одобрен

Полицейска статистика

Уникален идентификатор:  93e62d34-dc25-4874-803a-60df8ec18ec4

Описание:

Полицейска статистика за 2018 г.

икономически престъпления престъпления престъпления срещу личността престъпления срещу собствеността

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

Описание на схема:

икономически престъпления престъпления престъпления срещу личността престъпления срещу собствеността
  • Създаден на: 2019-05-09 15:45:54
  • Създаден от: tsvetolyub_mitov
  • Последна промяна: 2019-05-09 15:45:54

Видове престъпления (вкл, и противообществени прояви)

Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - Общ брой

Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - извършени от лица с минали осъждания

Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - извършени от лица с трудова ангажираност - безработни

Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - извършени лица, с трудова ангажираност - не учащи и не работещи

Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - извършени лица с трудова ангажираност - учащи

Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - извършени лица с трудова ангажираност - други

Установени извършители на престъпления срещу личността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - общ брой

Установени извършители на престъпления срещу личността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - лица с минали осъждания

Установени извършители на престъпления срещу личността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - безработни лица

Установени извършители на престъпления срещу личността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - неучащи и неработещи лица

Установени извършители на престъпления срещу личността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - учащи лица

Установени извършители на престъпления срещу личността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - лица с други трудови ангажираности

Общ брой 46205 15887 9557 149 2413 34086 42389 13055 8481 119 2372 30944
1. Престъпления против личността (чл.115 - 159 НК) 2793 925 605 9 125 2054 2914 900 642 8 167 2097
1.1. Убийство (чл.115-127 НК) 169 52 35 0 2 132 182 54 40 0 2 140
· Умишлено убийство (чл.115-116,118 НК) - довършено 88 39 27 0 1 78 116 41 30 0 1 85
- по поръчка (чл.116, ал.1, т.10 НК) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- от тях чрез ефтаназия 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
· Умишлено убийство (чл.115-116,118 НК) - опит 41 8 5 0 0 33 40 8 6 0 0 34
· Убийство на новородено дете (чл.120 - 121 НК) 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1
· Подпомагане, склоняване към самоубийство (чл.127 НК) 6 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6
1.2. Разврат (чл.149-159 НК) 392 122 83 3 20 286 368 115 88 2 27 251
· Блудство (чл.149 - 150 НК) 156 51 36 1 11 108 160 49 39 1 19 101
· Изнасилване (чл.152 НК) - довършено 63 27 18 0 1 44 71 26 20 0 1 50
· Изнасилване (чл.152 НК) - опит 14 9 6 0 1 7 14 9 6 0 1 7
· Сводничество и отвличане за разврат (чл.155 - 156 НК) 46 10 7 0 0 39 35 13 11 0 0 24
· Насилствен хомосексуализъм (чл.157 НК) 12 4 3 1 0 8 14 4 3 1 0 10
1.3. Телесна повреда (чл.128 - 135 НК) 1405 437 271 5 83 1046 1612 463 329 5 115 1163
· Умишлена тежка телесна повреда (чл.128,131,131а НК) 19 4 2 0 0 17 24 4 5 0 0 19
1.4. Отвличане и противозаконно лишаване от свобода (чл.142,142а НК) 44 17 7 0 0 37 67 18 9 0 0 58
1.5. Задържане на заложник (чл.143а НК) 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2
1.6. Трафик на хора (чл.159а - 159в НК) 34 8 15 0 1 18 24 7 11 0 1 12
1.7. Други против личността 748 289 194 1 19 534 717 268 189 1 23 504
2. Престъпления против собствеността (чл.194 - 200, 206 - 217 НК) 17058 5270 3674 84 1304 11996 15741 4203 3355 72 1381 10933
2.1. Грабеж (чл.198 - 200 НК) 717 319 181 6 61 469 825 323 222 7 82 514
· въоръжен грабеж 30 14 8 0 4 18 39 19 13 0 5 21
- чрез огнестрелно оръжие 13 6 2 0 2 9 17 9 5 0 2 10
· магистрален грабеж 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2
- въоръжен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Кражба (чл.194 - 197 НК) 13757 4282 2957 72 989 9739 12667 3378 2720 61 1058 8828
· джебчийска 418 104 98 0 53 267 412 97 96 0 56 260
· взломна 1405 787 443 17 164 781 1662 745 504 19 273 866
· домова 2087 961 642 22 202 1221 2122 840 667 21 241 1193
· от офиси 134 55 41 3 6 84 149 59 50 3 9 87
· от магазини 4916 932 579 6 214 4117 4523 751 556 8 250 3709
· на части и вещи от МПС 637 272 211 5 48 373 645 248 205 6 69 365
· на оръжие и боеприпаси - (чл.195,ал.1,т.10, чл.195,ал.3 НК) 21 12 11 0 2 8 26 12 14 0 2 10
· на селскостопанска продукция, домашни животни и птици 2727 654 499 4 163 2061 2882 603 585 6 281 2010
2.3. Измама (чл.209 - 211, 213 НК) 605 207 196 1 14 394 508 176 166 2 9 331
2.4. Изнудване (чл.213а-214 а НК) 42 15 13 0 1 28 49 17 14 0 1 34
2.5. Други против собствеността 1940 449 329 5 239 1367 2144 454 359 5 305 1475
3. Общоопасни престъпления (чл.330-356 к; чл.242, 250, 253, ал.4, 270, 282 НК) 20953 7857 3957 47 849 16100 19127 6836 3484 37 810 14796
3.1. Палеж (чл.330-333 НК) 170 53 45 0 20 105 187 56 51 0 28 108
· повреждане чрез взрив (чл.333 НК) 3 1 1 0 1 1 8 4 3 0 4 1
3.2. Незаконно производство, притежаване и използване на оръжие (чл.337-339б НК) 444 150 79 1 9 355 455 150 85 1 11 358
3.3. Посегателства спрямо МПС 360 140 87 2 56 215 435 136 99 2 83 251
· противозаконно отнемане на МПС (чл.346, ал.1, ал.2, т.1-2 НК) 282 107 61 2 47 172 339 105 68 2 68 201
· съдействие при връщане на МПС с цел имотна облага (чл.346,ал.3 НК) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
· кражба на МПС (чл.346, ал.2, т.3-4; чл.194-196а НК) 68 31 22 0 9 37 95 34 30 0 15 50
· грабеж на МПС (чл.346, ал.5; чл.198-199 НК) 10 2 4 0 0 6 13 3 4 0 0 9
· грабеж на МПС от охранител/престъпна група с цел изнасяне през граница/изменени номера (чл.346,ал.6 НК) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4. Други действия спрямо МПС 3707 1304 769 13 162 2763 3474 1189 692 12 155 2615
· използване на чужди регистрационни номера на МПС (чл.345 НК) 3664 1282 761 12 160 2731 3430 1168 685 11 153 2581
· подправяне регистрационни номера на МПС (чл.345а НК) 12 4 1 0 0 11 12 4 1 0 0 11
· незаконно проникване в МПС (чл.346б НК) 31 18 7 1 2 21 32 17 6 1 2 23
3.5. Престъпления, свързани с наркотици (чл.242,ал.2-3; чл.270,ал.2; чл.282,ал.5; чл.253,ал.4, чл.354а-354в НК) 4510 1633 884 12 306 3308 4301 1485 814 11 296 3180
· контрабанда (чл.242, ал.2 и ал.3 НК) 5 1 0 0 0 5 6 1 0 0 0 6
· производство, притежаване, разпространение, пренасяне (чл.354а НК) 4325 1578 846 11 299 3169 4164 1445 788 10 293 3073
· склоняване към употреба (чл.354б НК) 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4
· отглеждане на растения (чл.354в НК) 173 52 37 1 7 128 195 55 42 1 8 144
· финансови операции и сделки със суми, придобити чрез трафик на наркотици (чл.253, ал.4 НК ) 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
· възпрепятстване контрол върху трафик на наркотици (чл.270, ал.2 НК) 2 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 2
· неправомерен контрол върху дейности с наркотици (чл.282, ал.5 НК) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.6. Престъпления по транспорта (чл.340-344 НК) 11720 4568 2084 19 293 9324 11270 4315 1980 13 276 9001
· транспортни убийства по непредпазливост (чл.343,ал.1,б.”в”,ал.2, б.”б”,ал.3 НК) 217 31 24 0 1 192 223 31 26 0 1 196
· транспортни телесни повреди по непредпазливост (чл.343,ал.1,б.”б”,ал.2,б.”а НК) 953 126 74 0 14 865 962 127 75 0 14 873
3.7. Други общоопасни 42 9 9 0 3 30 49 10 10 0 3 36
4. Други криминални престъпления 4598 1583 1043 8 110 3437 4970 1585 1167 9 141 3653
4.1. Престъпления против правата на гражданите (чл.162-169 в,170-171,174 а НК) 134 55 35 0 10 89 134 59 51 0 16 67
4.2. Престъпления против брака, семейството и младежта (чл.176-179,181-193 НК) 1533 516 424 2 26 1081 1583 505 468 2 25 1088
· незаконно осиновяване (чл.182а-182б НК) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
· неплащане на издръжка (чл.183 НК) 934 339 241 1 5 687 906 324 229 1 5 671
4.3. Престъпления против дейността на държавни и обществени организации (чл.269-300 НК) 1630 556 322 2 22 1284 1727 556 342 3 22 1360
· използване на полицейски знаци/униформа - (чл.274а НК) 7 2 1 0 0 6 8 2 1 0 0 7
· незаконно преминаване през граница (чл.279 НК) 420 30 16 0 0 404 484 59 18 0 0 466
· превеждане през граница - чл.280 НК 78 11 5 0 0 73 102 12 7 0 0 95
4.4. Компютърни престъпления (чл.319а-319в НК) 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2
4.5. Престъпления против реда и общественото спокойствие (чл.320-329 НК) 1298 456 261 4 52 981 1587 505 330 4 79 1174
· образуване и участие в престъпна група (чл.321, 321 а НК) 39 10 5 0 0 34 168 21 17 0 0 151
· хулиганство (чл.325 НК) 1046 372 198 3 44 801 1213 415 255 3 70 885
17
ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им.