одобрен

Списък на издадените общи административни актове за периода 01.08-31.08.2019 г.

Уникален идентификатор:  b6b2cd81-6906-4520-b71b-a5e4058aac67

административни актове златарица общи РМС 436/2017

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-09 12:21:49
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2019-09-09 12:21:49

СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ от 01.08.2019 г.

Номер Дата на регистрация Направление
РД-12-351 19.08.2019 Ръководство Забранява се издаването на разрешителни за достъп до горските територии, разрешителни за извършване на сечи и издаването на превозни билети за района на землище Златарица и землище Родина съгласно заповед № РД 11-1691/16.08.2019 г. на изпълнителния директор на БАБХ
РД-12-349 19.08.2019 Дирекция СА Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на сграда с ид. № 30962.502.2027.1/сграда на съобщенията/ и за отдаване под наем на позамлени имоти в землището на с. Росно и с. Резач
РД-12-354 20.08.2019 Дирекция СА-ТСУ Одобрен проект за ПУП-Парцеларен план за прокарване трасе на ел. провод на следните имоти ид. №30962.109.19.1, ид. №30962.109.21.1 и ид. №30962.109.118.5
РД-12-368 27.08.2019 Ръководство Организиране и провеждане преглед на готовността за използване на техника-запас с мобилизационно назначение в Община Златарица през 2019 год.
РД-12-372 30.08.2019 Ръководство Образуване и утвърждаване на номера на избирателни секции и адресите им в Община Златарица
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте