одобрен

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА 04.2019

Уникален идентификатор:  7c872548-e803-44a6-92c2-96e7e3819188

бюджет изпълнение касово община регистър РМС 54/2019 Казанлък

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-04 11:42:42
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2019-06-04 12:22:27
  • Последно променил: margarita_rangelova
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

endprint

2 1
година 2019 1
1
1
1
#REF! 1
за периода от до 1
Казанлък 2019/01/01 2019/04/30 1
(наименование на разпоредителя с бюджет) #REF! код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА 1
1
#REF! код по ЕБК: 7404 1
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 1
1
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ 1
Бланка версия 1.01 от 2019г. 1
1
(в лева) 1
I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я Уточнен план 2019 - ПРИХОДИ Отчет 2019 - ПРИХОДИ 1
§§ под-§§ Н А И М Е Н О В А Н И Е Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО 1
0 1 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1
5 100 Данък върху доходите на физически лица: 151000 0 151000 0 0 76081 0 76081 1
10 101 от доходи по трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения 0 0 0 0 0 0 0 0
15 102 от еднолични търговци, свободни професии, извънтрудови правоотношения и др. 0 0 0 0 0 0 0 0
20 103 окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници 151000 0 151000 0 0 76081 0 76081 1
Показва 1 до 25 от общо 7370 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте