одобрен

2017г.

Уникален идентификатор:  a09a3fa2-a139-401d-88d9-635c2ed9ff77

Описание:

регистрирани през 2017г.

ТСУ Община Разград Архитектура и градоустройство

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-15 15:32:21
  • Създаден от: galya_krasteva_krasteva
  • Последна промяна: 2020-01-14 13:08:54
  • Последно променил: galya_krasteva_krasteva

Номер

Дата

Кореспондент

Адрес на обекта

Описание на обекта

Технически паспорт №

0000001 04.01.2017 13:49:16 БУЛ ИНВЕСТ ГРУП 2009 АД гр.Разград, ул."Търговищко шосе" №3 Спортен комплекс Лудогорец, Детско-юношеска школа - първи етап-Обслужваща сграда с трибуни, техническа зона, футболни игрища №1, №2, №3, тренировъчна зона и огради, втори етап - игрища № 4 и №5 61710.503.6338.0.1
0000007 17.01.2017 13:33:18 НИКИ-2001 ЕООД гр.Разград, ул."Ивайло" №30 Открит паркинг за 10 автомобила 61710.503.6323.0.1
0000008 17.01.2017 16:33:22 ЛЮДМИЛ ВЪРБАНОВ СПАСОВ гр.Разград, ул."Никола Пенев" №30 МАЛЪК ОБЕКТ ЗА ДЕСТИЛАЦИЯ /КАЗАН ЗА РАКИЯ/ - II ЕТАП 61710.504.6341.1.1
0000010 20.01.2017 11:09:38 АНЕЛИЯ ЙОСИФОВА АНГЕЛОВА гр.Разград, ул."Антим I" № 25 ЕДНОФАМИЛНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП - 94.86 кв.м., РЗП - 260.13 кв.м. 61710.502.1212.2.1
0000011 20.01.2017 14:32:50 НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ДИКАНАРОВ гр.Разград, ул."Христо Ботев" № 1А Едноетажна жилищна сграда ЗП-132.60 кв.м. 61710.502.1175.2.1
0000012 20.01.2017 15:53:02 М И М ТРЕЙДИНГ 2005 ООД гр.Разград, ул."Петър Берон" №5 БКТП 20/0.4 KV и Кабелна линия 20 KV за БКТП 61710.502.6432.0.1
0000013 23.01.2017 10:11:29 "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД - наемател гр.Разград, ул."Варна" №2, вх.А и вх.Б Базова станция № 4497 в сграда с идентификатор 61710.505.566 гр.Разград 61710.505.566.0.1
0000014 23.01.2017 10:27:23 АМИЛУМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД гр.Разград, Северна индустриална зона Подмяна на съществуващ трансформатор 110/6 KV 20 MVA с нов 25 MVA 61710.505.26.0.2
103-29-575-1 24.01.2017 16:21:52 ОБЩИНА РАЗГРАД БУЛ.АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ №37, ВХ.А И ВХ.Б МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ГР.РАЗГРАД, ЖК.СНЕЖАНКА, БУЛ.АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ №37 С РЕГ.№232-25ПМ-026-244 НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБНОВЯВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ПРОЕКТ BG161P001-1.2.01-0001 ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГА 61710.504.3184.7/24.01.2017г.
103-29-576-1 24.01.2017 16:36:22 ОБЩИНА РАЗГРАД БУЛ.АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ №37, ВХ.А И ВХ.Б МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ГР.РАЗГРАД, УЛ.СТАНКО НИКОЛИЦА №6, БЛ.КОЛЬО ФИЧЕТО №1, ВХ.Б С РЕГ.№72-25ПМ-002-174 НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБНОВЯВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ПРОЕКТ BG161P001-1.2.01-0001 ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ 61710.502.6381.3 от 24.01.2017г.
0000015 25.01.2017 11:37:24 ЗК ХЪРЦОИ гр.Разград, ул."Добруджа" Подход с мостово съоръжение над дере от ул.Добруджа до УПИ XI - 21 в кв.12 61710.501.607.0.1
0000023 09.02.2017 13:17:00 МАТ 66 ЕООД гр.Разград, ул."Марин Дринов" № 2 Жилищна сграда с офиси и подземни гаражи ЗП-227.30 кв.м., РЗП - 1263.60 кв.м. 61710.502.1759.2.1
0000025 14.02.2017 15:43:46 ДОБРОМИР ИВАНОВ БЪРДАРОВ гр.Разград, ул."Любен Каравелов" № 52 Триетажна жилищна сграда, ЗП- 68.00 кв.м., РЗП - 240.60 кв.м. 61710.502.3968.4.1
0000026 16.02.2017 14:38:33 ИЛИЯ СТОЯНОВ КУРТЕВ гр.Разград, ул."Габрово" №3 Пункт за смяна на масла и магазин за промишлени стоки ЗП-73.60кв.м. /промяна предназначението на сгради №4 и № 5 по КК/ 61710.504.3546.5.1
0000027 17.02.2017 14:42:09 РАЛИЦА МИНЧЕВА СТЕФАНОВА 54420.0010.0009.001.001 Едноетажна жилищна сграда, ЗП - 70.00 кв.м 54420.0010.009
0000031 22.02.2017 14:22:33 АЛФА - ХИМ ЕООД гр.Разград, бул."Априлско въстание" № 2-Е ШОУ РУМ И ОФИСИ, ЗП - 207.00 кв.м.,РЗП - 428.00 кв.м. 61710.505.7271.3.1
0000037 27.02.2017 17:11:29 ЕТ "МАЛИБО - АЙДЪН МЕХМЕД" гр.Разград, ул."Бабуна" №8 Гаражен етаж и магазин за промишлени стоки като първи етап от строеж: Двуетажта жилищна сграда с гаражен етаж и магазин за промишлени стоки със ЗП-187.37 кв.м. и РЗП-376.38 кв.м. 61710.505.2279.4.1
0000038 01.03.2017 13:52:32 ВЕЛЕСЛАВ ЙОРДАНОВ ТАЧЕВ с.Балкански, община Разград, ул."Тодор Тончев" №6 Двуфамилна жилищна сграда ЗП-302.40кв.м. РЗП-519.01кв.м. 02467.0043.0442.001.001
0000042 07.03.2017 10:14:59 ИВАЙЛО НЕДЕЛЧЕВ ГЕЦОВ 0 Двуетажна жилищна сграда с гараж и работилница с магазин ЗП-154кв.м. и РЗП-290кв.м., ЗП приземен и подземен етаж - 310 кв.м. 61710.505.7318.1.1
0000048 16.03.2017 16:45:26 ПИЛКО ЕООД гр.Разград, Гарова промишлена зона Пристройка на два етажа за производствени и административни нужди към сграда /тяло/ № 4 по кадастрална карта със ЗП-581 кв.м. и РЗП- 1452 кв.м. 61710.506.10.23.1
0000052 21.03.2017 13:49:43 ХЮЛИЯ САЛИМ ИБРЯМОВА гр.Разград, Ж.К.Орел Бистро - I-ви етап от строеж "Пристройка и надстройка на съществуващ търговски обект за бистро и офиси" 61710.504.157.1..2
0000053 22.03.2017 14:29:01 НЕДЯЛКО ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ гр.Разград, местност Арменски лозя Двуетажна жилищна сграда, ЗП-69.00 кв.м. и РЗП-147.50кв.м. 61710.609.4666.1.1
0000055 23.03.2017 11:15:00 БООБ ЕООД гр.Разград, ул."Странджа" № 16 VI 61710.505.509.1.44
0000058 27.03.2017 17:23:18 ЖАНЕТА РАЙЧЕВА ВЕЛЕВА гр.Разград, ул."Кратово" № 3 ПРИСТРОЙКА ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, АНТРЕ И РАЗШИРЕНИЕ ДНЕВНА застроена площ - 15.02 кв.м. 61710.505.5227.1.1
0000062 30.03.2017 11:45:16 МАРИЙКА НИКОЛОВА АНАСТАСОВА гр.Разград, ул.""Ильо войвода" №17 Едноетажна жилищна сграда -I -ви етап от строеж: Триетажна жилищна жилищна сграда с магазин за промишлени стоки и кафе-еспресо ЗП - 61 кв.м. 61710.502.3691.1.1
0000066 06.04.2017 11:45:55 НЕРГИН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ с.Ясеновец, ул."Люлин" №2 ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП - 113.35 кв.м. РЗП- 208.50 кв.м. 87624.0036.0770.001.001
0000069 10.04.2017 11:07:33 "ЕКО БЪЛГАРИЯ" ЕАД гр.Разград, Гарова промишлена зона Изграждане на система за охлаждане от подземни съоръжения-резервоари за вода 4 бр. по 50м3 и помпена станция с пожарогасителна инсталация за охлаждане и дренчерна завеса за създаване на предпазен воден екран при пожар между ЖП цистерни и автоцистерни към 61710.506.101.2.1
0000074 13.04.2017 09:43:20 МАТ 66 ЕООД гр.Разград Вътрешно преустройство с промяна предназначението на самостоятелен обект в магазин за промишлени стоки ЗП-78.80 кв.м. 61710.502.1759.2.4
0000075 13.04.2017 10:43:14 ЕТ "ДАН-92 -ЙОРДАНКА ХРИСТОВА"- ползвател гр.Разград, ул."Раковски" № 26 ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА АПТЕКА В ЖИЛИЩЕ застроена площ - 73.97 кв.м. 61710.502.1264.1.1
0000077 13.04.2017 11:24:25 К и К КОМЕРС-С ЕООД гр.Разград, ул."Хан Крум" №4 Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда - офис в жилище ЗП-146 кв.м. 61710.505.1905.1.1
0000079 18.04.2017 17:26:59 БАСРИ АХМЕДОВ ТАУШАНОВ с.Ясеновец ул."Митко Палаузов" №6А Депо за изкупуване и временно съхранение на селскостопанска продукция ЗП-58.40кв.м. 87624.0060.0585.001.001
0000080 19.04.2017 13:57:18 ЛЕВЕНТ ДЖЕВАТ БАСРИ с.Ясеновец, община Разград, ул."Родопи" №6 Жилищна сграда ЗП -154,64 кв.м., РЗП-148.84кв.м. 87624.0065.0204.001.001
0000091 28.04.2017 09:54:30 ОЛИМП ООД УЛ. СТЕФАН КАРАДЖА №1- СТОПАНСКИ ДВОР ОВЦЕФЕРМА С КАПАЦИТЕТ ДО 300 ЖИВОТНИ 87624.LVIII.1
0000096 04.05.2017 17:58:39 ДИМИТРИЧКА ИЛИЕВА ИВАНОВА с.Стражец, ул. Владимир Заимов № 37 ВТОРА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ застроена площ 98.35 кв.м. 70860.507.22.3.1
0000098 11.05.2017 10:28:55 ГАЛИН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ гр.Разград, ул."Дойран" № 8 Пристройка към първи етаж за жилищни нужди ЗП-18 61710.505.2430.5.1
0000100 11.05.2017 16:01:53 ЕТ ЦИМ - ЦЕЦКО МАРИНОВ гр.Разград, ЖК "Орел" Преустройство на кафе-еспресо /част от сграда/ в бистро ЗП-46.25кв.м. и РЗП - 84.03кв.м. 61710.504.174.1.1
0000112 05.06.2017 14:49:44 СЕЗЕР СЕРВЕТ ХЮСЕИН с.Дянково, ул."Ком" № 6 Мандра за преработка до 2т мляко на ден в сирене /вътрешно преустройство с промяна предназначението на съществуващи помещения и пристрояване/ ЗП - 258.50 кв.м. 24829.0070.1387.001.001
0000115 07.06.2017 15:50:13 ЕТ ГЕОРГИ ПЕТРОВ - КАМЕН с.Дянково, ул."Шипка" № 4 Разширение на цех за сирене и повишаване капацитета на млекопреработвателно предприятие от 6 до 20 тона мляко дневно 24829.0034.1100.001.001
0000117 08.06.2017 16:00:04 КАДРИЕ АБТУЛА ХЮСЕИН гр.Разград, Ж.К.Освобождение, бл.3 Обособяване на два самостоятелни магазина за промишлени стоки, I-ви етап - магазин за промишлени стоки с идентификатор 61710.502.6371.5.19, ЗП - 298.53 кв.м. 61710.502.6371.5.19
0000118 09.06.2017 11:33:35 ОБЩИНА РАЗГРАД гр.Разград, Ж.К.Орел Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на "Център за работа с деца на улицата" гр.Разград 61710.504.122.2.1
0000119 09.06.2017 11:56:10 ГРИЙНБЪРН ЕООД гр.Разград, бул."Априлско въстание" № 68 Инсталация за изгаряне на опасни отпадъци и получаване на топлинна енергия, ЗП-449.83кв.м. РЗП - 1996.68кв.м. 61710.503.6334.13.1
0000120 09.06.2017 15:39:25 "БИОВЕТ АД" - КЛОН РАЗГРАД гр.Разград ул.Балчик № 1А Трансформаторен пост БКТП 2х630 КVА и 1х630 КVА, 20/0.4КV на площадката на пречиствателна станция за промишлени отпадъчни води с аеробно /анаеробно третиране на органични отпадъци и външно кабелно ел.захранване за БКТП 20 КV 61710.509.391.0.1
0000126 13.06.2017 10:59:16 АГРОНИКА ЕООД с.Осенец, о.т.14, о.т.107, о.т.15 и о.т.66 Кабелна линия 0.4 КV от ТП №1 "Осенец" до кабелен разпределителен шкаф ШК-4 с.Осенец, кв 11, 12, 16 и 94, по тротоара на обслужваща улица между о.т.14, о.т.107, о.т.15 и о.т.66, за ел.захранване на поземлен имот № 020121 в местност "Мералък" 54105.0000.000.000.001
0000127 15.06.2017 16:00:17 БРАНИСЛАВ МИНЧЕВ ДАНАИЛОВ гр.Разград, ул."28-ми януари" № 30 Промяна предназначението на офис сграда в жилище /без СМР/ ЗП - 35 кв.м. 61710.502.1559.3.1
0000128 16.06.2017 11:33:16 "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД - наемател гр.Разград, местност Бакшиш Преустройство на базова станция № 4736 М7 с честотен обхват 900 MHZ на "Теленор България" ЕАД 61710.104.52.0.1
0000129 20.06.2017 11:13:45 РУМЕН ХРИСТОВ НЕНОВ ул."Свети Климент" № 61-61А Промяна предназначението на жилищна сграда с ид.61710.502.4784.1 в магазин за промишлени стоки ЗП-50.75 кв.м. 61710.502.4784.1.1
0000133 26.06.2017 16:30:08 "ЕЛЕКТРОРЕСУРС" ЕООД гр.Разград, ул.Мачин № 1-Б Магазин за строителни материали ЗП-1218, РЗП-1327 кв.м. 61710.502.6189.1.1
0000142 04.07.2017 16:30:31 БООБ ЕООД гр.Разград, ул."Хан Кубрат" №1 Сграда за делова и административна дейност ЗП-420.60 кв.м. РЗП-2077.00 кв.м. 61710.505.5253.1.1
0000146 11.07.2017 15:24:06 СВИЛЕН ЦАНЕВ ТОНЕВ гр.Разград, ул."Трапезица" №7 Промяна предназначението на офис в студио за красота ЗП-41.11 кв.м. 61710.505.4677.1.4
0000149 13.07.2017 16:06:55 ТЪРГОВИЯ - 99 АД гр.Разград, бул."България" № 21 Преустройство и промяна предназначението на магазин за хранителни стоки "Русия" в магазин на "МТЕЛ" ЗП-87.75кв.м. 61710.505.588.1.38
0000152 20.07.2017 11:38:01 СКАТ ТЕЛЕКОМ ООД гр.Разград, Ж.К.Орел Изграждане на оптична мрежа на "Скат Телеком" ООД гр.Попово в Ж.К.Орел гр.Разград 61710.0000.0000.000.001
0000153 20.07.2017 15:36:28 ДИМОН ООД гр.Разград бул."България" № 27 Промяна предназначението на банков офис в селскостопанска аптека ЗП - 115 кв.м. 61710.505.427.2.49
0000155 25.07.2017 10:02:06 ОБЩИНА РАЗГРАД гр.Разград, Ж.К.Орел Дневен център за деца с увреждания гр.Разград 61710.504.122.1.1
0000156 25.07.2017 13:43:07 ОБЩИНА РАЗГРАД гр.Разград, бул."България" № 4 Център за обществена подкрепа 61710.504.3425.1.1
0000157 25.07.2017 14:09:17 ОБЩИНА РАЗГРАД гр.Разград, ул."Трапезица" № 1А Преустройство на сграда общинска собственост за изграждане на Преходно жилище за деца от 15-18 годишна възраст 61710.500.711.3.1
0000158 26.07.2017 11:11:15 "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД - наемател землища на с.Осенец, местност Балабана Базова станция № 4741 на Теленор България ЕАД 54105.0006.0027.000.001
0000159 26.07.2017 13:30:39 ДИМИТЪР КРАСЕНОВ ГЕНЧЕВ гр.Разград, ул.Силистра № 4 Промяна предназначението на съществуваща сграда в работилница за ремонт на автомобили и павилион за охрана и тоалетна ЗП - 70кв.м. + 15 кв.м. 61710.502.464.2.1
0000161 03.08.2017 16:06:56 МАРИАНА ВЕНКОВА МАРИНОВА гр.Разград, бул."Бели Лом" № 30, ет.1, ап.2 Пристрояване на две тераси към апартамент с ид.61710.502.6200.1.2, ЗП - 17.51кв.м. 61710.502.6200.1.2
0000166 09.08.2017 16:00:19 СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ТЕБ гр.Разград, ул.Жеравна № 23 Обществено обслужващ център с ателиета и стаи за настаняване ЗП-132.20кв.м. и РЗП-311.44кв.м. 61710.505.950.1.1
0000167 10.08.2017 14:36:44 МУСТАФА ЮСУФ АЛИ с.Ясеновец, ул."Люлин" №5 Промяна предназначението на гараж в магазин за промишлени стоки ЗП-49.75кв.м; 87624.0038.0724.001.002
0000168 11.08.2017 13:32:21 БАЛКАНФАРМА - РАЗГРАД АД гр.Разград, бул."Априлско въстание" № 68 Разширение на работен център - капсули и таблети /участък - 1/ 61710.503.6307.2.1
0000175 18.08.2017 16:09:36 ОБЩИНА РАЗГРАД гр.Разград, ул.Васил Левски № 43 Реконструкция и модернизация на стадион "Лудогорец-Арена" гр.Разград, сектор В - етап 2 ЗП-2449 кв.м. РЗП - 3377.67 61710.502.7260.15.1
0000185 05.09.2017 10:50:30 ЕТ СТИГ-СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ гр.Разград, ул.Васил Левски № 26, ет.1 Вътрешно преустройство с промяна предназначението на магазин за промишлени стоки в дентален лечебен кабинет ЗП-48.67кв.м. 61710.502.6376.1.23
0000204 25.09.2017 17:32:08 ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ гр.Разград, ул."Кратово" № 1 - "Г" Еднофамилна жилищна сграда ЗП-60 кв.м., РЗП - 60 кв.м. 61710.505.2700.1.1
0000205 02.10.2017 17:37:52 РОКА СО ООД гр.Разград, ЗПЗ, ул."Черна" №26 Складове № 8а, 8b ,8с и 8d като IIетап от строеж "Вътрешно преустройство на част от промишлена сграда /главен корпус/ в складове за готова продукция към фуражен цех 61710.501.658.21..3
0000206 06.10.2017 16:37:57 БИОВЕТ АД гр.Разград, тренировъчен комплекс "Лудогорец" Изместване на ВЛ 20 KV във връзка с изместване на ВЛ 110KV"Сидер" и "Горица" от района на тренировъчен комплекс "Лудогорец" пред подстанция "Абритус" 61710.503.6448.0.1
0000207 06.10.2017 16:50:09 ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД гр.Разград, ул."Търговищко шосе" Изместване на ВЛ 110 KV "Сидер" и "Горица" от района на тренировъчен комплекс "Лудогорец" пред подстанция "Абритус" с L= 346 м.л. през ПИ с №№ 61710.503.6414, 503.6397,.503.510, .503.6338, 503.6349, като 503.6443 и 6448 са новообразувани от 503.6414 61710.503.0.0.1
0000213 09.10.2017 14:22:19 ДИ ЕС СМИТ ПЕКИДЖИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД гр.Разград, ЗПЗ Изместване на част от въздушен електроповод /ВЕЛ/ "Винпром" от подстанция 110/20 "Разград" в поземлен имот с идентификатор 61710.501.16 61710.501.16.0.1
0000217 11.10.2017 15:45:47 СВЕЖЕСТ-98 АД гр.Разград, бул.България №23 Игрална зала за хазартни игри / вътрешно преустройство с промяна предназначението на съществуващ обект/ ЗП-162кв.м. 61710.505.6183.2.2
0000219 12.10.2017 11:07:08 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД гр.Разград, ул."Северен булевард" №1 Външно ел.захранване 1 KV на промишлена сграда в ПИ №61710.502.7268 61710.502.7268.0.1
0000226 23.10.2017 10:39:37 КЪНЧО ПЕТКОВ КЪНЕВ гр.Разград бул."България" № 29 Разделяне на търговски обект с ид.№61710.505.427.1.49 на два търговски обекта за промишлени стоки с ид.61710.505.427.1.67 ЗП-61.31кв.м. и 61710.505.1.68 със ЗП-33 кв.м. 61710.505.427.1.67
0000239 02.11.2017 13:29:46 "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД - наемател гр.Разград Оптична свързаност на базова станция № 4519 на Теленор България ЕАД към оптичен ринг с дължина 1728м 61710.0000.0000.000.001
0000248 13.11.2017 15:50:27 АГРО ЛЕНД-РАЗГРАД ЕООД гр.Разград, ул."Юмрукчал" №19 Промяна предназначението на част от съществуващ самостоятелен обект в игрална зала за хазартни игри с игрални автомати и кафе-бар, и запазване на съществуващ офис ЗП-78кв.м. и ЗП-офис-72кв.м. 61710.504.20.1.12
0000249 13.11.2017 17:08:58 ДЖЮНЕЙТ АХМЕД ТОПЧУ гр.Разград, ул."Перистър" № 2 Л Преустройство на цех за безалкохолни напитки в магазин за авточасти и автосервиз ЗП-307 кв.м. 61710.505.7167.1.1
0000251 15.11.2017 15:51:56 ОБЩИНА РАЗГРАД гр.Разград, ул."Абритус" №15 Въвеждане мерки за евергийна ефективност по "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" - Многофавилна жилищна сграда с ид.61710.502.6414.2 61710.502.6414.2
0000264 06.12.2017 13:55:56 "ГРАНИТ МАР - 2008" ЕООД местност "Банлъкая" , землище на с.Ушинци, община Разград Кабел 20 КV и МТТ 20/0.4KV към обект "Цех за механична обработка на естествен камък в ПИ 002028 75246.0002.0028.000.001
0000265 06.12.2017 14:22:44 ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД по улиците на гр.Разград - ул.Юмрукчал №4, Ж.К.Орел бл.12 вх.А, ул.Каймакчалан №14, № 6, 6А, ул.Жеравна № 20 и 22, ул.М.Дринов № 2 и 4, ул.Раковски № 4, 6,1, 3, 8, 3а, 5, 10, 10а и 7, ул.Проф.Д.Ненов №14, ул.Добровска № 58б, 58в и 56, ул.Урал 11 и до фирм Газификация на гр.Разград, подобекти :Разпределителни газопроводи /РГ/ и газопроводни отклонения /ГО/ до консуматори по опис 61710.0000.0000.000.002
0000267 11.12.2017 16:13:13 НЕЖДЕТ СЕБАЙДИНОВ ИБРЯМОВ гр.Разград, ул.Осъм №10, ет.1, обект 4 Промяна предназначението на офис в козметично студио ЗП-18.72 кв.м. 61710.502.1681.5.20
0000269 15.12.2017 15:31:17 СД ВЕТЕКС-4-НЕДЕЛЧЕВ,ИВАНОВ,ЕНЧЕВ,АТАНАСОВ-СИЕ местност "Къшла" в землището на с.Дянково, община Разград Сграда за съхранение на селскостопански инвентар ЗП-987 кв.м. 24829.0432.0012.001.001
0000270 18.12.2017 16:02:47 СЮЛЕЙМАН ХАСАНОВ КАМБУРОВ землище на гр.Разград, местност "Боаза" Кабелно ел.захранване с кабел 20 KV и МТТ 20/04, 100 KVA за ПИ 61710.116.14 61710.116.000.000.001
0000271 18.12.2017 16:09:10 СЮЛЕЙМАН ХАСАНОВ КАМБУРОВ местност "Боаза", землище на гр.Разград Автокъща 61710.116.14.000.001
0000272 20.12.2017 14:47:23 АВТОГАРА РАЗГРАД ООД гр.Разград, бул."Априлско въстание" № 5 Промяна предназначението на част от сграда в заведение за бърза закуска "фаст фууд" ЗП - 53 кв.м. и покрита тераса към него със ЗП-25 кв.м. 61710.504.3553.1.3
0000276 22.12.2017 16:17:06 ОБЩИНА РАЗГРАД гр.Разград, ул."Свети Климент" №46 Въвеждане на верки за енергийна ефективност по национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради- многофамилна жилищна сграда в гр.Разград, ул.Св.Климент № 46 61710.502.6406.2.1
0000277 22.12.2017 16:17:08 СЕМПЕ - 2 ООД гр.Разград, местност "Хендем" Навес за селсостопанска техника ЗП-159 кв.м. и паркинг 61710.522.227.0.1
0000278 22.12.2017 16:17:10 СЕМПЕ - 2 ООД гр.Разград, местност "Хендем" Външно временно Ел и ВиК на два броя обслужващи павилиони с разрешение за поставяне № 171/16.08.2017г. 61710.522.227.0.2