED панел От автомобил с платформа, върху която е монтирана видео стена. гр.Разград, пл."Момина чешма", паркинга пред кафе-аперитив "Сохо".
2 14.01.2019 14.01.2019 Рекламна дейност "НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ" ЕООД РУСЕ 15 LED панел От автомобил с платформа, върху която е монтирана видео стена. гр.Разград, пл."Момина чешма", паркинга пред кафе-аперитив "Сохо".
6 08.03.2019 08.03.2019 Рекламна дейност "СМАРТ КОМУНИКЕЙШЪНС" ЕООД СОФИЯ РЕКЛАМНИ ФЛАЕРИ ЗА "DM БЪЛГАРИЯ" ЕООД РАЗДАВАНЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ЕДНО ЛИЦЕ ГР.РАЗГРАД, БУЛ."БЪЛГАРИЯ" №17 ПРЕД МАГАЗИН DM И НА ПЛ."МОМИНА ЧЕШМА"
38 21.03.2019 29.03.2019 Рекламна дейност "ПАТЕЕВ" ООД ГР.СОФИЯ РЕКЛАМНИ ФЛАЕРИ ЗА "ПАТЕЕВ" ООД РАЗДАВАНЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ЕДНО ЛИЦЕ ГР.РАЗГРАД, БУЛ."БЪЛГАРИЯ" №36 ПРЕД ВХОДА НА ТЪРГОВСКИЯ ОБЕКТ НА НАЕМАТЕЛЯ, РАЗПОЛОЖЕН В СУТЕРЕНА В ТЪРГОВСКИЯ ДОМ
55 15.04.2019 15.04.2019 Информационно-указателни табели "МАКСИМА БЪЛГАРИЯ" ЕООД СОФИЯ 1,08 информационно-указателна табела - двустранна върху стълб за улично осветление гр.Разград, на десния тротоар на ул.”Димитър Ненов”, след кръстовището с ул.”Южен булевард”
57 20.04.2019 20.04.2019 Рекламна дейност "ХОБИ-КАР" ЕООД РУСЕ 6бр. автомобили тест-драйв и роуд шоу пред сградата на НЧ "Развитие - 1869"
58 16.04.2019 15.05.2019 Информационен елемент "ЗАЛОЖНА КЪЩА КРЕДИТ ЕКСПРЕС 69" ЕООД РАЗГРАД 0.28 информационно-указателна табела - едностранна на самостоятелна стойка гр.Разград, на западния тротоар на ул."Симеон" срещу Кооперативния пазар, до вратата на търговския обект
59 22.04.2019 21.05.2019 Информационно-указателни табели "ЕВРО 07" АД СОФИЯ 1,53 информационно-указателна табела - двустранна върху стълб за улично осветление гр.Разград - бул."Априлско въстание", преди кръстовището с ул."Ивайло" в посока ж.к."Орел", върху стълб за улично осветление
60 22.04.2019 21.05.2019 Информационно-указателни табели "ЕВРО 07" АД СОФИЯ 1.53 информационно-указателна табела - двустранна върху стълб за улично осветление гр.Разград, бул.„Априлско въстание”, в посока автогара до Русенски университет "Ангел Кънчев"-филиал Разград, върху стълб за улично осветление
61 22.04.2019 21.05.2019 Информационно-указателни табели "ЕВРО 07" АД СОФИЯ 1.34 информационно-указателна табела - двустранна на самостоятелна стойка гр.Разград, ул."Ивайло", срещу газ станция
66 23.04.2019 22.05.2019 Информационно-указателни табели "ЕКСПРЕСБАНК" АД ВАРНА 6.00 фирмен надпис с придружаващо лого монтиран на фасадата на банковия офис гр.Разград, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №10, над входа на банковия офис
67 23.04.2019 22.05.2019 Информационно-указателни табели "ЕКСПРЕСБАНК" АД ВАРНА 1.28 фирмен надпис с придружаващо лого монтиран на фасадата на банковия офис гр.Разград, ул. „Св. Св. Кирил и Методий”, в западната част на банковия офис
68 10.05.2019 13.05.2019 Рекламна дейност "ИВ И СТАНИ" ЕООД ТЪРГОВИЩЕ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ РАЗДАВАНЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ДВЕ ЛИЦА гр.Разград, централна градска част
69 09.05.2019 17.05.2019 Рекламна дейност "НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ" ЕООД РУСЕ 15 LED панел От автомобил с платформа, върху която е монтирана видео стена. гр.Разград, пл."Момина чешма", паркинга пред кафе-аперитив "Сохо".
70 10.05.2019 10.05.2019 Рекламна дейност "КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС" ООД СОФИЯ РЕКЛАМНИ ФЛАЕРИ ЗА TBI Bank РАЗДАВАНЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ЕДНО ЛИЦЕ гр.Разград, централна градска част
71 11.05.2019 11.05.2019 Рекламна дейност "КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС" ООД СОФИЯ РЕКЛАМНИ ФЛАЕРИ ЗА TBI Bank РАЗДАВАНЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ЕДНО ЛИЦЕ гр.Разград, централна градска част
72 12.05.2019 12.05.2019 Рекламна дейност "КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС" ООД СОФИЯ РЕКЛАМНИ ФЛАЕРИ ЗА TBI Bank РАЗДАВАНЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ЕДНО ЛИЦЕ гр.Разград, централна градска част
73 13.05.2019 13.05.2019 Рекламна дейност "КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС" ООД СОФИЯ РЕКЛАМНИ ФЛАЕРИ ЗА TBI Bank РАЗДАВАНЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ЕДНО ЛИЦЕ гр.Разград, централна градска част
74 14.05.2019 14.05.2019 Рекламна дейност "КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС" ООД СОФИЯ РЕКЛАМНИ ФЛАЕРИ ЗА TBI Bank РАЗДАВАНЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ЕДНО ЛИЦЕ гр.Разград, централна градска част
75 15.05.2019 15.05.2019 Рекламна дейност "КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС" ООД СОФИЯ РЕКЛАМНИ ФЛАЕРИ ЗА TBI Bank РАЗДАВАНЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ЕДНО ЛИЦЕ гр.Разград, централна градска част
76 16.05.2019 16.05.2019 Рекламна дейност "КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС" ООД СОФИЯ РЕКЛАМНИ ФЛАЕРИ ЗА TBI Bank РАЗДАВАНЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ЕДНО ЛИЦЕ гр.Разград, централна градска част
77 17.05.2019 17.05.2019 Рекламна дейност "КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС" ООД СОФИЯ РЕКЛАМНИ ФЛАЕРИ ЗА TBI Bank РАЗДАВАНЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ЕДНО ЛИЦЕ гр.Разград, централна градска част
78 18.05.2019 18.05.2019 Рекламна дейност "КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС" ООД СОФИЯ РЕКЛАМНИ ФЛАЕРИ ЗА TBI Bank РАЗДАВАНЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ЕДНО ЛИЦЕ гр.Разград, централна градска част
79 19.05.2019 19.05.2019 Рекламна дейност "КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС" ООД СОФИЯ РЕКЛАМНИ ФЛАЕРИ ЗА TBI Bank РАЗДАВАНЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ЕДНО ЛИЦЕ гр.Разград, централна градска част
80 26.06.2019 26.06.2019 Рекламна дейност "ПРОМЕДИКА24 КЕЪР БГ" ЕООД СОФИЯ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ РАЗДАВАНЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ДВЕ ЛИЦА - ВРЕМЕННО ОБОСОБЕН ПУНКТ - ШАТРА - НА ОПРЕДЕЛЕНО МЯСТО. ГР.РАЗГРАД, ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ-В ПРОСТРАНСТВОТО ИЗТОЧНО ОТ ДЖАМИЯ "ИБРАХИМ ПАША"
86 13.06.2019 12.07.2019 Рекламна дейност "ПАТЕЕВ" ООД ГР.СОФИЯ РЕКЛАМНИ ФЛАЕРИ ЗА "ПАТЕЕВ" ООД РАЗДАВАНЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ЕДНО ЛИЦЕ ГР.РАЗГРАД, БУЛ."БЪЛГАРИЯ" №36 ПРЕД ВХОДА НА ТЪРГОВСКИЯ ОБЕКТ НА НАЕМАТЕЛЯ, РАЗПОЛОЖЕН В СУТЕРЕНА В ТЪРГОВСКИЯ ДОМ
95 02.07.2019 02.07.2019 Рекламна дейност ЕТ"ВАЛОС-ДАНИЕЛА ВАЛОСКОВА" С.ХРАБЪРСКО
96 10.07.2019 16.07.2019 Рекламна дейност "НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ" ЕООД РУСЕ 15.00 LED панел От автомобил с платформа, върху която е монтирана видео стена. гр.Разград, пл."Момина чешма", паркинга пред кафе-аперитив "Сохо".
97 18.07.2019 17.08.2019 Информационен елемент ГИНКА ИВАНОВА СЪБЕВА ГР.ЯМБОЛ
98 23.07.2019 24.07.2019 Рекламна дейност "ИВ И СТАНИ" ЕООД ТЪРГОВИЩЕ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ РАЗДАВАНЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ДВЕ ЛИЦА гр.Разград, централна градска част
100 27.08.2019 26.09.2019 Рекламно-информационен елемент "КЛАВЪР" ООД ВАРНА 0.96 информационно-указателна табела - двустранна върху стълб за улично осветление гр.Разград, на южния тротоар на бул.”Априлско въстание”, преди кръстовището с ул.“Търговищко шосе“ в посока „Химик” АД, върху стълб за улично осветление – ІІІ зона
101 27.08.2019 26.09.2019 Рекламен елемент "ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ" АД ПАЗАРДЖИК 1.50 информационно-указателна табела - едностранна на самостоятелна стойка гр.Разград, кръстовището на бул."Княз Борис" и ул."Казанлък"
102 27.08.2019 26.09.2019 Рекламен елемент "ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ" АД ПАЗАРДЖИК 1.50 информационно-указателна табела - едностранна на самостоятелна стойка гр.Разград, ул."Казанлък" и отбивката за "Ди Ес Смит България" АД
103 11.09.2019 13.09.2019 Рекламна дейност "ИВ И СТАНИ" ЕООД ТЪРГОВИЩЕ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ РАЗДАВАНЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ДВЕ ЛИЦА ГР.РАЗГРАД, ГРАДСКИ ПАРК
104 19.09.2019 19.09.2019 Рекламна дейност "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ 1945" АД РАЗГРАД чрез таблети Демонстрации на спортни залози чрез таблети, находящи се в промо кът. гр.Разград, между бул.“Васил Левски“, ул.“Панега“, ул.“Вит“ и бул.Княз Борис"
105 08.10.2019 07.11.2019 Рекламен елемент "ЕНДЖОЙ КОМЕРС" ЕООД РАЗГРАД 2.16 фирмен тотем - двустранен на самостоятелна стойка гр.Разград, между бул.“България“ и бул.“Бели лом“, пл.“Стефан Стамболов“ - в зелената площ, западно от Ресторант-пицария "Енджой"
106 08.10.2019 07.11.2019 Рекламен елемент "ЕНДЖОЙ КОМЕРС" ЕООД РАЗГРАД 2.16 фирмен тотем - двустранен на самостоятелна стойка гр.Разград, между бул.“България“ и бул.“Бели лом“, пл.“Стефан Стамболов“ - в зелената площ, източно от Ресторант-пицария "Енджой"
107 15.10.2019 14.11.2019 Рекламен елемент "ЕВРО ФЕРТ" АД ДИМИТРОВГРАД 4,03 информационно-указателна табела - двустранна на самостоятелна стойка гр.Разград, северна промишлена зона
108 24.10.2019 24.10.2019 Рекламна дейност "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ 1945" АД РАЗГРАД 9 чрез таблети Демонстрации на спортни залози чрез таблети, находящи се в промо кът. ГР.РАЗГРАД, УЛ."ГАВРИЛ КРЪСТЕВИЧ"
109 14.11.2019 13.12.2019 Рекламно-информационен елемент "ЕЛФА" ЕООД С.ЛИПНИК 2.40 информационно-указателна табела - двустранна табела - на самостоятелна стойка с.Раковски, в имот 62089.502.1179, на ул."Г.С.Раковски"
110 14.11.2019 13.12.2019 Рекламно-информационен елемент "ЕЛФА" ЕООД С.ЛИПНИК 2.40 информационно-указателна табела - двустранна табела - на самостоятелна стойка с.Раковски, общ.Разград, в имот 62089.28.97 (местен път)
111 12.12.2019 12.12.2019 Рекламна дейност "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ 1945" АД РАЗГРАД 9 чрез таблети Демонстрации на спортни залози чрез таблети, находящи се в промо кът. ГР.РАЗГРАД, УЛ."ГАВРИЛ КРЪСТЕВИЧ"
112 17.12.2019 23.12.2019 Рекламна дейност "НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ" ЕООД РУСЕ 15 LED панел От автомобил с платформа, върху която е монтирана видео стена. гр.Разград, пл."Момина чешма", позициониран в източната част на паркинга