одобрен

Областна транспортна схема - област Перник

Уникален идентификатор:  a315c78e-d796-4b8a-959b-e3b034830c51

Описание:

Областна транспортна схема - област Перник

област Перник РМС 214/2016 трнаспортна схема

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-11-23 14:06:57
  • Създаден от: press12
  • Последна промяна: 2020-11-23 14:06:57

Автолиния

Еднопосочна дължина

Автоспирки

Час на тръгване

Час на връщане

Забележки

1 АВТОГАРА ПЕРНИК - МЕЩИЦА - АВТОГАРА БРЕЗНИК 22 КМ. Автогара ПерникК - ЦРБ - Радина чешма - Мещица -р. Расник -р. Вискяр -р. Бабица - Автогара Брезник 10.50; 12.10; 13.00; 14.50; 17.30; 18.10; 19.00 06.00 (06.50); 08.30; 12.10; 13.40; 15.30; 16.30; 18.00 Курсът на 06.00 ч. се изпълнява в делнични дни. Събота и неделя се изпълнява на 06.50 и влиза в село Вискяр. Курсовете на 10.50,12.10 и 14.50ч. от влиза в с. Вискяр. Курсът на 19.00ч. от Перник в делнични дни влиза в с. Расник.
2 АВТОГАРА ПЕРНИК - БАТАНОВЦИ -АВТОГАРА БРЕЗНИК 26 КМ Автогара Перник - Бела вода - Батановци - Пали лула-Сопица - Слаковци - Автогара Брезник 06.20; 12.00; 09.00; 14.00 Курсът на 06.20ч. се изпълнява в делнични дни. Курсът на 12.00 ч. е през Селищен дол, Ноевци , Непразници,Бегуновци . Курсът на 09.00ч. от Брезник е през Бегуновци,Непразници,Ноевци, Селищен дол.
3 АВТОГАРА ПЕРНИК - НОЕВЦИ - БЕГУНОВЦИ 26 КМ. Автогара Перник - Бела вода - Батановци -р. Богданов дол-р.Ярджиловци - Пали лула - р.Селищен дол - Ноевци -Непразници - Бегуновци 17.00; 18.30; 22.30. 05.50;(06.20); 19.30; 04.30 Подчертаните курсове са до Ноевци. - 05.50 ч.- делнични дни. -06.20 ч. -събота и неделя. Курсовете на 4.30 ч. и 22.30 ч. влизат в с.Ярджиловци.
4 АВТОГАРА ПЕРНИК - БАНИЩЕ - ДОЛНА СЕКИРНА / ПРЕЗ БРЕЗНИК/ 46КМ. Автогара Перник - Бела вода - Батановци -р. Богданов дол-р.Ярджиловци - Пали лула - р. Сопица - р.Слаковци - Слаковци - Брезник - Бегуновци - Непразници - Гигинци - Кошарево - Станоьовци -Банище - Долна Секирна 07.35; 12.30; 14.20; 17.00; 19.20 06.00; 09.40(11.00); 15.30; 16.40; 19.00 Курсът на 7.35 ч. - сряда, петък и събота се изпэлнава до Горна Секирна; Курсът на 9.40 се изпълнява делнични дни.Събота и неделя се изпълнява на 11.00 ч. и влизат в Сопица и Слаковци. Курсовете на 12.30ч. и 17.00ч.в сряда се изпълняват до Горна Секирна. Курсът на 14.20ч. се изпълнява в сряда, събота и неделя.
5 АВТОГАРА ПЕРНИК - ЛЯЛИНЦИ 39 КМ. Аавтогара ПерникК - Мещица -р. Расник -р. Вискяр -р. Бабица - АГ Брезни - Кощонски мост - Видрица - Гърло - Муртинци - Режанци - Садовик - Бр. Извор - р.Кривонос - Ребро - Лялинци 7.50; 16.30 06.00; 10.30; 18.00 В неделя курсът на 18.00 ч. влиза в с. Кривонос. Курсът на 07.50 ч. през летния сезон влиза в с.Кривонос
II. ОБЩИНА ПЕРНИК - ОБЩИНА ТРЪН
1 АВТОГАРА ПЕРНИК - АВТОГАРА ТРЪН 49 КМ. Автогара Перник - ЦР База - Радина чешма - Мещица -р. Расник -р. Вискяр -р. Бабица - АГ Брезник - Кощонски мост - р.Недялково -р.Парамун - Филиповци - Секирица - Автогара Трън 10.10; 14.00; 18.10 08.30; 12.00
2 АВТОГАРА ПЕРНИК - ДУШИНЦИ - ЕРУЛ 47 КМ. Автогара Перник - Бела вода - Батановци -р. Богданов дол-р.Ярджиловци - Пали лула - р. Селищен дол - Ноевци - Непразници -Гигинци - Кошарево - Станьовци - Душинци -Ерул 08.40ч. 16.30ч. Курсът на 8.40ч. - само събота; Курсът на 16.30ч. - само неделя.
III. ОБЩИНА ПЕРНИК - ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
1 с. КОВАЧЕВЦИ - АВТОГАРА ПЕРНИК 28 КМ. Ковачевци- Сирищник - Светля- Сирищник - Ковачевци - Ракиловци - Ковачевци - р.Слатино - Косача - р.Радибош - р.Планиница - Лесковец -р.Черна гора - Батановци - Бела вода- Перник 06.40;(07.10) 11.35; 16.20 08.00;(08.30) 14.00; 18.00 Маршрутното разписание на 06.40 часа от Ковачевци и 8.00 часа от автогара Перник се изпълнява само в делнични дни. Маршрутното разписание на 7.10 часа от с. Ковачевци и 8.30 часа от автогара Перник се изпълнява само събота, неделя и празнични дни. Маршрутното разписание на 16.20 часа се изпълнява до с. Чепино
IV. ОБЩИНА ПЕРНИК - ОБЩИНА РАДОМИР
1 АВТОГАРА ПЕРНИК - МАЛИ ДРЕН 49.8 КМ. Автогара Перник- - Бучински път - Старо село - Друган - Владимир - Горна Диканя - Мали Дрен 07.55; 17.45 09.05; 19.10
2 АВТОГАРА ПЕРНИК - АВТОГАРА РАДОМИР 13 КМ. Автогара Перник - Бела вода - Осеменителна - Арбанаси- Арката - Автогара Радомир 06.00;06.30; 07.00;07.30; 08.00;08.30; 09.00;09.30; 10.00;10.30; 11.00;11.30; 12.00;12.30; 13.00;13.30; 14.00;14.30; 15.00;15.30; 16.00;16.30; 17.00;17.30; 18.00;18.30; 19.00;19.30; 20.00;20.30; 21.00;21.30; 22.00 06.00;06.30; 07.00;07.30; 08.00;08.30; 09.00;09.30; 10.00;10.30; 11.00;11.30; 12.00;12.30; 13.00;13.30; 14.00;14.30; 15.00;15.30; 16.00;16.30; 17.00;17.30; 18.00;18.30; 19.00;19.30; 20.00;20.30; 21.00;21.30;
3 АВТОГАРА РАДОМИР - ГПЧЕ "С.Радев" гр.Перник 19 КМ. Автогара Радомир- ГПЧЕ"С.Радев" 07.10 14.15 Курсовете се изпълняват от 15.09 до 30.06
V. ОБЩИНА ПЕРНИК - ОБЩИНА ЗЕМЕН
1 АВТОГАРА ПЕРНИК - ГОРНА ГЛОГОВИЦА 52 КМ. Автогара Перник - Бела вода - Батановци -р. Богданов дол-р.Ярджиловци - Пали лула - р.Селищен дол - Ноевци -Непразници - Гигинци - Габров дол - Ранинци - Елов дол - Мурено - Горна Врабча -Дръма -Враб.река - р.Пенкьовци - Дивля - Г.Глоговица 8.10 14.20 20.00 06.00; 10.15; 17.00 Курсовете на 08.10ч. И 17.00ч. в сряда влизат в с.Беренде Курсът на 14.20 часа от Перник влиза в с. Селищен дол.
2 АВТОГАРА ПЕРНИК - БЕРЕНДЕ - ПАДИНЕ 40 КМ. Автогара Перник - Бела вода - Батановци -р. Богданов дол-р.Ярджиловци - Пали лула - р.Селищен дол - Ноевци -Непразници - Гигинци - Габров дол - Беренде -Габров дол -Ранинци - Елов дол - Падине 08.10 17.00ч. Курсът на 08.10ч.е само събота. Курсът на 17.00ч. е само в неделя от Падине.
3 АВТОГАРА ПЕРНИК - МУРЕНО 42 КМ. Автогара Перник - Бела вода - Батановци -р. Богданов дол-р.Ярджиловци - Пали лула - р.Селищен дол - Ноевци -Непразници - Гигинци - Габров дол - Ранинци - Елов дол - Мурено 08.10 17.00ч. Курсът на 08.10ч. се изпълнява само събота. Курсът на 17.00ч. е само неделя в 17.00ч. от Мурено.
VI. ОБЩИНА РАДОМИР - ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
1 РАДОМИР - КОВАЧЕВЦИ ЖП Гара Радомир - Автогара Радомир - Копаница - р.Радибош -Косача - Ковачевци 08.00; 16.00; 17.15 08.30; 16.45; 18.00 Курсът на 08.00ч. - в делнични дни, във вторник и петък влиза в с.Радибош. Курсът на 08.30 от Ковачевци в събота влиза в с.Радибош. Курсът на 16.00ч. се изпълнява само в делнични дни. Курсовете на 17.15 ч и 18.00ч се изпълняват само в неделя.
28.07.2020г. Изготвил: Диана Кирилова -Главен експерт "Регионално развитие"
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте