одобрен

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета на Община Златарица към 31.12.2019 г.

Уникален идентификатор:  78c1a946-413c-4b85-ab2f-01c19cb4fb30

бюджет златарица касово изпълнение отчет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-03-05 11:01:02
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2020-03-05 11:01:02