одобрен

Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета на Община Златарица към 30.09.2020 г.

Уникален идентификатор:  af444dc0-3159-4f17-9843-19d295c8ad45

бюджет златарица касово изпълнение отчет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-11-02 14:12:28
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2020-11-02 14:12:28