одобрен

вид и гориво

Уникален идентификатор:  940acfde-2455-41fe-a3dc-a955779fa9ed

Описание:

водените на отчет ПС към 01.03.2019 г.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-04 21:15:32
  • Създаден от: vehicle_registration
  • Последна промяна: 2019-03-04 21:15:32

Брой ПС по вид и гориво към 01.03.2019

Вид МПС Бензин Бензин/Газ Дизел Дизел/Газ Ел.двигател Газ Втечн.газ Биогориво Бензин/Електр. Дизел/Електр. Природ.газ Бензин/Втечн.газ Бензин/Природ.газ Водород Hеизвестен BCИЧKO
МОТОПЕД 79024 1 32 0 656 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1125 80840
МОТОЦИКЛЕТ 106442 0 20 0 8 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1907 108381
МОТОЦИКЛЕТ С КОШ 1128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1129
МОТОТРИКОЛКА ПЪТНИЧЕСКА 130 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132
МОТОТРИКОЛКА ТОВАРНА 68 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 72
ТРИКОЛЕСНО ПС 139 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145
ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС 2649 0 68 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2848
ОБЩО МОТОЦИКЛЕТИ 189580 1 126 0 800 0 1 0 2 0 0 3 0 0 3034 193547
ЛЕК АВТОМОБИЛ 1318016 20826 1216165 18 785 27 333 3 5625 285 2267 158301 15757 0 11474 2749882
ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ 43780 1111 326292 25 82 20 21 5 644 13 896 6464 2482 0 788 382623
СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ 4083 62 30613 7 0 0 2 1 0 1 31 211 65 0 73 35149
АВТОБУС 1054 19 18201 8 23 8 21 3 0 2 497 11 8 0 109 19964
ВЛЕКАЧ 555 0 50257 4 0 0 0 0 0 0 128 0 0 0 22 50966
ОБЩО АВТОМОБИЛИ 1367488 22018 1641528 62 890 55 377 12 6269 301 3819 164987 18312 0 12466 3238584
КОЛЕСЕН ТРАКТОР 1343 0 7395 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 8774
САМОХОДНО ШАСИ 75 0 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 400
ЕЛЕКТРОКАР 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
МОТОКАР 5 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18629
ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4006
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114162
ПОЛУРЕМАРКЕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56193
КОЛЕСАР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1810
СПЕЦИАЛИЗИРАНА МАШИНА(ДРУГА) 25 1 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 357
ОБЩО ДРУГИ 9759 2 8064 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186522 204351
Общо 1566827 22021 1649718 62 1694 55 378 12 6271 301 3819 164990 18312 0 202022 3636482
ЗАБЕЛЕЖКА: Видовете горива Бензин/Газ, Дизел/Газ и Газ са използвани при регистрацията на МПС до 2009 г. От 2010 г. се използват видове горива Бензин/Втечнен газ (LPG), Бензин/Природен газ (NG) , Втечнен газ (LPG) и Природен газ (NG)