Набор от данни:  Регистър на даренията

одобрен

Регистър на даренията в Община Златарица за периода 01.01.2019 г.-31.05.2019 г.

Уникален идентификатор:  9e517318-8829-4880-82c5-59685e803290

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-05 09:36:45
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2019-06-05 09:36:45

РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА

Прил. №4 към Вътрешни правила за реда и условията за получаване и управление на даренията в Община Златарица

№ по ред Страни по договора № и дата на договора Предмет на договора и вид на дарението /труд, услуги, вещи, пари, имот/ Стойност на дарението № и дата на приемно-предавателния протокол Информация за изпълнение волята на дарителя забележка
1 Община Златарица- ЦКБ АД 2019/05/03 Дарителят дарява безвъзмездно на надарения сума, която да бъде използвана за официалния празник на гр. Златарица 2500 Закупени калъфи за столове и покривки за маси за зала "България" гр. Златарица
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте