одобрен

Регистър на Разрешителните и Регистрационните документи, издадени от РИОСВ Шумен през януари 2021 г.

Уникален идентификатор:  a22d0db9-c1cf-4c79-95e2-5f64bdb20600

разрешителни регистър риосв шумен РМС 436/2017

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-05-11 13:12:54
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2021-05-11 13:17:03
  • Последно променил: dragomir_vasilev

Юридическото лице / едноличен търговец

ЕИК

Номер на разрешението/ регистрационния документ

Дата на издаване

Янита Транс ЕООД 203322193 № 15 - РД - 475 - 00 2021/01/12
Котларов ЕООД 127636244 № 15 - РД - 241 - 08 2021/01/12
Голдън Фийлд ООД 201804294 № 15 - РД - 413 - 03 2021/01/26
ШИ ГРУП ООД 202588999 № 15 - РД - 467 - 01 2021/01/20
Котларов ЕООД 127636244 № 15 - РД - 241 - 09 2021/01/26
Феникс Пластик ЕООД 835015144 № 15 - РД - 275 - 01 2021/01/27
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте