одобрен

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

Уникален идентификатор:  a7446ad3-c72a-4ff5-a500-5f043785427a

бюджет изпълнение касово община регистър РМС 54/2019 Казанлък

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-02-04 16:04:36
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2020-02-04 16:04:36
 

Моля изчакайте