одобрен

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета на Община Златарица към 30.06.2020 г.

Уникален идентификатор:  8a366091-dd8f-4ccb-81eb-a4af28018329

бюджет златарица касово изпълнение отчет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-08-10 08:59:01
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2020-08-10 08:59:01