одобрен

Списък на издадените общи административни актове за периода 01.09-11.09.2019 г.

Уникален идентификатор:  b04d948d-abd7-4efc-8fbc-c46e3efc414b

административни актове златарица общи РМС 436/2017

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-18 11:54:46
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2019-09-18 11:54:46

СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ от 01.09.2019 г.

Номер Дата на регистрация Направление
РД-12-377 02.09.2019 Дирекция СА-ТСУ Частично изменение на действащия ПУП за промяна на границата между УПИ II, III, IV, V и VI кв. 64 по плана на с. Г. Ново село
РД-12-378 03.09.2019 Дирекция ОА Да се състави бюджетна прогноза за период 2020-2022 год. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Златарица
РД-12-380 05.09.2019 Ръководство Определят се места за обявяването на избирателните списъци във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 год.
РД-12-381 05.09.2019 Ръководство Определят се места за провеждане на предизборни събрания и митинги във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 год.
РД-12-384 09.09.2019 Дирекция СА Определям "ЛАФКА МАРКЕТ" АД за наемател за срок от три години на част от поземлен имот с ид.№ 30962.502.2003 находящ се в центраалната част на гр.Златарица
РД-12-385 09.09.2019 Дирекция СА Определям "Българска Телекомуникационна Компания" ЕАД за купувач на сграда с ид.№ 30962.502.2027.1 находящ се в гр.Златарица
РД-12-392 11.09.2019 Ръководство Определят се места за поставяне на агитационни материали от партии,коалиции и инициативни комитети на независими кандидати във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 год.
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте