одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти към 29.03.2019 г.

Уникален идентификатор:  a708e105-6e97-42d0-9c1f-0a27df690b9f

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-13 16:05:19
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2019-09-13 16:05:19

РЕГИСТЪР НA ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В OБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

2019 ГОДИНА
ВХ. № на заявлението дата на одобряване Наименование на строежа Местонахождение Възложител (физ. лице, юр. лице предст. от) Обработил преписката: Забележка Забележка
1 2 3 4 7 8 9 11
СА-ТСУКР-54-9076/28.12.12018г. 28.12.2018г. Изграждане на парк за рекреация и отдих в гр. Златарица гр. Златарица, инд. 30962.503.1351, УПИ XII е кв. 87
СА-ТСУКР-54-9075/27.12.12018г. 27.12.2018г. Активирано свлачище на ул. "Трета" и ул. "Четвърта" в с. Калайджии, общ. Златарица с. Калайджии, ид. 35273.300.95, ид. 35273.300.96, ид. 35273.300.133 и ид. 35273.300.103
СА-ТСУКР-55-505/22.01.2019г. 29.01.2019г. Работилница за студена металообработка и гараж гр. Златарица, ид. 36962......., УПИ... в кв. ...
СА-ТСУКР-55-8921/19.12.2018г. 21.12.2018г. Пристрояване към жилищна сграда гр. Златарица, инд.30962........, УПИ ..... в кв. .....
СА-ТСУКР-55-8921/19.12.2018г. 08.08.2018г Жилищна сграда гр. Златарица, инд.30962........,
СА-ТСУКР-55-1362/21.02.2019г. 05.03.2019г. Овчарник с доилна зала с. Родина, общ. Златарица, ид. 62877.......
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте