одобрен

Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета на Община Златарица към 31.07.2020 г.

Уникален идентификатор:  7590cf78-bf1c-4a5c-bc25-fad844fd860d

бюджет златарица касово изпълнение отчет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-08-14 08:40:16
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2020-08-14 08:40:16