одобрен

Списък на издадените общи административни актове за периода 30.09-31.10.2019 г.

Уникален идентификатор:  945e13af-f9d5-4b1e-b4ac-fb6872f57608

административни актове златарица общи РМС 436/2017

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-18 08:45:19
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2019-11-18 08:45:19

СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ от 30.09.2019 г.

Номер Дата на регистрация Направление
РД-12-425 30.09.2019 Дирекция СА Да се назначи екип за предоставяне на интегрирани услуги на потребители по проект BG05M9OP001-2.040-0044 - "Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица"
РД-12-429 30.09.2019 Дирекция ОА Изменение на бюджет на Община Златарица към 30.09.2019 год.
РД-12-430 30.09.2019 Дирекция ОА Определям разходни норми за дизелово гориво на автомобил "Ситроен Джъмпер"
РД-12-435 03.10.2019 Дирекция СА Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти считано от 2019/2020 г.
РД-12-436 03.10.2019 Дирекция СА Да се назначи комисия, която да организира и проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти
РД-12-451 15.10.2019 Ръководство Нареждам съхраняването на бюлетините, протоколите и останалите книжа и материали от проведените избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 год. да се съхраняват в специално помещение намиращо се в сградата на ЗСУ и ДД гр. Златарица на ул. "Ст. Попстоянов" № 1 II-ри етаж
РД-12-479 22.10.2019 Ръководство Определям кабинет, находящ се на 2 етаж в сградата на общинска администрация за позициониране на Изчислителен пунк, необходим за провеждането на избори на 27.10.2019 год.
РД-12-490 28.10.2019 Ръководство Определям СИК № 041400003 с адрес гр. Златарица ул. "Д. Палев" № 3 ет. 1 ст. 108 за гласуване на избиратели с увредено зрение или трудно подвижни
РД-12-505 31.10.2019 Дирекция ОА Изменение на бюджета към 31.10.2019 год. на Община Златарица
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте