одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост -11.2020

Уникален идентификатор:  b8200b8b-69a7-460e-8ee2-fc1c3a861e6a

община разпоредителни сделки регистър РМС 436/2017 Казанлък

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-12-21 14:14:07
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2020-12-21 14:14:07

Договор ЗПСК №

Обект на приватизация

основание по ЗППДОП/

метод на приватизация/поети ангажименти

цена

купувач

изготвена приватизационна оценка

анализ на правното състояние

ЗПСК в лв.
1/18.04.1995г. магазин, втора част,бул."Ал.Батенберг" №38, гр.Казанлък чл.1, ал.3, т.2, чл.3, ал.1, т.4 и ал.3,чл.30, чл.33 от ЗППДОП търг с явно наддаване 2067000 ЕТ "Кошев", представлявано от Стефан Христов Кошев да да
2/18.04.1995г. магазин, първа част, чл.1, ал.3, т.2, търг с явно наддаване 797000 Катерина да да
бул."Ал.Батенберг" №38, гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4 и ал.3,чл.30, чл.33 от ЗППДОП Димитрова Богданова
3/19.04.1995г. магазин, ул."Тонзос" №5, чл.1, ал.3, т.2, търг с явно наддаване 2324000 ЕТ "ТАКСИ-Георгиев", да да
гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4 и ал.3,чл.30, чл.33 от ЗППДОП представлявано от Иван Стоянов Георгиев
4/25.04.1995г. магазин, трета част, бул."Ал.Батенберг" №38, гр.казанлък чл.1, ал.3, т.2, търг с явно наддаване 1135000 Бончо Христов Патерков да да
чл.3, ал.1, т.4 и ал.3,чл.30, чл.33 от ЗППДОП
5/26.04.1995г. сладкарница "Здраве", бул."Розова долина" №14, гр.Казанлък чл.1, ал.3, т.2, търг с явно наддаване 2767000 "Дженекс Корпорейшън" ЕООД, представлявано от Цветан Петров Цаков да да
чл.3, ал.1, т.4 и ал.3,чл.30, чл.33 от ЗППДОП
6/29.05.1995г. магазин, ул."Ген.Ф.Радецки" №5, гр.казанлък чл.1, ал.3, т.2, търг с явно наддаване 2015000 Стефан Иванов Иванов да да
чл.3, ал.1, т.4 и ал.3,чл.30, чл.33 от ЗППДОП
7/29.05.1995г. сладкарница "Орлово гнездо", ул."Вожели" №10, гр.Казанлък чл.1, ал.3, т.2, търг с явно наддаване 846000 Дянко Тодоров Иванов да да
чл.3, ал.1, т.4 и ал.3,чл.30, чл.33 от ЗППДОП
8/05.06.1995г. магазин, бул."23 Пехотен Шипченски полк" №80, гр.Казанлък чл.1, ал.3, т.2, търг с явно наддаване 892900 ЕТ "НИК-ДИМ", представлявано от Никола Георгиев Димитров да да
чл.3, ал.1, т.4 и ал.3,чл.30, чл.33 от ЗППДОП
9/05.06.1995г. магазин, бул."Розова долина" №3, гр.казанлък чл.1, ал.3, т.2, търг с явно наддаване 3887000 ЕТ "АСКЕНТ", представлявано от Пламен Белчев Пенчев да да
чл.3, ал.1, т.4 и ал.3,чл.30, чл.33 от ЗППДОП
10/05.06.1995г. магазин, бул."23 Пехотен Шипченски полк" №80, гр.Казанлък чл.1, ал.3, т.2, търг с явно наддаване 569000 Светослав Стоянов Стоянов да да
чл.3, ал.1, т.4 и ал.3,чл.30, чл.33 от ЗППДОП
11/26.10.1995г. магазин за пром.стоки, чл.3, ал.1, т.4, чл.30 от ЗППДОП търг с явно наддаване 1628000 ЕФ "ФОТОН ЕКСПРЕС", представлявано от Иван Тенев Тенчев да да
ул."Старозагорска" №6, гр.Казанлък
12/26.10.1995г. магазин "Родопа", ул."Старозагорска" №6, гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4, чл.30 от ЗППДОП търг с явно наддаване 1188000 ЕТ "Дончо Иванов-ИВСТА", представлявано от Дончо Иванов Петков да да
13/26.10.1995г. фризьорски салон, бул."23 Пехотен Шипченски полк" №80, гр.казанлък чл.3, ал.1, т.4, чл.30 от ЗППДОП търг с явно наддаване 351000 ЕТ "НИК-ДИМ-Никола Димитров", представлявано от Никола Георгиев Димитров да да
14/26.10.1995г. магазин, ул."Стара река" №4, гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4, чл.30 от ЗППДОП търг с явно наддаване 2048000 ЕТ "ВИД", представлявано от Валентина Игоревна Дачева да да
15/26.10.1995г. магазин, ул."Стара река" №4, гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4, чл.30 от ЗППДОП търг с явно наддаване 2866000 ЕТ "ТИК -ТАК-Каличкова", представлявано от Александрия Станчева Каличкова да да
16/26.10.1995г. магазин, ул."Старозагорска" №6, гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4, чл.30 от ЗППДОП търг с явно наддаване 1827000 Костадин Панайотов Шутов да да
17/31.10.1995г. магазин, кв."В.Левски" до бл.5 в кв.235, гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4, чл.30 от ЗППДОП търг с явно наддаване 1793700 ЕТ "Пламен Богданов-Р.В.МАЙЕР", представлявано от Пламен Богданов Богданов да да
18/31.10.1995г. магазин, бул."Ал.Батенберг" /м/у бл.115 и бл.117/, гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4, чл.30 от ЗППДОП търг с явно наддаване 2230000 ЕТ "Веселин Солаков", предствалявано от Веселин Николов Солаков да да
19/09.11.1995г. магазин, ул."Орешака" №55, гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4, чл.30 от ЗППДОП търг с явно наддаване 2288700 ЕТ "ТКТ-МД", представлявано от Митко Димитров Дачев да да
20/11.12.1995г. магазин, ул."Столетов"/ул."Войнишка", гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4, чл.30 от ЗППДОП търг с явно наддаване 1381000 "Шипка-54" ЕООД, представлявано от Иван Тодоров Колев да да
21/11.12.1995г. магазин, ул."Стара река" №4, гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4, чл.30 от ЗППДОП търг с явно наддаване 4417000 ЕТ "ВИД", представлявано от Валентина Игоревна Дачева да да
22/06.05.1996г. терен с пл.№7840 с площ 8090кв.м. "За автобаза и СП", гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4, чл.30 от ЗППДОП търг с явно наддаване 5897000 ЕТ "Петър Андонов-ЕКЗОТИК", представлявано от Петър Русков Андонов да да
23/12.12.1996г. магазин, ж.к."Изток", до бл.12, гр.Казанлък чл.1, ал.3, т.3, търг с явно наддаване 7600000 Пенчо Иванов Кънев да да
чл.3, ал.1, т.4 и ал.3,чл.30, чл.33 от ЗППДОП
24/16.12.1996г. супермаркет, до бл.24 в ж.к."Изток", гр.Казанлък чл.1, ал.3, т.3, търг с явно наддаване 2583000 ЕТ "Прайт-66-Павел Павлов", представлявано от Павел Цанев Павлов да да
чл.3, ал.1, т.4 и ал.3,чл.30, чл.33 от ЗППДОП
25/16.12.1996г. ресторант "Мазалат", чл.1, ал.3, т.3, търг с явно наддаване 10195000 Христо Иванов Бизов да да
ул."Стара река" №6, гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4 и ал.3, чл.30, чл.33 от ЗППДОП
26/07.01.1997г. ресторант "Орешака", чл.1, ал.3, т.3, търг с явно наддаване 12304600 "Сила Пластик" ООД, да да
до стадион "Севтополис", гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4 и ал.3, чл.30 от ЗППДОП представлявано от Алдин Зоранов Шойлев
27/14.05.1997г. магазин за месо, чл.1, ал.3, т.2, търг с явно наддаване 2004000 СД "Тайби - С - Иван да да
ул."Тонзос" №5, гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4 и ал.3, чл.30 и чл.33 от ЗППДОП Димитров Танев"
28/18.08.1997г. магазин за фотоматериали, чл.1, ал.3, т.2, търг с явно наддаване 50688000 Иван Иванов Пискюлев да да
бул."Ал.Батенберг", гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4 и ал.3, чл.30 и чл.33 от ЗППДОП
29/25.08.1997г. цех за производство, чл.1, ал.3, т.3, преговори 37499028 ЕТ "Симекс-Иван Иванов", представлявано от Иван Ганчев Иванов да да
с.Овощник чл.3, ал.1, т.4 и ал.3, чл.30 от ЗППДОП с потенциални купувачи, да запази производственото предназначение за срок от три години
30/26.08.1997г. магазин за хранителни стоки, ул."Хан Аспарух" №22, гр.Казанлък чл.1, ал.3, т.3, търг с явно наддаване 23671000 Пенчо Господинов Господинов да да
чл.3, ал.1, т.4 и ал.3, чл.30 от ЗППДОП
31/29.08.1997г. ресторант "Здраве", чл.1, ал.3, т.2, търг с явно наддаване 8495000 Динко Иванов Атанасов да да
ул."З.Стоянов" №2, гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4 и ал.3, чл.30 от ЗППДОП
32/10.11.1997г. сграда-телчарник, с.Розово чл.1, ал.3, т.3, търг с явно наддаване 3046700 "ЕДИС" ЕООД, да да
чл.3, ал.1, т.4 и ал.3, чл.30 от ЗППДОП представлявано от Емил Кръстев Паскулов
33/28.01.1998г. магазин за хранителни стоки, ул."Хан Аспарух"/"З.Стоянов", гр.Казанлък чл.1, ал.3, т.3, търг с явно наддаване 34086496 ЕТ "Люси-Петко Тарлев", да да
чл.3, ал.1, т.4 и ал.3, чл.30 от ЗППДОП представлявано от петко Димов Тарлев
34/08.02.1998г. работилница, бул."23 Пехотен чл.1, ал.3, т.3, търг с явно наддаване 13581000 "Полипром-97" ЕООД, да да
Шипченски полк" №80, гр.казанлък чл.3, ал.1, т.4 и ал.3, чл.30 от ЗППДОП представлявано от Никола Георгиев Димитров
35/12.02.1998г. дялове от "Хляб и хлебни чл.25, ал.1, т.3 и продажба на 11732 дяла, чл.5, чл.23, чл.25, ал.1, 520020900 "Хляб-97" ООД, да да
Анекс от 01.07.2003г. изделия" ЕООД ал.3 от ЗППДОП, Решение №228/04.09.1997г. И Решение № 257/11.12.1997г. На ОбС-Казанлък т.3 и ал.3, чл.26 от ЗППДОП представлявано от Николина Дончева Аврамова
36/30.04.1998г. автоспирка-сладкарница, чл.1, ал.3, т.3, търг с явно наддаване 5897000 ЕТ "Наско Кехайов-Рибаря", да да
с.Хаджидимитрово чл.3, ал.1, т.4 и ал.3, чл.30 от ЗППДОП представлявано от Наско Стефанов Кехайов
37/20.03.1995г. Терен и сгради в землището чл.1, ал.3, т.3, търг с явно наддаване 6048000 ЕТ "Иван Томов - да да
на гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4 и ал.3, чл.30 от ЗППДОП ТОМИ ШОУ", представлявано от Иван Василев Томов
38/12.08.1998г. дялове от "Инфра - чл.25, ал.2, т.1 от продажба на 13981 дяла, чл.5, ал.2 и чл.18 от ЗППДОП 718000000 "Инфрастрой-98" АД, да да
Севтополис" ЕООД ЗППДОП, Решение № 292/22.01.1998г. И Решение №347/25.06.1998г. На ОбС-Казанлък представлявано от Георги Николов Петков
39/25.11.1998г. акции от "Казанлък" ЕАД чл.25, ал.1, т.4 от продажба на 37500 1035000000 "Казанлък-К" АД, да да
ЗППДОП акции представлявано от Павлин Тодоров Попкръстев
40/23.12.1998г. магазин - II, ул."Хан Аспарух" чл.1, ал.3, т.3, търг с явно наддаване 26000000 Пенчо Господинов Господинов да да
№22, гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4 и ал.3, чл.30 от ЗППДОП
41/28.12.1998г. изложбена зала, чл.1, ал.3, т.3, търг с явно наддаване 121000000 ЕТ "Илкомс-Илиян да да
бул."23 Пехотен Шипченски полк" №28, гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4 и ал.3, чл.30 от ЗППДОП Динчев", представлявано от Илиян Ангелов Дончев
42/01.09.1999г. дялове от "Стоки за бита" чл.25, ал.2, т.3 от продажба на 38000 "Стабил" ООД, да да
ЕООД ЗППДОП, Решение №258/11.12.1997г. И Решение №476/01.07.1999г. 400 дяла представлявано от Костадин Петков Картунов
43/03.04.2000г. магазин за електрочасти, чл.1, ал.3, т.3, търг с явно наддаване 32773 "Бохемия" ООД, представлявано да да
бул."Ал.Батенберг" №10, гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4 и ал.3, чл.30 от ЗППДОП от Валентина Игоревна Дачева и Митко Димитров Дачев
Анекс № 44 от "Стабил" ООД,
15.01.2001г. представлявано от Костадин Петков Картунов
45/31.01.2002г. фурна, с.Ясеново чл.3, ал.1, т.4 и ал.4, чл.30 от ЗППДОП търг с явно наддаване 16000 Раиф Рамаданов да да
Мемишев
46/05.07.2002г. УПИ IV-961 в кв.17 по плана на чл.4, ал.2 и чл.32, търг с явно наддаване 26000 "СПИВИ" ООД, да да
с.Шейново ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.12, ал.4 от Наредба за търговете представлявано от Спиро Христов Спиров
47/21.08.2002г. електродом, чл.4, ал.2 и чл.32, конкурс 150000 "Генерална Агенция да да
ул."Й.Стателов" №1, гр.Казанлък ал.3, т.2 от ЗПСК, чл.13, ал.1 и ал.4 от Наредба за търговете България-Казанлък" ЕООД, представлявано от Денко Иванов Денков
48/19.11.2002г. "Рехабилитационен център, чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с тайно 80001 "КЪЛВАЧА ГАЗ" АД, да да
Минерални бани, с.Овощник ЗПСК, чл.12, ал.4 от Наредба за търговете наддаване гр.Ст.Загора, представлявано от Изпълнителен директор Куни Славов Иванов
49/26.07.2004г. магазин, ул."Старозагорска" чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 38020 ЕТ "Иван Хараланов", да да
№ 4Б, гр.Казанлък ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите представлявано от Иван Хараланов Меразчиев
50/27.07.2004г. магазин, ул."Старозагорска" чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 80005 Ресим Юсеинов Кехайов да да
№ 4Б, гр.Казанлък ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
51/03.11.2004г. почивна база "Райски кът - чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 46000 Владислав Николаев да да
с.Дунавци" ЗПСК Петров
52/01.03.2005г. целодневна детска градина №5, гр.Казанлък чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 171000 Владислав Николаев да да
ЗПСК, чл.37, ал.1 от Наредба за търговете и конкурсите Петров
53/08.03.2005г. младежки дом, с.Овощник чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 44000 ЕТ "Ник - Николай да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите Дюлгеров", представлявано от Николай Георгиев Дюлгеров
54/26.07.2005г. хижа в м."Бедек" - Стара чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 35200 Живко Илиев Железчев да да
планина в землището на с.Енина ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите и Елка Сашкова Петкова
55/13.07.2006г. търговски обект, бул."Княз Ал. чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 103000 "АВС Експорт - Импорт" да да
Батенберг" №12, гр.Казанлък ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите ЕООД, представлявано от Уеин Джон Ангрийн
56/20.12.2006г. мелница, с.Ръжена чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 38200 Апостол Георгиев да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите Терзиев
57/29.12.2006г. дворно място, с.Средногорово чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 11130 Иван Митев Матанов да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
58/23.05.2007г. УПИ II, кв.32, с.Ясеново чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 32900 Цветанка Стоянова да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите Стефанова
59/20.09.2007г. УПИ IХ-533, кв.28, с.Ясеново чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 96400 "Асклепий" ООД, да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите представлявано от Райничка Василева Попова
60/20.12.2007г. им. № 000514 в м."Паметника" чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 164000 "Петромар" АД, да да
в землището на с.Шейново ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите представлявано от Мариян Цветанов Боновски
61/22.05.2008г. УПИ V - "за производствена и складова дейност", кв.75, чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 12000 Ариф Мустафа Ахмед да да
с.Бузовград ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
62/10.09.2008г. УПИ I "за ОДО" със сграда, кв.39, с.Средногорово чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 32750 Танка Славова Божкова да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
63/16.09.2008г. УПИ VI -"за производствена и чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 15400 Ариф Мустафа Ахмед да да
складова дейност", кв.75, с.Бузовград ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
64/29.12.2008г. УПИ XVI - 688, кв.31, с.Шейново чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 36400 "МАОНА" ООД, да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите представлявано от Маринела Христова Армейкова
65/29.12.2010г. УПИ X, кв.6,със сграда, чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 30300 ЕТ "СИТ - 90 - Стойно да да
с.Копринка ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите Тонев", представлявано от Стойно Иванов Тонев
66/20.12.2011г. магазин, с.Ръжена чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 15200 "РАФТЕЙ" ЕООД, да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите представлявано от Георги Апостолов Терзиев
67/08.06.2012г. Поземлен имот с чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 40000 "Агробиотех" ЕООД, да да
идентификатор 27499.501.1357 и сгради ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите представлявано от Ради Дончев Дончев
68/04.10.2012г. търговска сграда, чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 61800 Хасан Юсеинов Гърбев да да
с.Хаджидимитрово ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
69/01.08.2013г. УПИ I, кв.72, с.Бузовград чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 13650 Трифон Георгиев Тонев да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
70/27.09.2013г. обособена част (дял I), чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 34500 "Мустафа Сюнетчиев" да да
търговски обект, с.Долно Изворово ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите ЕООД, представлявано от Мустафа Гюлтекинов Сюнетчиев
71/18.12.2013г. Ообект в сграда - "Кулинарен чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 74580 "ДАЛАС-2001" ООД, да да
магазин", ул."Паисий Хилендарски" №15, гр.Казанлък ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите представлявано от Апостол Ставрев Христов
72/19.12.2013г. УПИ V-143, кв.13, със сграда, чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 13000 Миньо Иванов Топалов да да
с.Бузовград ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
73/07.03.2014г. обект в сграда (бивша аптека чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 189525 Щерьо Панайотов да да
"Балкан"), бул. "23 Пехотен Шипченски полк", гр.Казанлък ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите Щерев
74/20.08.2014г. УПИ VII, кв.35, с.Горно Изворово чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 7050 Мария Христова Илиева да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
75/26.08.2014г. УПИ Х-531, кв.28, със сграда, чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 10540 Николай Василев Колев да да
с.Ясеново ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
76/27.08.2014г. обект в сграда - Аптека "Невен", чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 63000 Николай Танев Кратунов да да
бул."Розова долина" №14, гр.Казанлък ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
77/15.09.2014г. обект в сграда: магазин "Здраве 1" и магазин "Здраве 2", чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 108900 Николай Танев Кратунов да да
бул."Розова долина" №14, гр.Казанлък ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
78/15.09.2014г. обект в сграда: магазин "Здраве 3", бул."Розова долина" №14, гр.Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 48000 Николай Танев Кратунов да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
79/27.01.2015г. търговски обект - полумасивна чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 196570 "КАМАРС" АД, да да
сграда със застроена площ 162 кв.м., гр.Казанлък ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите представлявано от Николай Иванов Колев
80/16.03.2015г. обект в сграда - "Аптека 1", чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 91300 "ПАЛАС" ООД, да да
бул."23 Пехотен Шипченски полк" №23, гр.Казанлък ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите представлявано от Веселин Йорданов Василев
81/18.03.2015г. търговски обект - обособена част "А", гр.Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 38800 "М-БРАДЪРС 3" ООД, да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите представлявано от Георги Янков Мермеклиев
82/18.05.2015г. обект в сграда: търговски чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 49200 "М-БРАДЪРС 3" ООД, да да
обект "Б" и обособена част "В", гр.Казанлък ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите представлявано от Георги Янков Мермеклиев
83/04.06.2015г. фурна, с.Хаджидимитрово чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 28200 Сейди Юсуфов Селимов да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
84/11.06.2015г. УПИ VI, кв.73, с.Бузовград чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 19200 Димитър Великов да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите Костов
85/21.12.2015г. дърводелска работилница, чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 14580.5 Алейдин Исмет да да
с.Ръжена ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите Арабаджи
86/29.03.2016г. Позмлен имот с идентификатор чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 17850 Димитър Георгиев да да
35167.505.536, гр.Казанлък ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите Мермеклиев
87/30.03.2016г. обект "Салон за красота", чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 11950 Дафинка Любенова да да
с.Копринка ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите Хунева
88/12.01.2017г. ПИ с идентификатор 35167.505.8778, ул."Козлодуй" №99, гр.Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 26110 Гергана Кънчева Танева да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
89/20.01.2017г. ПИ с идентификатор 35167.505.8867, ул."Изгрев" №59, гр.Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 29350 "МЕТБОЛ-КЗ" ЕООД, представлявано от Красимир Методиев Димитров да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
90/26.07.2017г. ПИ с идентификатор 35167.505.8779, , бул."Н.Петков", гр.Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 94710 "ХИДРО МАТ", представлявано от Мартин Атанасов Янев да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
91/26.10.2017г. ПИ с идентификатор 35167.501.479, гр.Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 38390 "Дюлгеров-Станков" ООД, представлявано от Тодор Георгиев Станков да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
92/26.10.2017г. ПИ с идентификатор 35167.506.3288, ведно с построените в него сгради, ул."Старозагорска" №40, гр.Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 839100 "МАКС МАРКЕТ 1" ЕООД, представлявано от Николай Георгиев Дюлгеров да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
93/09.11.2017г. ПИ с идентификатор 35167.501.536, гр.Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 20660 Росен Петков Янакиев да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
94/18.06.2018г. ПИ № 000340, с.Овощник, м."Кабаклъка" чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 19680 Радослав Рачев Райков да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
95/19.10.2018г. ПИ с идентификатор 35167.501.9253, ведно с построените в него сгради с идентификатори 35167.501.9253.1 и 35167.501.9253.2, гр.Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 86553 "СИМАН" ООД, представлявано от Силвия Алексиева Нейчева-Иванова да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
96/07.01.2019г. УПИ II-765, с. Копринка чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 15 Росен Стоянов Марков да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
97/07.01.2019г. ПИ с идентификатор 35167.505.8869, гр.Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 27680 Росен Стоянов Марков да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
98/10.01.2019г. ПИ с идентификатор 35167.505.150, гр.Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 16250 "КЕЙ ДЖИ КАЗАНЛЪК" ООД, представлявано от Георги Панайотов Георгиев да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
99/13.03.2019г. УПИ II-765, с. Копринка чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 15030 Веселин Давидов Кюлявков да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
100/03.07.2019г. ПИ с идентификатор 40292.66.657, гр. Крън чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 8600 "КАЧАН" ЕООД, представлявано от Ахмед Али Качан да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
101/03.07.2019г. ПИ с идентификатор 40292.66.658, гр. Крън чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 8800 "КАЧАН" ЕООД, представлявано от Ахмед Али Качан да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
102/03.07.2019г. ПИ с идентификатор 40292.66.659, гр. Крън чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 13500 "КАЧАН" ЕООД, представлявано от Ахмед Али Качан да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
103/03.07.2019г. ПИ с идентификатор 40292.66.660, гр. Крън чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 5200 "КАЧАН" ЕООД, представлявано от Ахмед Али Качан да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
104/17.07.2019г. ПИ с идентификатор 27499.501.3179, с. Енина чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 54550 "ПАНАЙОТОВИ КОНСУЛТ" ООД, представлявано от Николай Илиев Панайотов да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
105/19.07.2019г. ПИ с идентификатор 35167.505.8868, ул. "Изгрев" № 57, гр. Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 21000 Райно Димов Димов да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
106/23.07.2019г. ПИ с идентификатор 35167.505.151, ул. "Р. Душанова" , гр. Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 33900 "ХМЦ-ДАРОМ СТЕ ПРИЕЛИ ДАРОМ ДАВАЙТЕ" да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
107/16.08.2019г. ПИ с идентификатор 35167.505.8862, ул. "Изгрев" №61 , гр. Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 59155.3 "ВРАБЕЦ" ЕООД да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
108/21.08.2019г. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.76.1.6, ул. "Никола Петков" №37 А, гр. Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 180100 "КЕЙ ДЖИ КАЗАНЛЪК" ООД, представлявано от Георги Панайотов Георгиев да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
109/25.09.2019г. Сграда с идентификатор 35167.502.39.1, гр. Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 33800 Гюлтекин Абдурахманов Сюнетчиев да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
110/25.09.2019г. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.521, гр. Казанлък, ул. "Петьо Ганин" чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 35497 Гюлтекин Абдурахманов Сюнетчиев да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
111/07.05.2020г. Поземлен имот 40292.57.8, гр. Крън чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 отЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите търг с явно наддаване 11407 Юсеин Ресим Кехайов да да
112/22.06.2020г. Поземлен имот 83106.501.980, с. Шейново, общ. Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите търг с явно наддаване 9300 Юбеид Осман Юбеид да да
113/14.08.2020г. Поземлен имот 35167.501.8041, гр. Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите търг с явно наддаване 43582 "НИКДИМ"ООД да да
114/23.09.2020г. Поземлен имот 35167.501.9085, гр. Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите търг с явно наддаване 65630 "НАСТЕК" ООД да да
115/25.09.2020г. Поземлен имот 35167.501.359, гр. Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите търг с явно наддаване 112150 "Врабец" ЕООД да да
116/19.10.2020г. Поземлен имот 27499.501.1423, с. Енина, общ. Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите търг с явно наддаване 9550 Тодор Георгиев Тодоров да да
II.                                                        Продажба след търг или конкурс по реда на чл. 35, ал. 1 ЗОС
No АОС Данни за имота, съгл. АОС Решение за Вид Оценки и цени, лв. без ДДС Договор Nо Купувач
разпореждане разпор.
ДО пазарна начална по договор
тръжна
1. 598/2008 г. ПИ 290010 с площ 2308 кв.м. Решение на ОбС търг 621.1 9200 9200 23000 Д08-29 от Тодор Николов Топалов
м. „Перетлика” с. Овощник No 242/2009 г. 30.09.2009 г.
2. 429/2007 г. ПИ 069043 с площ 2869 кв.м. Решение на ОбС търг 772 4000 4000 12400 Д08-31 от Д-р Дебора Юлий Кнежевич
м.„Старата кория” с.Черганово No 291/2009 г. 02.12.2009 г.
3. 400/2007 г. ПИ 019001 с площ 2673 кв.м. Решение на ОбС търг 240.6 652 652 652 Д08-32 от Румяна Георгиева Башкехайова
м. „Соргуня” с. Черганово No 291/2009 г. 03.12.2009 г.
4. 522/2008 г. ПИ 027047 с площ 3588 кв.м. Решение на ОбС търг 404.4 2170 2170 2170 Д08-33 от 03.12.2009 г. Иван Неделчев Терзиев
м. „Динкъра” с. Черганово No 291/2009 г.
5. 402/2007 г. ПИ 027025 с площ 2 633 кв.м. м. „Динкъра” с. Черганово Решение на ОбС търг 296.7 1100 1100 1 540 Д08-8 от 10.11.2010 г. Иван Дичков Недков
No 497/2010 г.
6. 1138/2005 г. УПИ I – 767 кв. 69 с. Бузовград Решение на ОбС търг 2728.3 8000 8000 8 000 Д08-3 от 03.06.2011 г. Магбуле Наид Кенан
No 621/2011 г.
7. 455/2007 г. УПИ VII – 3248 кв. 445 Решение на ОбС търг 4035.8 13000 13000 13000 Д08-4 от 03.06.2011 г. Генка Петрова Видева
гр. Казанлък No 621/2011 г.
8. 535/2008 г. Гаражна клетка Nо 1 ж.бл.107, бул. „23 ПШП” гр. Казанлък Решение на ОбС търг 6873.2 10310 10310 10 310 Д08-5 от 06.06.2011 г. Николай Илиев Панайотов
No 620/2011 г.
9. 1018/2005 г. Земя с площ 2 907 кв.м. Решение на ОбС търг 5179.6 13 500 13 500 13 500 Д08-6 от 10.06.2011 г. Ахмед Али Качан
им. Nо 000565 по КВС с. Крън No 632/2011 г.
10. 542/2008 г. Гаражна клетка Nо 8 ж.бл.107, бул. „23 ПШП” гр. Казанлък Решение на ОбС търг 6894.2 10 350 10 350 10 350 Д08-7 от 13.06.2011 г. Стоян Колев Бобев
No 620/2011 г.
11. 661/2009 г. Земя с площ 2 975 кв.м., Решение на ОбС търг 3644.3 17 900 17 900 17 900 Д08-8 от 17.06.2011 г. Денчо Станев Христов
им. Nо 000388 с. Г. Изворово No 633/2011 г.
12. 662/2009 г. Земя с площ 6 837 кв.м., Решение на ОбС търг 8375.1 34 000 34 000 34 000 Д08-9 от 17.06.2011 г. Денчо Станев Христов
им. Nо 000305 с. Г. Изворово No 633/2011 г.
13. 541/2008 г. Гаражна клетка Nо 7 ж.бл.107, бул. „23 ПШП” гр. Казанлък Решение на ОбС търг 7386 11 080 11080 11080 Д08-10 от 22.06.2011 г. Стефан Вълков Йовчев
No 620/2011 г.
14. 779/2010 г. Земя с площ 536 кв.м. Решение на ОбС търг 21.4 586 586 586 Д08-25 от 17.08.2011 г. Генчо Петков Колев
им. Nо 600.167 с Г. Черковище No 684/2011 г.
15. 687/2010 г. Земя с площ 14 051 кв.м. Решение на ОбС търг 1721.2 6 846 6 846 6 846 Д08-26 от 17.08.2011 г. Апостол Янев Терзиев
им. Nо 089030 с. Ръжена No 683/2011 г.
16. 826/2004 г. ЗЗ им. No 008001 в м. "Хайдушка вада" гр. Крън Решение на ОбС Nо 755/2011 г. търг 57.6 1 190 1 190 1 190 Д08-11 от 24.04.2012 г. Слави Николов Стефанов
17. 652/2009 г. УПИ XVII в кв. 58 гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 134/2012 г. търг 2603.3 11 700 11 700 12 870 Д08-15 от 29.05.2012 г. Георги Стоянов Урумов
18. 651/2009 г. УПИ XI в кв. 58 гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 134/2012 г. търг 3244 14 580 14 580 14 580 Д08-16 от 29.05.2012 г. Атанас Христов Щерев
19. 537/2008 г. Гаражна клетка No 4 ж.бл. 107 23ПШП Решение на ОбС Nо 138/2012 г. търг 6903.2 10 360 10 360 11 396 Д08-17 от 29.05.2012 г. Слави Маринов Славов
20. 15/1997 г. УПИ IX в кв. 28 с. Средногорово Решение на ОбС Nо 136/2012 г. търг 1722.6 5 200 5 200 5 200 Д08-18 от 30.05.2012 г. Стефан Михаилов Проданов
21. 955/2011 г. ЗЗ им. No 006004 в м. "Над село" с. Копринка Решение на ОбС Nо 156/2012 г. търг 76.2 200 200 200 Д08-19 от 31.05.2012 г. Смаил Осман Четалак
22. 344/2000 г. УПИ III-155 в кв. 25 Решение на ОбС Nо 156/2012 г. търг 12481.1 19 700 19 700 19 700 Д08-20 от 31.05.2012 г. "Сирона" АД, гр. София
с. Ръжена
23. 872/2011 г. ЗЗ им. No 000347 в м. "Зад Тунджа" с. Бузовград Решение на ОбС Nо 157/2012 г. търг 557.6 1 450 1450 1450 Д08-21 от 01.06.2012 г. "Нова-Ф-49" ООД, гр. София
24. 1045/2005 г. Гаражна клетка No 8 ж.бл. 104 23ПШП Решение на ОбС Nо 138/2012 г. търг 5925.4 9 030 9030 9030 Д08-22 от 01.06.2012 г. Мирослав Иванов Николов
25. 831/2010 г. ЗЗ им. No 011006 в м. "Адалъка" с. Копринка Решение на ОбС Nо 156/2012 г. търг 337.8 1 000 1000 1300 Д08-23 от 06.06.2012 г. Венета Сергеева Карабашева
26. 942/2011 г. ЗЗ им. No 004005 в м. "Харманите" с. Копринка Решение на ОбС Nо 156/2012 г. търг 719.2 1 800 1800 1800 Д08-24 от 06.06.2012 г. Смаил Азиз Дедеолу
27. 642/2008 г. УПИ XI-348 в кв. 52 с. Г. Дряново Решение на ОбС Nо 137/2012 г. търг 3133 12 330 12330 12330 Д08-25 от 06.06.2012 г. ЕТ "ЗП Георги Василев"
28. 1001/2005 г. УПИ XXI-3991 в кв. 48 гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 144/2012 г. търг 5943.4 21 700 21700 21700 Д08-26 от 07.06.2012 г. Бенизе Неджипова Гърбева
29. 915/2011 г. ЗЗ им. No 003010 в м. "Харманите" с. Копринка Решение на ОбС Nо 156/2012 г. търг 1103.6 3 400 3400 9180 Д08-28 от 11.06.2012 г. Иванка Иванова Тосунова
30. 916/2011 г. ЗЗ им. No 002002 в м. "Харманите" с. Копринка Решение на ОбС Nо 156/2012 г. търг 1872.7 5 800 5800 21460 Д08-29 от 11.06.2012 г. Иванка Иванова Тосунова
31. 952/2011 г. ЗЗ им. No 150845 в м. "Старите лозя" гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 172/2012 г. търг 15.9 500 500 500 Д08-31 18.06.2012 г. Янко Георгиев Мермеклиев
32. 333/2000 г. ПИ с идентификатор 27499.501.333 с. Енина Решение на ОбС Nо 168/2012 г. търг 1473.2 14 700 14700 14700 Д08-34 от 20.06.2012 г. Димитър Христов Николов
33. 833/2010 г. ЗЗ им. No 222123 в м. "Старите лозя" гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 175/2012 г. търг 150 620 620 620 Д08-35 от 20.06.2012 г. Манол Иванов Далемски
34. 832/2010 г. ЗЗ им. No 222121 в м. "Старите лозя" гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 176/2012 г. търг 169.7 640 640 640 Д08-36 от 20.06.2012 г. Манол Иванов Далемски
35. 922/2011 г. ЗЗ им. No 008010 в м. "Белия пясък" гр. Шипка Решение на ОбС Nо 169/2012 г. търг 13.7 220 220 5412 Д08-37 от 20.06.2012 г. Манол Иванов Далемски
36. 1019/2011 г. ЗЗ им. No 190710 в м. "Старите лозя" гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 171/2012 г. търг 35.7 640 640 640 Д08-38 от 20.06.2012 г. Теменуга Василева Янева
37. 850/2010 г. ЗЗ им. No 021016 в м. "До село-запад" гр. Шипка Решение на ОбС Nо 170/2012 г. търг 50.9 250 250 2075 Д08-40от 22.06.2012 г. Атанас Христов Щерев
38. 972/2011 г. ЗЗ им. No 014008 в м. "Хайдушка вада" гр. Крън Решение на ОбС Nо 195/2012 г. търг 26.4 618 618 618 Д08-41 от 25.06.2012 г. Алдин Асенов Бамбалов
39. 1037/2011 г. УПИ I-82 в кв. 3 гр. Шипка Решение на ОбС Nо 178/2012 г. търг 1086.1 8 800 8800 9680 Д08-42 от 25.06.2012 г. Петър Георгиев Петров
40. 836/2010 г. ЗЗ им. No 031002 в м. "До село" с. Розово Решение на ОбС Nо 189/2012 г. търг 210 1 092 1092 1092 Д08-43 от 26.06.2012 г. "Казанлък Хляб" ООД
41. 834/2010 г. ЗЗ им. No 212272 в м. "Старите лозя" гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 177/2012 г. търг 128.9 2 020 2020 2020 Д08-44 от 26.06.2012 г. Митко Ангелов Тодоров
42. 971/2011 г. ЗЗ им. No 014004 в м. "Хайдушка вада" гр. Крън Решение на ОбС Nо 195/2012 г. търг 25.2 589 589 589 Д08-45 от 27.06.2012 г. Хюсеин Сюлейман Мустафа
43. 1018/2011 г. ЗЗ им. No 085004 в м."Дерин Алчак" с.Д.Изворово Решение на ОбС Nо 194/2012 г. търг 44.5 394 394 394 Д08-46 от 27.06.2012 г. Ивайло Красимиров Филев
44. 1017/2011 г. ЗЗ им. No 080012 в м."Дерин Алчак" с.Д.Изворово Решение на ОбС Nо 194/2012 г. търг 326.4 1 524 1524 1524 Д08-47 от 27.06.2012 г. Ивайло Красимиров Филев
45. 870/2011 г. ПИ с идентификатор 27499.14.6 с. Енина Решение на ОбС Nо 188/2012 г. търг 30.4 481 481 481 Д08-49 от 04.07.2012 г. Иван Тодоров Колев
46. 871/2011 г. ПИ с идентификатор 27499.13.9 с. Енина Решение на ОбС Nо 188/2012 г. търг 71.9 893 893 893 Д08-50 от 04.07.2012 г. Иван Тодоров Колев
47. 852/2011 г. ПИ с идентификатор 27499.11.24 с. Енина Решение на ОбС Nо 188/2012 г. търг 131.8 2 260 2260 2712 Д08-51 от 05.07.2012 г. Аспарух Ангелов Джанов
48. 881/2011 г. ЗЗ им. No 255019 в м."Лещака" с. Средногорово Решение на ОбС Nо 191/2012 г. търг 23 449 449 449 Д08-53 от 05.07.2012 г. Еко Инвест-2009" ООД
49. 869/2011 г. ПИ с идентификатор 27499.11.9 с. Енина Решение на ОбС Nо 188/2012 г. търг 60.5 846 846 846 Д08-55 от 05.07.2012 г. Николай Танев Кратунов
50. 910/2011 г. ПИ с идентификатор 27499.501.920 с. Енина Решение на ОбС Nо 190/2012 г. търг 2 781,20 10 800 10800 10800 Д08-56 от 05.07.2012 г. ЕТ "ВИ-КИ-Петър Кънев"
51. 964/2011 г. ПИ с идентификатор 27499.20.40 с. Енина Решение на ОбС Nо 188/2012 г. търг 79.6 1 048 1048 1 048 Д08-59 от 12.07.2012 г. Петър Лалев Загаров
52. 839/2010 г. ЗЗ им. No 039032 в м. „Зл. ябълка" с.Средногорово Решение на ОбС Nо 191/2012 г. търг 371.5 4408 4408 4 408 Д08-60 от 12.07.2012 г. Пламен Станим. Караджов
53. 453/2007 г. ЗЗ им. No 103004 Решение на ОбС Nо 158/2012 г. търг 395.7 1370 1370 2 329 Д08-63 от 08.08.2012 г. Иванка Кост. Лазарова
в м. „М. керана" с.Ръжена
54. 1386/2012 г. ЗЗ им. No 017050 в м."Арите"гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 316/2012 г. търг 745.61 151770 151770 151770 Д0868/24.10.2012 "Шиле" ЕООД - чрез Д. Сербезов
55. 1367/2012 г. НПИ Nо 8802 в м."Кремона" гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 316/2012 г. търг 25192.8 112800 112 800 112800 Д08-69 24.10.2012 г. "Шиле" ЕООД - чрез Д. Сербезов
56. 636/2008 г. ЗЗ им. No 000425 гр. Крън Решение на ОбС Nо 323/2012 г. търг 4 786,30 7300 7300 7300 Д08-70 30.10.2012 г. Атанас Йорданов Радев
57. 637/2008 г. ЗЗ им. No 000384 гр. Крън Решение на ОбС Nо 323/2012 г. търг 4 211,60 6700 6700 6700 Д08-71 30.10.2012 г. Атанас Йорданов Радев
58. 822/2004 г. Сгради в УПИ IX-5952 кв. 189 гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 316/2012 г. търг 81 239,7 90500 90500 99550 Д08-72 30.10.2012 г. "Булинвест" ЕООД
59. 552/2008 г. Обект в сграда - об. част Г, Решение на ОбС Nо 353/2012 г. търг 25 250,1 28550 28550 28550 Д08-76 27.11.2012 г. Надежда Петкова Димова
ул. "Р. долина No 14
60. 1002/2012 г. ЗЗ им. No 021019 с. Хаджидимитрово Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 30.4 109 109 119 Д08-77 28.11.2012 г. Боян Райчев Станев
61. 1074/2011 г. ЗЗ им. No 066003 гр. Крън Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 273.41 1277 1277 3055 Д08-80 28.11.2012 г. Дияна К. Бамбалова
62. 851/2011 г. ЗЗ им. No 172217 Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 11.21 510 510 510 Д08-82 29.11.2012 г. Стефка Иванова Лалова
гр. Казанлък
63. 599/2008 г. УПИ XVI-8701 в кв. 340 Решение на ОбС Nо 353/2012 г. търг 27 294,1 115800 115800 115800 Д08-83 29.11.2012 г. "Шиле" ЕООД чрез Д. Сербезов
гр. Казанлък
64. 1073/2011 г. ЗЗ им. No 065003 гр. Крън Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 220.6 892 892 892 Д08-84 29.11.2012 г. Кадри Ахмедов Чаушев
65. 430/2001 г. УПИ I-206 в кв. 28 Решение на ОбС Nо 353/2012 г. търг 57931 81400 81400 81400 Д08-85 29.11.2012 г. "М-Стронг" ЕООД, Н. Младенов
с. Г. Дряново
66. 929/2011 г. ЗЗ им. No 009006 Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 727.25 2507 2507 2507 Д08-86 30.11.2012 г. "Дамасцена Розбио" ЕООД
с. Г. Дряново
67. 927/2011 г. ЗЗ им. No 009043 с. Г. Дряново Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 478.48 1401 1401 1401 Д08-87 30.11.2012 г. "Дамасцена Розбио" ЕООД
68. 926/2011 г. ЗЗ им. No 008011 с. Г. Дряново Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 307.72 1717 1717 1717 Д08-88 30.11.2012 г. "Дамасцена Розбио" ЕООД
69. 928/2011 г. ЗЗ им. No 009041 с. Г. Дряново Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 171.95 495 495 495 Д08-89 30.11.2012 г. "Дамасцена Розбио" ЕООД
70. 902/2011 г. ЗЗ им. No 011081 Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 103.7 397 397 1450 Д08-90 30.11.2012 г. Алириза Ф. Юсниев
с. Хаджидимитрово
71. 1083/2012 г. ЗЗ им. No 150914 гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 54.16 2658 2658 2658 Д08-91 от 03.12.2012 г. Петър Неделчев Петров
72. 970/2011 г. ЗЗ им. No 230412 гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 14.14 693 693 693 Д08-93 от 03.12.2012 г. Николай Любом. Прокопиев
73. 989/2012 г. ЗЗ им. No 023019 Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 45.76 232 232 232 Д08-94 от 05.12.2012 г. Зюлюкляй Ферадин Гарипова
с. Хаджидимитрово
74. 1134/2012 г. ЗЗ им. No 000527 с. Ясеново Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 95.5 437 437 437 Д08-95 от 05.12.2012 г. Мильо Андреев Тотев
75. 1174/2012 г. УПИ VI-613 в кв. 28 с. Ръжена Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 2 345,1 3600 3600 3600 Д08-96 от 05.12.2012 г. Кънчо Миленов Въгларов
76. 1173/2012 г. УПИ IV-610 в кв. 28 с. Ръжена Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 2 717,0 3400 3400 3400 Д08-97 от 05.12.2012 г. Кънчо Миленов Въгларов
77. 1104/2012 г. ЗЗ им. No 050015 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 27 109 109 109 Д08-98 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
78. 1105/2012 г. ЗЗ им. No 050017 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 41.2 166 166 166 Д08-99 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
79. 1106/2012 г. ЗЗ им. No 050019 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 49.8 201 201 201 Д08-100 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
80. 1107/2012 г. ЗЗ им. No 051002 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 351.8 1236 1236 1236 Д08-101 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
81. 935/2011 г. ЗЗ им. No 051012 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 578.3 2056 2056 2056 Д08-102 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
82. 1100/2012 г. ЗЗ им. No 051031 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 467.1 1641 1641 1641 Д08-103 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
83. 1099/2012 г. ЗЗ им. No 052013 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 223.1 784 784 784 Д08-104 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
84. 1101/2012 г. ЗЗ им. No 053002 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 118 415 415 415 Д08-105 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
85. 1142/2012 г. ЗЗ им. No 053009 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 62.5 217 217 217 Д08-106 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
86. 1136/2012 г. ЗЗ им. No 053010 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 55.3 192 192 192 Д08-107 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
87. 1139/2012 г. ЗЗ им. No 053012 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 151.5 532 532 532 Д08-108 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
88. 1137/2012 г. ЗЗ им. No 054001 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 158.9 573 573 573 Д08-109 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
89. 1138/2012 г. ЗЗ им. No 054002 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 291.6 1052 1052 1052 Д08-110 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
90. 1170/2012 г. ЗЗ им. No 054004 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 117.5 407 407 407 Д08-111 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
91. 1171/2012 г. ЗЗ им. No 054007 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 57 200 200 200 Д08-112 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
92. 1169/2012 г. ЗЗ им. No 054009 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 138.5 486 486 486 Д08-113 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
93. 1168/2012 г. ЗЗ им. No 054027 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 68 239 239 239 Д08-114 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
94. 1167/2012 г. ЗЗ им. No 057004 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 29.3 118 118 118 Д08-115 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
95. 1166/2012 г. ЗЗ им. No 057006 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 31.9 129 129 129 Д08-116 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
96. 1165/2012 г. ЗЗ им. No 057008 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 23.2 94 94 94 Д08-117 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
97. 1341/2012 г. ЗЗ им. No 060001 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 77.3 312 312 312 Д08-118 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
98. 1340/2012 г. ЗЗ им. No 062011 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 394.3 1593 1593 1593 Д08-119 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
99. 1339/2012 г. ЗЗ им. No 064016 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 140.1 629 629 629 Д08-120 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
100. 1333/2012 г. ЗЗ им. No 064021 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 198.2 890 890 890 Д08-121 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
101. 973/2011 г. ЗЗ им. No 011003 с. Копринка Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 320.63 1317 1317 1317 Д08-122 от 05.12.2012 г. Аптула Селейдин Кисиолу
102. 835/2010 г. ЗЗ им. No 037015 гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 126.37 2007 2007 2207 Д08-123 от 06.12.2012 г. Атанас Захариев Захариев
103. 1164/2012 г. ПИ No 274999.182.2 с. Енина Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 108.5 972 972 972 Д08-124 от 06.12.2012 г. Никола Атанасов Куков
104. 978/2011 г. ЗЗ им. No 004010 с. Копринка Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 287.38 1739 1739 2085 Д08-125 от 06.12.2012 г. "Булгафлор" ЕООД
105. 977/2011 г. ЗЗ им. No 004011 с. Копринка Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 368.24 2070 2070 4347 Д08-126 от 06.12.2012 г. "Булгафлор" ЕООД
106. 980/2011 г. ЗЗ им. No 004008 с. Копринка Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 311.82 1653 1653 3798 Д08-127 от 06.12.2012 г. "Булгафлор" ЕООД
107. 769/2011 г. ЗЗ им. No 069031 с. Г. Дряново Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 517.42 3181 3181 3181 Д08-128 от 07.12.2012 г. Радослав Станчев Стоянов
108. 1090/2012 г. ЗЗ им. No 000334 с. Овощник Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 206.67 4751 4751 4751 Д08-129 от 10.12.2012 г. "Машин Трйдинг" ЕООД
109. 1162/2012 г. ПИ No 343.50 с. Енина Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 29.5 335 335 335 Д08-130 от 10.12.2012 г. Янко Атанасов Щерев
110. 1278/2012 г. ПИ No 352.1063 с. Енина Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 110.5 772 772 772 Д08-131 от 12.12.2012 г. Росен Иванов Димов
111. 1011/2011 г. ЗЗ им. No 044010 с. Ясеново Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 1635.1 4973 4973 4973 Д08-132 от 12.12.2012 г. Пламена Койчева Георгиева
112. 1274/2012 г. ЗЗ им. No 046005 с. Ясеново Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 1 177,70 3133 3133 4385 Д08-133 от 12.12.2012 г. Пламена Койчева Георгиева
113. 1013/2011 г. ЗЗ им. No 044002 с. Ясеново Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 144 413 413 413 Д08-134 от 12.12.2012 г. Пламена Койчева Георгиева
114. 1012/2011 г. ЗЗ им. No 044007 с. Ясеново Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 358.1 1027 1027 1027 Д08-135 от 12.12.2012 г. Пламена Койчева Георгиева
115. 1010/2011 г. ЗЗ им. No 045003 с. Ясеново Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 2467.2 7504 7504 19504 Д08-136 от 12.12.2012 г. Пламена Койчева Георгиева
116. 1111/2012 г. ЗЗ им. No 055006 с. Ясеново Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 999.6 2623 2623 2623 Д08-137 от 12.12.2012 г. Спас Ангелов Момов
117. 110/2012 г. ЗЗ им. No 054005 с. Ясеново Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 100.5 693 693 831 Д08-138 от 12.12.2012 г. Спас Ангелов Момов
118. 1006/2011 г. ЗЗ им. No 061011 Д. Изворово Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 116.53 604 604 604 Д08-139 от 13.12.2012 г. Иван Димов Иванов
119. 875/2011 г. ЗЗ им. No 080005 Д. Изворово Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 133.87 674 674 674 Д08-140 от 13.12.2012 г. Иван Димов Иванов
120. 1094/2012 г. ПИ No 27499.55.22 с. Енина Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 110.2 935 935 935 Д08-141 13.12.2012 г. Станимир Костов Старчев
121. 1092/2012 г. ПИ No 27499.147.3 с. Енина Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 56.9 211 211 211 Д08-142 Станимир Костов Старчев
13.12.2012 г.
122. 1093/2012 г. ПИ No 27499.55.26 с. Енина Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 43.3 367 367 367 Д08-143 Станимир Костов Старчев
13.12.2012 г.
123. 1108/2012 г. ЗЗ им. No 079032 с.Д.Изворово Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 311.9 1500 1500 1650 Д08-144 Николай Николов Николов
14.12.2012 г.
124. 1388/2012 г. ЗЗ им. No 059024 с. Розово Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 30.04 301 301 301 Д08-146 Румен Кирилов Велев
14.12.2012 г.
125. 1178/2012 г. ЗЗ им. No 021028 гр. Шипка Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 89.3 1048 1048 1048 Д08-148 Васил Алексиев Щерев
17.12.2012 г.
126. 1176/2012 г. ЗЗ им. No 107032 гр. Шипка Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 181 1098 1098 1098 Д08-149 Агора Христова Щерева
17.12.2012 г.
127. 1197/2012 г. ЗЗ им. No 020014 гр. Шипка Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 17.14 744 744 2298 Д08-150 Росен Симеонов Русев
17.12.2012 г.
128. 1198/2012 г. ЗЗ им. No 020017 гр. Шипка Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 16.6 760 760 760 Д08-151 Росен Симеонов Русев
17.12.2012 г.
129. 1260/2012 г. ЗЗ им. No 103009 с. Дунавци Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 99.7 387 387 400 Д08-152 "Трон" ЕООД - Н. Яшар
17.12.2012 г.
130. 1071/2011 г. ЗЗ им. No 026008 Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 38.09 554 554 554 Д08-153 Ахмед Зеберов Бабаджанов
с. Д. Изворово 17.12.2012 г.
131. 1070/2011 г. ЗЗ им. No 026006 Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 32.77 522 522 522 Д08-154 Ахмед Зеберов Бабаджанов
с. Д. Изворово 17.12.2012 г.
132. 1194/2012 г. ЗЗ им. No 020011 гр. Шипка Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 17.3 744 744 3704 Д08-155 Соня Лалева Кючюклер
17.12.2012 г.
133. 1275/2012 г. ЗЗ им. No 027017 гр. Шипка Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 26.4 506 506 998 Д08-156 Анатолий Данчев Хаджиев
17.12.2012 г.
134. 1276/2012 г. ЗЗ им. No 027018 гр. Шипка Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 41.7 985 985 1083 Д08-157 Анатолий Данчев Хаджиев
17.12.2012 г.
135. 1196/2012 г. ЗЗ им. No 020013 гр. Шипка Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 14.3 606 606 3366 Д08-158 Христина Иванова Георгиева
17.12.2012 г.
136. 1058/2011 г. ЗЗ им. No 027003 Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 89.64 448 448 448 Д08-159 Севгюл Ибрямова Мустафова
с. Д. Изворово 18.12.2012 г.
137. 1135/2012 г. ЗЗ им. No 015017 гр. Шипка Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 57.6 1254 1254 1254 Д08-160 Станимир Илиев Станев
18.12.2012 г.
138. 783/2010 г. ЗЗ им. No 170001 Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 1 551,90 27345 27345 79291 Д08-161 Иван Колев Петров
с. Д. Изворово 19.12.2012 г.
139. 1351/2012 г. ЗЗ им. No 83106.44.172 Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 33.5 2432 2432 2675 Д08-162 "Беличев и дъщери" ЕООД
с. Шейново 19.12.2012 г.
140. 1195/2012 г. ЗЗ им. No 020007 гр. Шипка Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 23 971 971 9313 Д08-163 Десислава Тод. Данаилова
20.12.2012 г.
141. 67/2006 г. УПИ VII-266 в кв. 234 Решение на ОбС Nо 352/2012 г. търг 24831 124000 124000 124000 Д08-165 "Нюанс Плюс" ЕООД
гр. Казанлък 21.12.2012 г.
142. 68/2006 г. УПИ VIII-266 в кв. 234 Решение на ОбС Nо 352/2012 г. търг 16 120,1 80 500 80 500 80 500 Д08-166 "Нюанс Плюс" ЕООД
гр. Казанлък 21.12.2012 г.
143. 1389/2012 г. УПИ II общ. с площ 298 кв.м., в кв. 510 гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 5 431,10 9800 9800 10780 Д08-16 Юмер Ахмедов Шамов
01.03.2013 г.
144. 1390/2012 г. УПИ IIIобщ. с площ 357 кв.м., кв. 510 гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 7 148,90 11 070 11 070 11070 Д08-18 Тодор Георгиев Станков
13.03.2013 г.
145. 1391/2012 г. УПИ IVобщ. с площ 544 кв.м., кв. 510 гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 7 649,70 16860 16860 16860 Д08-19 "ТЕДИ ТРАНС" ЕООД
14.03.2013 г.
146. 431/2007 г. Втори етаж от двуетажна сграда в УПИ I кв. 169 Решение на ОбС Nо 506/2013 г. търг 16768.6 46100 46100 46100 Д08-24 от 09.05.2013 г. Илия Атанасов Илиев
ул. "Паисий" No 10 гр. Казанлък
147. 1474/2012 г. УПИ II-547 кв.39 с.ХДимитрово, ведно с построената сграда Решение на ОбС Nо 504/2013 г. търг 3 946,70 12600 12600 12600 Д08-25 от 09.05.2013 г. Елена Стефанова Величкова
148. 1493/2012 г. УПИ I-291 кв. 40 с. Г. Изворово ведно с построената сграда Решение на ОбС Nо 504/2013 г. търг 7386.2 20450 20450 20450 Д08-26 от 09.05.2013 г. ЕТ "Емил Попов-2007"
149. 1492/2012 г. УПИ VI-8042 с площ 394 кв.м, кв.487 гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 505/2013 г. търг 2805.6 6000 6000 6000 Д08-27 от 10.05.2013 г. "Метал-Харт" ЕООД
150. 837/2010 г. ЗЗ с площ 5 000 кв. м, им. No 030038 с. Розово Решение на ОбС Nо 509/2013 г. търг 563.5 2220 2220 2220 Д08-28 от 10.05.2013 г. Желязко Дим. Братков
151. 838/2010 г. ЗЗ с площ 1388 кв. м, им. No 004004 с. Розово Решение на ОбС Nо 509/2013 г. търг 205.9 686 686 686 Д08-32 от 14.05.2013 г. "Тина" ООД
152. 282/1999 г. УПИ X-1028 площ 305 кв.м, кв.132 Б гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 505/2013 г. търг 6 107, 60 15300 15300 15300 Д08-33 от 14.05.2013 г. Стефан Асенов Сарачев
153. 886/2011 г. УПИ I-14, 378 кв.м, кв. 424 гр. Казанлък, ведно с постр.сграда Решение на ОбС Nо 505/2013 г. търг 14 580,90 26400 26400 26400 Д08-34 от 14.05.2013 г. Ани Георгиева Тотева
154. 1122/2005 г. УПИ XII площ 1 704 кв.м, кв.6 с. Г. Дряново Решение на ОбС Nо 504/2013 г. търг 14 204,10 55150 55150 55150 Д08-35 от14.05.2013 г. "М-Стронг" ЕООД
155. 444/2007 г. Гаражна клетка No 12, ж. бл. 27 жк "Изток" Решение на ОбС Nо 508/2013 г. търг 3 702,40 4800 4800 4800 Д08-36 14.05.2013 г. Даниел Димитров Монев
156. 445/2007 г. Гаражна клетка No 13, ж. бл. 27 жк "Изток" Решение на ОбС Nо 508/2013 г. търг 3 702,40 4400 4400 4400 Д08-37 от 14.05.2013 г. Христо Добрев Марков
157. 1023/2011 г. ЗЗ с площ 299 кв. м, им. No 114001 с. Д. Изворово Решение на ОбС Nо 509/2013 г. търг 25.4 106 106 106 Д08-38 от 06.06.2013 г. Георги Панайотов Казаков
158. 1004/2011 г. ЗЗ с площ 899 кв. м, им. No 116002 с. Д. Изворово Решение на ОбС Nо 509/2013 г. търг 76.5 318 318 318 Д08-39 от 06.06.2013 г. Георги Панайотов Казаков
159. 1007/2011 г. ЗЗ с площ 2600 кв. м, им. No 116003 с. Д. Изворово Решение на ОбС Nо 509/2013 г. търг 221.1 920 920 920 Д08-40 от 06.06.2013 г. Георги Панайотов Казаков
160. 1005/2011 г. ЗЗ с площ 1 433 кв. м, им. No 116004 с. Д. Изворово Решение на ОбС Nо 509/2013 г. търг 121.9 507 507 507 Д08-41 от 06.06.2013 г. Георги Панайотов Казаков
161. 1008/2011 г. ЗЗ с площ 1 363 кв. м, им. No 116006 с. Д. Изворово Решение на ОбС Nо 509/2013 г. търг 115.9 483 483 483 Д08-42 от 06.06.2013 г. Георги Панайотов Казаков
162. 1498/2012 г. ЗЗ с площ 1083 кв. м, им. No 220446 гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 547/2013 г. търг 52.8 2591 2591 2591 Д08-44 от 17.06.2013 г. Владимир Георг. Кюркчиев
163. 1401/2012 г. ЗЗ с площ 386 кв. м, им. No 075003 с. Д. Изворово Решение на ОбС Nо 549/2013 г. търг 32.8 264 264 264 Д08-45 от 17.06.2013 г. Грозьо Желязков Грозев
164. 1403/2012 г. ЗЗ с площ184 кв. м, им. No 075001 с. Д. Изворово Решение на ОбС Nо 549/2013 г. търг 15.6 126 126 126 Д08-46 от 17.06.2013 г. Грозьо Желязков Грозев
165. 1428/2012 г. ЗЗ - 3 604 кв. м, им. No 016024 с. Хаджидимитрово Решение на ОбС Nо 549/2013 г. търг 406.2 2296 2296 7 105 Д08-47 от 17.06.2013 г. Таля Хубенова Огнянова
166. 1501/2012 г. ЗЗ - 2 221 кв. м, им. No 019004 с. Хаджидимитрово Решение на ОбС Nо 549/2013 г. търг 250.3 1024 1024 1 126 Д08-48 от 17.06.2013 г. Елена Илиева Банева
167. 992/2011 г. ЗЗ - 880 кв. м, им. No 018001 с. Хаджидимитрово Решение на ОбС Nо 549/2013 г. търг 99.2 406 406 1 726 Д08-49 от 17.06.2013 г. Вайдин Велинов Качанов
168. 1429/2012 г. ЗЗ - 3 679 кв. м, им. No 004047 с. Хаджидимитрово Решение на ОбС Nо 549/2013 г. търг 414.6 1887 2 1 887 2 075 Д08-50 от 17.06.2013 г. Алил Гюрселов Чаушев
169. 1528/2012 г. ЗЗ - 2 091 кв. м, им. No 001049 с. Хаджидимитрово Решение на ОбС Nо 549/2013 г. търг 35.7 937 Д08-51 от 17.06.2013 г. Боян Райчев Станев
937 937
170. 1529/2012 г. ЗЗ - 2 613 кв. м, им. No 002059 с. Хаджидимитрово Решение на ОбС Nо 549/2013 г. търг 94.5 1079 Д08-52 от 17.06.2013 г. Боян Райчев Станев
1 079 1079
171. 991/2011 г. ЗЗ - 359 кв. м, им. No 016023 с. Хаджидимитрово Решение на ОбС Nо 549/2013 г. търг 40.5 142 Д08-53 от 17.06.2013 г. Красимир Иванов Недялков
142 142
172. 1400/2012 г. ЗЗ - 2 122 кв. м, им. No 042033 с. Долно Изворово Решение на ОбС Nо 549/2013 г. търг 180.5 2703 Д08-54 от 17.06.2013 г. Несибе Хасан Джамбаз
976 976
173. 1500/2012 г. ЗЗ - 3 151 кв. м, им. No 008006 с. Хаджидимитрово Решение на ОбС Nо 549/2013 г. търг 355.1 1 717 Д08-56 от 20.06.2013 г. Сюлейман Ахмед Атип
1431 1431
174. 1422/2012 г. ЗЗ - 506 кв. м, им. No 018007 гр. Шипка Решение на ОбС Nо 548/2013 г. търг 13.4 444 444 444 Д08-57 от 20.06.2013 г. "Уилоус" ЕООД
175. 1423/2012 г. ЗЗ - 496 кв. м, им. No 018008 гр. Шипка Решение на ОбС Nо 548/2013 г. търг 55.9 481 481 481 Д08-58 от 20.06.2013 г. "Уилоус" ЕООД
176. 1421/2012 г. ЗЗ - 438 кв. м, им. No 018009 гр. Шипка Решение на ОбС Nо 548/2013 г. търг 12.6 399 399 399 Д08-59 от 20.06.2013 г. "Уилоус" ЕООД
177. 1109/2012 г. ЗЗ - 782 кв. м, им. No 054004 с. Ясеново Решение на ОбС Nо 548/2013 г. търг 80.5 392 392 392 Д08-60 от 24.06.2013 г. Спас Ангелов Момов
178. 987/2011 г. ЗЗ - 2 268кв. м, им. No 007002 с. Ясеново Решение на ОбС Nо 548/2013 г. търг 128.6 1016 1016 1016 Д08-61 от 24.06.2013 г. Георги Милев Андреев
179. 988/2011 г. ЗЗ - 1 807 кв. м, им. No 007001 с. Ясеново Решение на ОбС Nо 548/2013 г. търг 102.5 810 810 810 Д08-62 от 24.06.2013 г. Георги Милев Андреев
180. 986/2011 г. ЗЗ - 461кв. м, им. No 007003 с. Ясеново Решение на ОбС Nо 548/2013 г. търг 39.2 207 207 207 Д08-63 от 24.06.2013 г. Георги Милев Андреев
181. 1496/2012 г. ЗЗ - 8 961 кв. м, им. No 110008 с. Средногорово Решение на ОбС Nо 547/2013 г. търг 470.5 3531 3531 3531 Д08-64 от 25.06.2013 г. Симеон Михайлов Георгиев
182. 1497/2012 г. ЗЗ - 4 901кв. м, им. No 110001 с. Средногорово Решение на ОбС Nо 547/2013 г. търг 220.5 1740 1740 1740 Д08-65 от 25.06.2013 г. Симеон Михайлов Георгиев
183. 1494/2012 г. ЗЗ - 8 805 кв. м, им. No 110006 с. Средногорово Решение на ОбС Nо 547/2013 г. търг 462.3 3469 3469 3469 Д08-6 от 25.06.2013 г. Симеон Михайлов Георгиев
184. 1495/2012 г. ЗЗ - 9 866 кв. м, им. No 110007 с. Средногорово Решение на ОбС Nо 547/2013 г. търг 518 3887 3887 3887 Д08-67 от 25.06.2013 г. Симеон Михайлов Георгиев
185. 1518/2012 г. ПИ с идентиф. 27499.501.2221 по КК на с. Енина Решение на ОбС Nо 547/2013 г. търг 2 073,90 8 900 8900 8900 Д08-68 от 01.07.2013 г. "Суперабразив" ЕООД
186. 1519/2012 г. ПИ с идентиф. 27499.501.2223 по КК на с. Енина Решение на ОбС Nо 547/2013 г. търг 2 567,10 11000 11000 11000 Д08-69 от 01.07.2013 г. "Суперабразив" ЕООД
187. 1520/2012 г. ПИ с идентиф. 27499.501.2224 по КК на с. Енина Решение на ОбС Nо 547/2013 г. търг 2 372,80 10200 10200 10200 Д08-70 от 01.07.2013 г. "Суперабразив" ЕООД
188. 1521/2012 г. ПИ с идентиф. 27499.501.2225 по КК на с. Енина Решение на ОбС Nо 547/2013 г. търг 2 163,50 9300 9300 9300 Д08-71 от 01.07.2013 г. "Суперабразив" ЕООД
189. 1523/2012 г. ПИ с идентиф. 27499.501.2227 по КК на с. Енина Решение на ОбС Nо 547/2013 г. търг 2 746,50 11800 11800 11800 Д08-72 от 01.07.2013 г. "Суперабразив" ЕООД
190. 1524/2012 г. ПИ с идентиф. 27499.501.2228 по КК на с. Енина Решение на ОбС Nо 547/2013 г. търг 2 600,70 11150 11150 11150 Д08-73 от 01.07.2013 г. "Суперабразив" ЕООД
191. 1525/2012 г. ПИ с идентиф. 27499.501.2229 по КК на с. Енина Решение на ОбС Nо 547/2013 г. търг 2 477,40 10600 10600 10600 Д08-74 от 01.07.2013 г. "Суперабразив" ЕООД
192. 1526/2012 г. ПИ с идентиф. 27499.501.2230 по КК на с. Енина Решение на ОбС Nо 547/2013 г. търг 2137.4 9150 9150 9150 Д08-75 от 01.07.2013 г. "Суперабразив" ЕООД
193. 1527/2012 г. ПИ с идентиф. 27499.501.2231 по КК на с. Енина Решение на ОбС Nо 547/2013 г. търг 2416.4 9200 9200 9200 Д08-76 от 01.07.2013 г. "Суперабразив" ЕООД
194. 943/2011 г. ПИ с идентиф. 27499.18.4 по КК на с. Енина Решение на ОбС Nо 547/2013 г. търг 72.5 811 811 811 Д08-77 от 01.07.2013 г. "Суперабразив" ЕООД
195. 944/2011 г. ПИ с идентиф. 27499.18.5 по КК на с. Енина Решение на ОбС Nо 547/2013 г. търг 78.1 874 874 874 Д08-78 от 01.07.2013 г. "Суперабразив" ЕООД
196. 1091/2012 г. ПИ с идентиф. 27499.135.389 по КК на с. Енина Решение на ОбС Nо 547/2013 г. търг 778.2 3220 3220 3542 Д08-79 от 01.07.2013 г. "Суперабразив" ЕООД
197. 1532/2012 г. ЗЗ - 4 607кв. м, им. No 086008 с. Дунавци Решение на ОбС Nо 612/2013 г. търг 624 2732 2732 3278 Д08-83 08.08.2013 г. Симеон Цанев Белчев
198. 1533/2012 г. ЗЗ - 666 кв. м, им. No 099005 Решение на ОбС Nо 612/2013 г. търг 90.2 384 384 460 Д08-84 Симеон Цанев Белчев
с. Дунавци 08.08.2013 г.
199. 1508/2012 г. ЗЗ - 750 кв. м, им. No 343.1010 с. Енина Решение на ОбС Nо 615/2013 г. търг 60.8 691 691 691 Д08-86 08.08.2013 г. Огнян Тодоров Иванов
200. 1426/2012 г. ЗЗ - 529 кв. м, им. No 190712 гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 547/2013 г. търг 25.8 1265 1265 1265 Д08-87 08.08.2013 г. Румен Демирев Сомов
201. 601/2003 г. Гаражна клетка No 8, ж. бл. 27 жк "Изток" Решение на ОбС Nо 508/2013 г. търг 3 699,00 4800 4800 4800 Д08-88 08.08.2013 г. Тончо Неделчев Солуков
202. 1082/2011 г. ПИ с идентиф. 27499.501.2085 по КК на с. Енина Решение на ОбС Nо 610/2013 г. търг 1 748,50 3750 3750 3750 Д08-89 08.08.2013 г. Милен Йорданов Иванов
203. 1534/2012 г. ЗЗ - 1 273 кв. м, им. No 103019 с. Дунавци Решение на ОбС Nо 612/2013 г. търг 172.4 733 733 733 Д08-90 08.08.2013 г. "Трон" ЕООД
204. 1536/2012 г. ЗЗ - 500 кв. м, им. No 113009 Решение на ОбС Nо 612/2013 г. търг 51.5 227 227 227 Д08-91 08.08.2013 г. "Трон" ЕООД
с. Дунавци
205. 1535/2012 г. ЗЗ - 1 534 кв. м, им. No 107003 с. Дунавци Решение на ОбС Nо 612/2013 г. търг 207.8 884 884 884 Д08-92 08.08.2013 г. "Трон" ЕООД
206. 1548/2012 г. ЗЗ - 999 кв. м, им. No 097033 Решение на ОбС Nо 612/2013 г. търг 135.3 575 575 575 Д08-93 08.08.2013 г. "Трон" ЕООД
с. Дунавци
207. 1258/2012 г. ЗЗ - 956 кв. м, им. No 074031 с. Дунавци Решение на ОбС Nо 612/2013 г. търг 129.5 551 551 551 Д08-94 08.08.2013 г. "Трон" ЕООД
208. 1259/2012 г. ЗЗ - 1 109 кв. м, им. No 074018 с. Дунавци Решение на ОбС Nо 612/2013 г. търг 150.2 639 639 639 Д08-95 08.08.2013 г. "Трон" ЕООД
209. 1257/2012 г. ЗЗ - 794 кв. м, им. No 074002 Решение на ОбС Nо 612/2013 г. търг 107.5 457 457 457 Д08-96 08.08.2013 г. "Трон" ЕООД
с. Дунавци
210. 1473/2012 г. ЗЗ - 25 099 кв. м, им. No 017053 гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 611/2013 г. търг 164 540 198264 198264 198264 Д08-98 02.09.2013 г. "Юнимет" ЕООД
211. 197,198,199, 200, 201, 202, 203, 204,206 1368, 1462 oт 2012 Обект Бивше Опитно поле: Решение на ОбС Nо 611/2013 г. търг 190 523,7 256650 256650 256650 Д08-99 02.09.2013 г. "Юнимет" ЕООД
НПИ с номера 3001, 3002, 3004, 3005, 3006, 3007, 3009, 3010, 3012, 3013 и 3017
в м. "Кремона гр. Казанлък
212. 1772/2013 г. УПИ V-8042 с площ 258 кв.м, кв.487 гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 716/2013 г. търг 3 956,10 4000 4000 7200 Д08-103 "Метал-Харт" ЕООД
23.09.2013 г.
213. 1640/2013 г. ЗЗ - 1 933 кв. м, им. No 009024 с. Средногорово Решение на ОбС Nо 713/2013 г. търг 261.8 1011 1011 1511 Д08-104 Димо Славов Стойчев
23.09.2013 г.
214. 1711/2013 г. УПИ XXIV-969,970 с площ 386 кв. м, кв. 222 гр. Казанлък, ведно с построената сграда Решение на ОбС Nо 716/2013 г. търг 21 772,40 31600 31600 31600 Д08-105 "Кемкос" ЕООД
23.09.2013 г.
215. 1612/2013 г. ЗЗ - 29 397 кв. м, им. No 103003 с. Копринка Решение на ОбС Nо 713/2013 г. търг 4361 19 848 19848 22 422 Д08-106 "Булгафлор" ЕООД
25.09.2013 г.
216. 1464/2012 г. ЗЗ - 2 897 кв. м, им. No 001006 с. Голямо Дряново Решение на ОбС Nо 713/2013 г. търг 340.7 1344 1344 1344 Д08-108 11.10.2013 г. "ЕКО ЕНЕРДЖИ СЪРВИСИС" ООД
217. 1465/2012 г. ЗЗ - 13912 кв. м, им. No 001010 с. Голямо Дряново Решение на ОбС Nо 713/2013 г. търг 1 636,10 6831 6831 6831 Д08-109 11.10.2013 г. "ЕКО ЕНЕРДЖИ СЪРВИСИС" ООД
218. 1469/2012 г. ЗЗ - 6 354 кв. м, им. No 001014 с. Голямо Дряново Решение на ОбС Nо 713/2013 г. търг 747.2 3025 3025 3025 Д08-110 11.10.2013 г. "ЕКО ЕНЕРДЖИ СЪРВИСИС" ООД
219. 1466/2012 г. ЗЗ - 14259 кв. м, им. No 001017 с. Голямо Дряново Решение на ОбС Nо 713/2013 г. търг 1 676,90 7001 7001 7001 Д08-111 11.10.2013 г. "ЕКО ЕНЕРДЖИ СЪРВИСИС" ООД
220. 1468/2012 г. ЗЗ - 4 445 кв. м, им. No 001022 с. Голямо Дряново Решение на ОбС Nо 713/2013 г. търг 522.7 2098 2098 2098 Д08-112 11.10.2013 г. "ЕКО ЕНЕРДЖИ СЪРВИСИС" ООД
221. 1467/2012 г. ЗЗ - 1 676 кв. м, им. No 002003 с. Голямо Дряново Решение на ОбС Nо 713/2013 г. търг 108.6 737 737 737 Д08-113 11.10.2013 г. "ЕКО ЕНЕРДЖИ СЪРВИСИС" ООД
222. 1387/2012 г. ЗЗ - 40 028 кв. м, им. No 002005 с. Голямо Дряново Решение на ОбС Nо 713/2013 г. търг 2 593,80 18253 18253 18253 Д08-114 11.10.2013 г. "ЕКО ЕНЕРДЖИ СЪРВИСИС" ООД
223. 1549/2012 г. ЗЗ - 21 860 кв. м, им. No 000235 с. Хаджидимитрово Решение на ОбС Nо 713/2013 г. търг 2 111,70 14865 14865 16049 Д08-115 11.10.2013 г. "ЕКО ЕНЕРДЖИ СЪРВИСИС" ООД
224. 1560/2012 г. УПИ II-492; 800 кв.м, кв. 46, с. Хаджидимитрово Решение на ОбС Nо 758/2013 г. търг 3 292,10 6 400 6 400 6 400 Д08-125 от 03.12.2013 г. Стефан Шинев Стефанов
225. 548/2002 г. ПИ No 180; 1872,38 кв. м, "КМБ", гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 755/2013 г. търг 18 826,70 19700 19700 19700 Д08-126 от 03.12.2013 г. "Кингс Валей" ЕООД
226. 461/2007 г. ПИ No 213; 2 148 кв. м, "КМБ", гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 755/2013 г. търг 21 602,40 22550 22550 22550 Д08-127 от 03.12.2013 г. "Кингс Валей" ЕООД
227. 1140/2012 г. Сграда "Общ. тоалетна",УПИ IV-926 кв. 132 гр. Кк Решение на ОбС Nо 761/2013 г. търг 12 665,30 16720 16720 16720 Д08-128 от 03.12.2013 г. Фикрие Джамалова Ходжевва
228. 1503/2012 г. ЗЗ им. No 036016 по КВС на с. Г. Изворово Решение на ОбС Nо 760/2013 г. търг 499.6 2 227 2 227 2227 Д08-129 Пламен Тодоров Калинов
19.12.2013 г.
229. 1504/2012 г. ЗЗ им. No 036017 по КВС на с. Г. Изворово Решение на ОбС Nо 760/2013 г. търг 88.9 382 382 382 Д08-130 Пламен Тодоров Калинов
19.12.2013 г.
230. 1639/2013 г. ЗЗ им. No 027004 по КВС на с. Г. Изворово Решение на ОбС Nо 760/2013 г. търг 197.7 988 988 988 Д08-131 Пламен Тодоров Калинов
19.12.2013 г.
231. 1810/2013 г. ЗЗ им. No 226009, с площ 589 кв. м, с. Д. Изворово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 50.1 195 195 195 Д08-1 от 06.01.2014 г. Зюлфие Салимехмед Челик
232. 1811/2013 г. ЗЗ им. No 041010 с площ 600 кв. м, с. Д. Изворово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 51 163 163 163 Д08-2 06.01.2014 г. Зюлфие Салимехмед Челик
233. 1866/2013 г. ЗЗ им. No 010010 с площ 13 668 кв. м, с. Д. Изворово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 330.1 3499 3499 3848 Д08-3 Мохарем Мохарем Аширкчи
06.01.2014 г.
234. 1788/2013 г. УПИ I-1, с площ 462 кв. м, кв. 427, гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 783/2013 г. търг 6 350,70 23100 23100 23100 Д08-4 Панайот Костадинов Шутов
06.01.2014 г.
235. 1826/2013 г. ЗЗ им. No 086002 с площ 3 469 кв. м, с. Ръжена Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 391 1454 1454 1454 Д08-5 Петко Петров Петков
06.01.2014г.
236. 1402/2012 г. ЗЗ им. No 076003 с площ 633 кв. м, с. Д. Изворово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 53.8 210 210 231 Д08-6 Фазли Метинов Пазвантов
06.01.2014г.
237. 1255/2012 г. ЗЗ им. No 025007 с площ 2 714 кв. м, с. Д. Изворово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 65.5 613 613 613 Д08-7 Ахмед Алиев Чаушев
06.01.2014г.
238. 1904/2013 г. ЗЗ им. No 000004 с площ 2 760 кв. м, с. Бузовград Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 5 864,40 8636 8636 9499 Д08-8 "Боби М Транс" ЕООД
07.01.2014г.
239. 879/2011 г. ЗЗ им. No 223002 с площ 895 кв. м, с. Д. Изворово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 76.1 296 296 296 Д08-9 Ремзи Смаил Манаф
08.01.2014г.
240. 1827/2013 г. ЗЗ им. No 000080 с площ 751 кв. м, с. ХДимитрово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 84.6 409 409 449 Д08-10 Бонка Христова Кръстева
08.01.2014г.
241. 1828/2013 г. ЗЗ им. No 000081 с площ 1 086 кв. м, с. ХДимитрово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 122.4 692 692 761 Д08-11 Бонка Христова Кръстева
08.01.2014 г.
242. 1072/2011 г. ЗЗ им. No 045003 с площ 2 191 кв. м, с. Д. Изворово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 124.2 826 826 908 Д08-12 Цветан Ганчев Ганев
08.01.2014 г.
243. 1849/2013 г. ЗЗ им. No 112305 с площ 492 кв. м, с. Овощник Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 50.9 1188 1188 1306 Д08-13 Евгени Петров Найденов
09.01.2014 г.
244. 877/2013 г. ЗЗ им. No 029076 с площ 3 646 кв. м, с. Средногорово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 493.9 1972 1972 1972 Д08-14 Светлана Лалева Коева
10.01.2014 г.
245. 879/2011 г. ЗЗ им. No 029061 с площ 740 кв. м, с. Средногорово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 100.2 391 391 391 Д08-15 Светлана Лалева Коева
10.01.2014 г.
246. 1678/2013 г. ЗЗ им. No 029074 с площ 528 кв. м, с. Средногорово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 71.5 279 279 279 Д08-16 Светлана Лалева Коева
10.01.2014 г.
247. 1809/2013 г. ЗЗ им. No 022005 с площ 752 кв. м, с. Д. Изворово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 16.4 187 187 187 Д08-17 Севгюл Ибрямова Мустафова
10.01.2014 г.
248. 1806/2013 г. ЗЗ им. No 022015 с площ 3 993 кв. м, с. Д. Изворово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 58.7 1058 1058 1058 Д08-18 Севгюл Ибрямова Мустафова
10.01.2014г.
249. 1804/2013 г. ЗЗ им. No 005003 с площ 2 893 кв. м, гр. Крън Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 66.5 1345 1345 1479 Д08-19 Тодор Георгиев Станков
10.01.2014 г.
250. 1848/2013 г. ЗЗ им. No 112303 с площ 643 кв. м, с. Овощник Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 66.6 1553 1553 1708 Д08-20 Тодор Георгиев Станков
10.01.2014 г.
251. 1805/2013 г. ЗЗ им. No 005001 с площ 1 051 кв. м, гр. Крън Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 24.2 489 489 489 Д08-21 Тодор Георгиев Станков
10.01.2014 г.
252. 1774/2013 г. ЗЗ им. No 040002 с площ 501 кв. м, с. Средногорово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 12.1 125 125 125 Д08-22 Генка Колева Ненова
10.01.2014 г.
253. 1676/2013 г. ЗЗ им. No 110025 с площ 700 кв. м, с. Средногорово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 31.5 245 245 245 Д08-24 Таньо Стоянов Стоянов
28.01.2014 г.
254. 1677/2013 г. ЗЗ им. No 110028 с площ 700 кв. м, с. Средногорово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 27 210 210 210 Д08-25 Таньо Стоянов Стоянов
28.01.2014 г.
255. 1812/2013 г. ЗЗ им. No 000316 с площ 3840 кв.м, с. Долно Изворово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 217.7 1390 1390 1390 Д08-26 Зюлфие Салимехмед Челик
28.01.2014 г.
256. 759/2010 г. ЗЗ им. No 040008 с площ 3940 кв.м, с. Долно Изворово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 335.1 1426 1426 1426 Д08-27 Мерихан Рифад Чауш
28.01.2014 г.
257. 1808/2013 г. ЗЗ им. No 040005 с площ 3641 кв.м, с. Долно Изворово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 309.7 1318 1318 1318 Д08-28 Мерихан Рифад Чауш
28.01.2014 г.
258. 754/2010 г. ЗЗ им. No 040007 с площ 3730 кв.м, с. Долно Изворово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 317.2 1350 1350 1350 Д08-29 Мерихан Рифад Чауш
28.01.2014 г.
259. 1737/2013 г. ЗЗ им. No 058014 с площ 1166 кв.м, гр. Шипка Решение на ОбС Nо 821/2013 г. търг 26.8 796 796 796 Д08-28А 05.02.2014 г. Дончо Колев Дончев
260. 1551/2012 г. ПИ с идентиф. 27499.5.36 с площ 227 кв.м, с. Енина Решение на ОбС Nо 821/2013 г. търг 21.1 363 363 399 Д08-29А 05.02.2014 г. Деян Господинов Илиев
261. 1786/2013 г. ПИ с идентиф. 27499.11.18 с площ 226 кв.м, с. Енина Решение на ОбС Nо 821/2013 г. търг 21.1 361 361 397 Д08-33 12.02.2014 г. Венцеслав Аспарухов Джанов
262. 1767/2013 г. ЗЗ им. No 609.438 с площ 740 кв. м, с. Г. Черковище Решение на ОбС Nо 821/2013 г. търг 23.3 522 522 522 Д08-34 13.02.2014 г. Станислав Стефанов Николов
263. 1887/2013 г. ЗЗ им. No 603.287 с площ 604 кв. м, с. Г. Черковище Решение на ОбС Nо 821/2013 г. търг 24.2 426 426 3156 Д08-35 13.02.2014 г. Радостина Величкова Иванова
264. 1748/2013 г. ЗЗ им. No 171.1 с площ 1078 кв. м, гр. Шипка Решение на ОбС Nо 821/2013 г. търг 42 545 545 599 Д08-36 13.02.2014 г. Кадри Ахмедов Чаушев
265. 1795/2013 г. ПИ с идент. 27499.243.1 с площ 29449 кв.м, с. Енина Решение на ОбС Nо 821/2013 г. търг 2146.8 14371 14371 14371 Д08-37 17.02.2014 г. Георги Панайотов Георгиев
266. 1794/2013 г. ПИ с идент. 27499.242.1 с площ 28379 кв.м, с. Енина Решение на ОбС Nо 821/2013 г. търг 2068.8 13849 13849 13849 Д08-38 17.02.2014 г. Георги Панайотов Георгиев
267. 1603/2012 г. ЗЗ им. No 061017 с площ 370 кв. м, гр. Шипка Решение на ОбС Nо 821/2013 г. търг 5.2 231 231 254 Д08-39 18.02.2014 г. Георги Димитров Станков
268. 1785/2013 г. ПИ с идент. 27499.55.25 с площ 763 кв.м, с. Енина Решение на ОбС Nо 821/2013 г. търг 61.8 524 524 524 Д08-40 18.02.2014 г. Станимир Костов Старчев
269. 1750/2013 г. ЗЗ им. No 600.19 с площ 762 кв. м, с. Г. Черковище Решение на ОбС Nо 821/2013 г. търг 30.5 538 538 538 Д08-41 19.02.2014 г. "Еколукс" ЕООД
270. 1749/2013 г. ЗЗ им. No 600.15 с площ 234 кв. м, с. Г. Черковище Решение на ОбС Nо 821/2013 г. търг 10.5 151 151 256 Д08-42 19.02.2014 г. "Еколукс" ЕООД
271. 1814/2013 г. ЗЗ им. No 600.18 с площ 845 кв. м, с. Г. Черковище Решение на ОбС Nо 821/2013 г. търг 1716.6 1764 1764 1764 Д08-43 19.02.2014 г. "Еколукс" ЕООД
272. 1751/2013 г. ЗЗ им. No 600.17 с площ 656 кв. м, с. Г. Черковище Решение на ОбС Nо 821/2013 г. търг 26.2 463 463 463 Д08-44 19.02.2014 г. "Еколукс" ЕООД
273. 1596/2012 г. ПИ с идент. 27499.501.716 с площ 576 кв.м, с. Енина Решение на ОбС Nо 818/2013 г. търг 5447.1 15 900 15900 33390 Д08-45 26.02.2014 г. Янка Димитрова Георгиева
274. 893/2003 г. ПИ с идент. 27499.501.1419 с пл. 2711 кв.м, с. Енина Решение на ОбС Nо 842/2013 г. търг 11156 21700 21700 28210 Д08-48 05.03.2014 г. "Кравтекс" ЕООД
275. 1744/2013 г. ЗЗ им. No 004008 с площ 2 902 кв. м, гр. Крън Решение на ОбС Nо 915/2014 г. търг 66.7 1 245 1 245 1245 Д08-60 от 03.06.2014 г. Янчо Христов Каратерзиев
276. 751/2003 г. УПИ II-8, с площ 1 100 кв. м, кв. 14 с. Голямо Дряново Решение на ОбС Nо 914/2014 г. търг 2584.6 11000 11000 11000 Д08-61 от 03.06.2014 г. Христо Атанасов Стоянов
277. 2039/2013 г. ЗЗ им. No 073002 с площ 1 381кв. м, с. Долно Изворово Решение на ОбС Nо 915/2014 г. търг 117.5 1381 1381 1381 Д08-62 от 04.06.2014 г. Метин Сюйретов Бошнаков
278. 1125/2005 г. УПИ III, с площ 1 100 кв. м, кв. 43 с. Средногорово Решение на ОбС Nо 913/2014 г. търг 5365.2 28000 28000 28000 Д08-63 от 04.06.2014 г. Въльо Борисов Вълев
279. 1927/2013 г. ЗЗ им. No 009008 с площ 689 кв. м, гр. Крън Решение на ОбС Nо 915/2014 г. търг 15.8 334 334 334 Д08-64 от 04.06.2014 г. Васил Иванов Георгиев
280. 1394/2012 г. ЗЗ им. No 050015 с площ 689 кв. м, с. Хаджидимитрово Решение на ОбС Nо 915/2014 г. търг 704.7 2776 2776 3053 Д08-66/06.06.2014 г. Кадри Ахмедов Чаушев
281. 345/2000 г. УПИ XXIX кв. 6 с. Розово Решение на ОбС Nо 911/2014 г. търг 3628.8 9050 9050 9050 Д08-67/09.06.2014 г. Петър Руменов Стефанов
282 1266/2012 г. ЗЗ им. No 000042 с. Г. Дряново Решение на ОбС Nо 915/2014 г. търг 253.9 7672 7672 7672 Д08-68/04.06.2014 г. "М-Стронг" ЕООД
283. 1932/2013г. ЗЗ им. No 084001 с. Кънчево Решение на ОбС No 940/2014г. търг 379.8 2143 2143 7279 Д08-73/01.07.2014г. Смаил Мехмедов Пъдиков
284. 428/2007г. ЗЗ им. No 009002 с. Черганово Решение на ОбС No 940/2014г. търг 1040 9570 9570 9570 Д08-74/01.07.2014г. ЕТ „Митка Дичева“
285. 2026/2013г. ПИ с идентиф. 27499.74.1 с.Енина Решение на ОбС No 940/2014г. търг 217.6 1899 1899 1899 Д08-75/01.07.2014 г. Мартин Иванов Шопов
286. 1954/2013г. ЗЗ им. No 150415, гр. Казанлък Решение на ОбС No 940/2014г. търг 46.7 2514 2514 2514 Д08-76/01.07.2014 г. Димитър Ангелов Пенчев
287. 2029/2013г. ЗЗ им. No 089081 с. Ръжена Решение на ОбС No 940/2014г. търг 36.4 131 131 131 Д08-77/01.07.2014 г. Алейдин Исмет Арабаджи
288. 1906/2013г. ЗЗ им. No 023016 с. Овощник Решение на ОбС No 940/2014г. търг 1 413,40 6032 6032 6032 Д08-78/03.07.2014 г. Янка Димитрова Георгиева
299. 2040/2013г. ЗЗ им. No 230347 гр. Казанлък Решение на ОбС No 940/2014г. търг 32.9 1612 1612 1612 Д08-79/03.07.2014 г. Стефан Стоев Терзиев
300. 1042/2011г. ЗЗ им. No 013017 с. Копринка Решение на ОбС No 940/2014г. търг 422.6 1563 1563 1719 Д08-80/03.07.2014 г. Христомир Генчев Генчев
301. 1041/2011г. ЗЗ им. No 013002 с. Копринка Решение на ОбС No 940/2014г. търг 89.6 324 324 356 Д08-81/03.07.2014 г. Христомир Генчев Генчев
302. 979/2011г. ЗЗ им. No 004009 с. Копринка Решение на ОбС No 940/2014г. търг 404.7 2051 2051 2051 Д08-82/04.07.2014 г. "Булгафлор" ЕООД
303. 2027/2013г. ЗЗ им. No 000266 с. Розово Решение на ОбС No 940/2014г. търг 46.80 191 191 191 Д08-83/04.07.2014 г. "Казанлък Хляб" ООД
304. 2010/2013г. ЗЗ им. No 600.1 с. Горно Черковище Решение на ОбС No 940/2014г. търг 4.1 364 364 364 Д08-84/04.07.2014 г. Дечко Антонов Антонов
305. 1509/2012г. ЗЗ им. No 600.179 с. Горно Черковище Решение на ОбС No 940/2014г. търг 148 1330 1330 2660 Д08-85/04.07.2014 г. Зорница Спасова Антонова
306. 1993/2013г. ПИ с идентиф. No 343.41 с. Енина Решение на ОбС No 940/2014г. търг 27.5 272 272 272 Д08-86/04.07.2014г. Ганчо Тодоров Христозов
307. 1983/2013г. ЗЗ им. No 024004 с. Ръжена Решение на ОбС No 940/2014г. търг 2 052,50 12030 12030 12030 Д08-87/07.07.2014 г. Валентин Георгиев Терзиев
308. 789/2010г. ЗЗ им. No 230414 с. Ръжена Решение на ОбС No 940/2014г. търг 24 1177 1177 1177 Д08-88/10.07.2014 г. Ваня Иванова Ванчева
309. 1016/2011г. ЗЗ им. No 079033 с. Долно Изворово Решение на ОбС No 979/2014г. търг 82.6 350 350 400 Д08-90/29.07.2014 г. Красимир Дечков Коев
310. 1516/2012г. ЗЗ им. No 108020 с. Ръжена Решение на ОбС No 979/2014г. търг 180.2 1670 1670 1720 Д08-91/29.07.2014 г. "Нова Реколта" ООД
311. 1517/2012г. ЗЗ им. No 010035 с. Ръжена Решение на ОбС No 979/2014г. търг 178.6 740 740 750 Д08-92/29.07.2014 г. "Нова Реколта" ООД
312. 1530/2012г. ЗЗ им. No 028011 с. Ръжена Решение на ОбС No 979/2014г търг 342 1380 1380 1450 Д08-93/29.07.2014 г. "Нова Реколта" ООД
313. 1511/2012г. ЗЗ им. No 049006 с. Ръжена Решение на ОбС No 979/2014г търг 149.4 590 590 610 Д08-94/29.07.2014 г. "Нова Реколта" ООД
314. 1510/2012г. ЗЗ им. No 049003 с. Ръжена Решение на ОбС No 979/2014г търг 86.7 330 330 350 Д08-95/29.07.2014 г. "Нова Реколта" ООД
315. 841/2010г. ЗЗ им. No 007305 с. Средногорово Решение на ОбС No 979/2014г търг 23.3 180 180 220 Д08-96/30.07.2014 г. Пламен Станимиров Караджов
316. 840/2010г. ЗЗ им. No 007628 с. Средногорово Решение на ОбС No 979/2014г търг 33.6 240 240 280 Д08-97/30.07.2014 г. Пламен Станимиров Караджов
317. 1180/2012г. ЗЗ им. No 018015 гр. Шипка Решение на ОбС No 979/2014г търг 194.6 1575 1575 1 782 Д08-99/04.08.2014 г. Кънчо Гунев Кутев
318. 1463/2012г. ЗЗ им. No 010025 гр. Шипка Решение на ОбС No 979/2014г търг 13.8 300 300 399 Д08-100/04.08.2014 г. Кънчо Гунев Кутев
319. 1193/2012г. ЗЗ им. No 018011 гр. Шипка Решение на ОбС No 979/2014г търг 91.6 700 700 888 Д08-101/04.08.2014 г. Кънчо Гунев Кутев
320. 2108/2013г. ЗЗ им. No 170.110 гр. Шипка Решение на ОбС No 978/2014г търг 23 980 980 1316 Д08-102/13.08.2014 г. Никола Георгиев Пейчев
321. 2109/2013г. ЗЗ им. No 170.111 гр. Шипка Решение на ОбС No 978/2014г търг 23.3 990 990 1 411 Д08-103/13.08.2014 г. Креми Мехмедова Селимова
322. 2107/2013г. ЗЗ им. No 170.109 гр. Шипка Решение на ОбС No 978/2014г търг 23 980 980 985 Д08-105/21.08.2014 г. Никола Георгиев Пейчев
323. 2106/2013г. ЗЗ им. No 170.108 гр. Шипка Решение на ОбС No 978/2014г търг 23 860 860 870 Д08-106/21.08.2014 г. Костадин Драгов Драгиев
324. 2105/2013г. ЗЗ им. No 170.107 гр. Шипка Решение на ОбС No 978/2014г търг 23 860 860 870 Д08-107/21.08.2014 г. Георги Апостолов Божев
325. 2110/2013г. ЗЗ им. No 170.113 гр. Шипка Решение на ОбС No 978/2014г търг 29.6 1250 1250 1 328 Д08-108/21.08.2014 г. Иван Иванов Миланов
326. 740/2010 г. ЗЗ им. No 002001 с. Овощник Решение на ОбС No 1011/2014г търг 239.2 3650 3650 5 110 Д08-111/04.09.2014 г. Ангел Митков Тодоров
327. 2047/2013 г. ЗЗ им. No 056005 с. Розово Решение на ОбС No 1011/2014г търг 158.20 670 670 1 001 Д08-112/05.09.2014 г. Георги Димитров Георгиев
328. 546/2002 г. НПИ №22, кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък Решение на ОбС No 1009/2014г търг 5 256,80 6300 6300 6 400 Д08-113/05.09.2014 г. „Кингс Валей“ ЕООД
329. 547/2002 г. НПИ №23, кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък Решение на ОбС No 1009/2014г търг 4 907,80 5700 5700 5 800 Д08-114/05.09.2014 г. „Кингс Валей“ ЕООД
330. 2009/2013 г. НПИ №201, кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък Решение на ОбС No 1009/2014г търг 17147.2 20000 20000 20 100 Д08-115/05.09.2014 г. „Кингс Валей“ ЕООД
331. 2084/2013 г. ЗЗ им. №041001, с. Хаджидимитрово Решение на ОбС №1011/2014г търг 414.3 1590 1590 2 010 Д08-117/05.09.2014 г. Кадри Ахмедов Чаушев
332. 2081/2013 г. ЗЗ им. №046010, с. Хаджидимитрово Решение на ОбС №1011/2014г търг 456.10 2300 2300 2 550 Д08-118/05.09.2014 г. Кадри Ахмедов Чаушев
333. 2085/2013 г. ЗЗ им. №040062, с. Хаджидимитрово Решение на ОбС №1011/2014г търг 562.60 2830 2830 3 380 Д08-119/05.09.2014 г. Кадри Ахмедов Чаушев
334. 2134/2014 г. ЗЗ им. №076004, гр. Казанлък Решение на ОбС №1011/2014г търг 278.50 1600 1600 1 650 Д08-120/08.09.2014 г. Теодора Николаева Христова
335. 470/2007 г. НПИ №10, кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък Решение на ОбС №1010/2014г търг 55824.8 62600 62600 63 000 Д08-121/08.09.2014 г. „АР ЕС ПИ“ ЕООД
336. 2024/2013 г. НПИ №174, кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък Решение на ОбС №1009/2014г търг 34254.1 37500 37500 38 000 Д08-122/08.09.2014 г. „АР ЕС ПИ“ ЕООД
337. 2022/2013 г. НПИ №218, кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък Решение на ОбС №1009/2014г търг 2 745,60 3200 3200 5 000 Д08-123/08.09.2014 г. „АР ЕС ПИ“ ЕООД
338. 2020/2013 г. НПИ №232, кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък Решение на ОбС №1009/2014г търг 78042.3 81500 81500 81 600 Д08-124/08.09.2014 г. „АР ЕС ПИ“ ЕООД
339. 1270/2012 г. ЗЗ им. №000314, гр. Шипка Решение на ОбС №1011/2014г търг 260.9 2300 2300 2 500 Д08-125/12.09.2014 г. Стоян Николов Христов
340. 2295/2014 г. УПИ XXVI-7303, кв. 31, ул. „Козлодуй“ гр. Казанлък Решение на ОбС №1037/2014г търг 11 952,70 39400 39400 50500 Д08-129/20.10.2014 г. „М+С Хидравлик“ АД
341. 677/2009 г. УПИ ІІ-8467 с площ 9 559, кв. 87 Решение на ОбС №1034/2014г търг 191419 363200 363200 364 000 Д08-130/27.10.2014 г. „Еврозид“ ЕООД
342. 2103/2013г. ЗЗ им. No 170.105 гр. Шипка Решение на ОбС №978/2014г търг 91.3 4120 4120 4 209 Д08-131/27.10.2014 г. Петър Бончев Джагалов
343. 1001/2011 г. УПИ XVII-1811, площ 570 кв. м,кв. 335 Решение на ОбС №1083/2014г търг 11414.3 12600 12600 12 600 Д08-133/05.11.2014 г. Нериман Мехмед Виденова
344. 2044/2013 г. УПИ І-1367, площ 5 420 кв. м, кв. 129, гр. Казанлък Решение на ОбС №1033/2014г търг 138 291,30 918680 918680 920000 Д08-134/06.11.2014 г. “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД енд Ко“ КД
345. 985/2011 г. ЗЗ им. No 009001 с. Ясеново Решение на ОбС №1089/2014г търг 31.9 170 170 180 Д08-138/18.11.2014 г. Владимир Емилов Ардалиев
346. 1950/2013г. ЗЗ им. No 001049 гр. Казанлък Решение на ОбС №940/2014г търг 1145.8 22682 22682 42 500 Д08-139/18.11.2014 г. Иван Славов Иванов
347. 474/2007г. НПИ №26, кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък Решение на ОбС №1081/2014г търг 33 431,60 35 000 35 000 35 100 Д08-140/20.11.2014 г. „ар ес пи“ еоод
348. 774/2010г. НПИ №166, кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък Решение на ОбС №1081/2014г търг 20 871,30 22 600,00 22 600,00 23 200 Д08-141/20.11.2014 г. „ар ес пи“ еоод
349. 778/2010г. НПИ №177, кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък Решение на ОбС №1081/2014г търг 46 864,40 47 700,00 47 700,00 48300 Д08-142/20.11.2014 г. „ар ес пи“ еоод
350. 457/2007г. НПИ №217, кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък Решение на ОбС №1081/2014г търг 2 329,90 2 800,00 2 800,00 3000 Д08-143/20.11.2014 г. „ар ес пи“ еоод
351. 2104/2013г. ЗЗ им. No 170.106 гр. Шипка Решение на ОбС №978/2014г търг 23 980 980 1005 Д08-144/20.11.2014 г. драгомир костадинов драгиев
352. 1952/2013г. ЗЗ им. No 001030 гр. Казанлък Решение на ОбС №940/2014г търг 408.8 8049 8049 8250 Д08-145/24.11.2014 г. вилизар петров петров
353. 2222/2014г. ЗЗ им. No 118010 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 98.2 1580 1580 1850 Д08-146/24.11.2014 г. георги христов шутов
354. ЗЗ им. No 040001 с. Долно Изворово Решение на ОбС №1090/2014г търг 64.4 280 280 280 Д08-147/24.11.2014 г. али шукриев велиев
761/2010г.
355. 755/2010г. ЗЗ им. No 040003 с. Долно Изворово Решение на ОбС №1090/2014г търг 291.6 1290 1290 1 290 Д08-148/24.11.2014 г. али шукриев велиев
356. 2192/2014г. ЗЗ им. No 026014 с. Долно Изворово Решение на ОбС №1090/2014г търг 34.6 340 340 360 Д08-149/24.11.2014 г. атидже джамалова бабаджанова
357. 1256/2012г. ЗЗ им. No 025001 с. Долно Изворово Решение на ОбС №1090/2014г търг 38.6 380 380 400 Д08-150/24.11.2014 г. Сюлейман зеберов бабаджанов
358. 2197/2014г. ЗЗ им. No 026002 с. Долно Изворово Решение на ОбС №1090/2014г търг 27.1 240 240 250 Д08-151/24.11.2014 г. Сюлейман зеберов бабаджанов
359. 2136/2014г. ЗЗ им. No 000278 с. Долно Изворово Решение на ОбС №1090/2014г търг 316.9 2700 2700 2800 Д08-152/24.11.2014 г. Емине юсеин зърбашолу
360. 2193/2014г. ЗЗ им. No 015001 с. Долно Изворово Решение на ОбС №1090/2014г търг 374.7 4190 4190 4290 Д08-153/24.11.2014 г. Емине юсеин зърбашолу
361. 2223/2014г. ЗЗ им. No 021005 гр. Крън Решение на ОбС №1089/2014г търг 29.4 660 660 708 Д08-154/25.11.2014 г. левент байрамов палов
362. 2273/2014г. ЗЗ им. No 000329 гр. Крън Решение на ОбС №1089/2014г търг 554.3 6820 6820 17071 Д08-156/25.11.2014 г. желязка николова петрова
363. 2226/2014г. ЗЗ им. No 148003 гр. Крън Решение на ОбС №1089/2014г търг 956.7 3660 3660 3660 Д08-158/26.11.2014 г. иван колев петров
364. 2285/2014г. ЗЗ им. No 067004 с. Ясеново Решение на ОбС №1089/2014г търг 45.5 210 210 215 Д08-159/26.11.2014 г. „еко енержи сървисес“ оод
365. 2100/2014г. ЗЗ им. No 118048 с. Ясеново Решение на ОбС №1089/2014г търг 116.5 610 610 615 Д08-160/26.11.2014 г. „еко енержи сървисес“ оод
366. 2090/2013г. ЗЗ им. No 085004 с. Ясеново Решение на ОбС №1089/2014г търг 306.2 1380 1380 1385 Д08-161/26.11.2014 г. „еко енержи сървисес“ оод
367. 2284/2014г. ЗЗ им. No 069017 с. Ясеново Решение на ОбС №1089/2014г търг 35.5 160 160 165 Д08-162/26.11.2014 г. „еко енержи сървисес“ оод
368. 2286/2014г. ЗЗ им. No 067011 с. Ясеново Решение на ОбС №1089/2014г търг 178.1 870 870 875 Д08-163/26.11.2014 г. „еко енержи сървисес“ оод
369. 2224/2014г. ЗЗ им. No 102024 гр. Крън Решение на ОбС №1089/2014г търг 134.4 560 560 708 Д08-164/26.11.2014 г. кемал хюсеин ибиш
370. 1883/2013 г. УПИ ІІ общ., кв. 200, гр. Казанлък Решение на ОбС №936/2014г търг 14555.8 75500 75500 77500 Д08-165/28.11.2014 г. „булинвест“ еоод
371. 2225/2014г. ЗЗ им. No 101031 гр. Крън Решение на ОбС №1089/2014г търг 130.3 544 544 752 Д08-168/02.12.2014 г. „вертекс“ еоод
372. 2281/2014г. ЗЗ им. No 000476 гр. Крън Решение на ОбС №1089/2014г търг 25.6 100 100 452 Д08-169/02.12.2014 г. „вертекс“ еоод
373. 2280/2014г. ЗЗ им. No 000333 гр. Крън Решение на ОбС №1089/2014г търг 134.8 620 620 2552 Д08-170/02.12.2014 г. „вертекс“ еоод
374. 1424/2012г. УПИ ІІІ „за училище“, кв. 43, гр. Казанлък /“Бивше училище Димитър Андреев“/ Решение на ОбС №1061/2014г търг 339315.6 390000 410000 410 041 Д08-171/05.12.2014 г. „БУЛ АЛ“ ЕООД
375. 2161/2014г. ЗЗ им. No 008007 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 21.7 420 420 2 109 Д08-174/22.12.2014 г. петър бончев джагалов
376. 2163/2014г. ЗЗ им. No 008009 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 24.6 580 580 2 209 Д08-175/22.12.2014 г. петър бончев джагалов
377. 1610/2013г. ЗЗ им. No 132005 с. Горно Черковище Решение на ОбС №1088/2014г търг 118.9 1100 1100 1 200 Д08-177/23.12.2014 г. “АНТОН ПРИНЦ СОБИЕСКИ ЦУ ШВАРЦЕНБЕРГ КОМЕРС-ТРОЙХАНД“ ЕООД
378. 2151/2014 ЗЗ им. No 009011 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 22.6 500 500 500 Д08-2/15.01.2015 г. Кънчо Гунев Кутев
379. 2175/2014 ЗЗ им. No 009020 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 68.7 1890 1890 1 890 Д08-3/15.01.2015 г. Кънчо Гунев Кутев
380. 2149/2014 ЗЗ им. No 009016 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 13.5 330 330 330 Д08-4/15.01.2015 г. Кънчо Гунев Кутев
381. 2150/2014 ЗЗ им. No 009015 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 15.6 380 380 380 Д08-5/15.01.2015 г. Кънчо Гунев Кутев
382. 2148/2014 ЗЗ им. No 009019 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 18.5 500 500 500 Д08-6/15.01.2015 г. Кънчо Гунев Кутев
383. 2153/2014 ЗЗ им. No 009007 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 14.2 310 310 310 Д08-7/15.01.2015 г. Кънчо Гунев Кутев
384. 2162/2014 ЗЗ им. No 009004 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 6.9 130 130 130 Д08-8/15.01.2015 г. Кънчо Гунев Кутев
385. 2154/2014 ЗЗ им. No 009001 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 37.9 930 930 930 Д08-9/15.01.2015 г. Кънчо Гунев Кутев
386. 2152/2014 ЗЗ им. No 009009 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 11.8 260 260 260 Д08-10/15.01.2015 г Кънчо Гунев Кутев
387. 2172/2014 ЗЗ им. No 009026 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 13.4 330 330 330 Д08-11/15.01.2015 г Кънчо Гунев Кутев
388. 2173/2014 ЗЗ им. No 009024 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 20.8 510 510 510 Д08-12/15.01.2015 г Кънчо Гунев Кутев
389. 2174/2014 ЗЗ им. No 009023 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 21.1 300 300 300 Д08-13/15.01.2015 г Кънчо Гунев Кутев
390. 2170/2014 ЗЗ им. No 009030 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 18.1 500 500 500 Д08-14/15.01.2015 г Кънчо Гунев Кутев
391. 2171/2014 ЗЗ им. No 009029 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 15.3 370 370 370 Д08-15/15.01.2015 г Кънчо Гунев Кутев
392. 2166/2014 ЗЗ им. No 010035 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 64.4 1420 1511 1 511 Д08-16/15.01.2015 г Кънчо Гунев Кутев
393. 2169/2014 ЗЗ им. No 009033 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 5 100 100 100 Д08-17/15.01.2015 г Кънчо Гунев Кутев
394. 2168/2014 ЗЗ им. No 009034 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 5.8 110 110 110 Д08-18/15.01.2015 г Кънчо Гунев Кутев
395. 1084/2005 Застроен имот с площ 4 243 кв. м-им. 000559, с. Копринка Решение на ОбС №1084/2014г търг 36640.5 46300 46300 48111 Д08-19/15.01.2015 г "Строителна механизация" АД
/бивша ДГ, яз. Копринка/
396. 2270/2014 ПИ с идентиф. 274996.1.1, с площ 657 кв. м, с. Енина Решение на ОбС №1117/2014г търг 61.2 680 680 701 Д08-20/19.01.2015 г Николай Танев Кратунов
397. 2269/2014 ПИ с идентиф. 274996.1.2, с площ 1 401 кв. м, с. Енина Решение на ОбС №1117/2014г търг 130.5 1460 1460 1 501 Д08-21/19.01.2015 г Николай Танев Кратунов
398. 2268/2014 ПИ с идентиф. 274996.1.3, с площ 402 кв. м, с. Енина Решение на ОбС №1117/2014г търг 37.4 370 370 391 Д08-22/19.01.2015 г Николай Танев Кратунов
399. 2267/2014 ПИ с идентиф. 274996.2.1, с площ 459 кв. м, с. Енина Решение на ОбС №1117/2014г търг 42.8 430 430 850 Д08-23/19.01.2015 г Николай Танев Кратунов
400. 2266/2014 ПИ с идентиф. 274996.2.5, с площ 2 632 кв. м, с. Енина Решение на ОбС №1117/2014г търг 245.2 2750 2750 4000 Д08-24/19.01.2015 г Николай Танев Кратунов
401. 2265/2014 ПИ с идентиф. 274996.2.6, с площ 311 кв. м, с. Енина Решение на ОбС №1117/2014г търг 29 320 320 510 Д08-25/19.01.2015 г Николай Танев Кратунов
402. 2264/2014 ПИ с идентиф. 274996.2.7, с площ 456 кв. м, с. Енина Решение на ОбС №1117/2014г търг 42.5 420 420 860 Д08-26/19.01.2015 г Николай Танев Кратунов
403. 2259/2014 ПИ с идентиф. 274996.2.8, с площ 1204 кв. м, с. Енина Решение на ОбС №1117/2014г търг 112.2 1110 1110 1 800 Д08-27/19.01.2015 г Николай Танев Кратунов
404. 2258/2014 ПИ с идентиф. 274996.2.9, с площ 542 кв. м, с. Енина Решение на ОбС №1117/2014г търг 50.5 500 500 800 Д08-28/19.01.2015 г Николай Танев Кратунов
405. 1003/2011 ПИ с идентиф. 274996.5.5, с площ 702 кв. м, с. Енина Решение на ОбС №1117/2014г търг 59.7 810 810 1500 Д08-29/19.01.2015 г Николай Танев Кратунов
406. 2278/2014 ПИ с идентиф. 83106.6.16, с площ 944 кв. м, с. Шейново Решение на ОбС №1116/2014г търг 87.9 500 500 700 Д08-30/19.01.2015 г Данчо Леков Данов
407. 2277/2014 ПИ с идентиф. 83106.6.42, с площ 471 кв. м, с. Шейново Решение на ОбС №1116/2014г търг 79.6 250 250 400 Д08-31/19.01.2015 г Данчо Леков Данов
408. 2276/2014 ПИ с идентиф. 83106.6.91, с площ 471 кв. м, с. Шейново Решение на ОбС №1116/2014г търг 441.1 1540 1540 1750 Д08-32/19.01.2015 г Данчо Леков Данов
405. 2252/2014 ЗЗ им. No 350.73 с площ 898 кв.м, с. Енина Решение на ОбС №1117/2014г търг 72.7 720 720 800 Д08-33/22.01.2015 г Петър Николов Юрганджиев
406. 1522/2012 ПИ с идентиф. 27499.501.2226 с площ 524 кв. м, УПИ VІІІ, кв. 36А, с. Енина Решение на ОбС №1145/2014г търг 2205.9 9000 9000 10001 Д08-38/03.02.2015 г “Суперабразив“ ЕООД
407. 545/2002 НПИ № 21, с площ 424,77 кв. м, кв. „КМБ“, гр. Казанлък Решение на ОбС №1143/2014г търг 4 271,90 6000 6000 6 100 Д08-39/04.02.2015 г „Кингс Валей“ ЕООД
408. 2389/2014 УПИ ІІІ-107,1532 с площ 464 кв. м, кв. 333, гр. Казанлък, ул. "Мусала" № 28 Решение на ОбС №1145/2014г търг 10440 13000 13000 13 001 Д08-45/05.02.2015 г Иван Станев Иванов
409. 2335/2014 УПИ ІV-107 с площ 292 кв. м, кв. 333, гр. "Казанлък", ул. "Мусала" Решение на ОбС №1145/2014г търг 6570 8200 8200 9 209 Д08-46/05.02.2015 г Иван Станев Иванов
410. 1712/2013 УПИ VІІ-843 с площ 737 кв. м, кв. 40, гр. Шипка Решение на ОбС №1145/2014г търг 3311.7 8900 8900 9 001 Д08-49/06.02.2015 г Янко Димитров Костадинов
411. 2601/2014 УПИ І-895 с площ 493 кв. м, кв. 81, гр. Крън Решение на ОбС №1145/2014г търг 3348.7 8650 8650 8 686 Д08-55/10.02.2015 г Валентина Ангелова Стефанова
412. 2401/2014 УПИ ХІ-9082,9083,9084 с площ 2790 кв. м, кв. 482, гр. Казанлък Решение на ОбС №1145/2014г търг 25253.1 55800 55800 55950 Д08-58/16.02.2015 г Стойно Денков Денков
413. 2255/2014 ЗЗ им. No 007008 гр. Шипка Решение на ОбС №1185/2014г търг 14.1 280 280 300 Д08-65/05.03.2015 г Стоян Пенев Крачанов
414. 2297/2014 ЗЗ им. No 341.9 с. Енина Решение на ОбС №1181/2014г търг 52.3 590 590 603 Д08-66/06.03.2015 г Величка Ангелова Дзънова
415. 2466/2014 ЗЗ им. No 049001 с. Енина Решение на ОбС №1181/2014г търг 279.5 1390 1390 3 115 Д08-67/06.03.2015 г Стефана Иванова Бочукова
416. 2465/2014 ЗЗ им. No 600.176 с. Горно Черковище Решение на ОбС №1181/2014г търг 136.4 1210 1210 1250 Д08-68/06.03.2015 г Красен Недялков Колев
417. 2460/2014 ПИ с идентиф. 27499.11.12, м. „Саднята“, с. Енина Решение на ОбС №1181/2014г търг 109.1 1750 1750 17500 Д08-69/09.03.2015 г Николай Танев Кратунов
418. 2364/2014 ЗЗ им. No 062014 с. Кънчево Решение на ОбС №1184/2014г търг 90.2 210 210 253 Д08-70/11.03.2015 г Асие Мехмедова Салиева
419. 2365/2014 ЗЗ им. No 062015 с. Кънчево Решение на ОбС №1184/2014г търг 90.2 210 210 253 Д08-71/11.03.2015 г Асие Мехмедова Салиева
420. 2301/2014 ЗЗ им. No 088147 с. Ръжена Решение на ОбС №1185/2014г търг 842.4 3880 3880 3900 Д08-74/17.03.2015 г „Нова реколта“ ООД
421. 2538/2014 ЗЗ им. No 007009 гр. Шипка Решение на ОбС №1185/2014г търг 19.7 390 390 404 Д08-75/17.03.2015 г Иван Тотев Косекое
422. 1040/2011 ЗЗ им. No 016012 с. Копринка Решение на ОбС №1185/2014г търг 153.2 560 560 600 Д08-78/30.03.2015 г Алият Ниязи Али
423. 692/2010 УПИ І „За ОДО“ с площ 3341 кв. м, кв. 541, гр. Казанлък Решение на ОбС №1219/2015 г. търг 75172.5 200500 200500 200811 Д08-80/03.04.2015 г „Виктория-Г Комерс“ ЕООД
424. 2575/2014 УПИ І-3023,3024,3025,3026,3027,3031,3032,3033 с площ 12593 кв. м, Решение на ОбС №1220/2015 г. търг 96053.1 105200 105200 301000 Д08-81/06.04.2015 г “Ароматик“ ООД
кв. 497, м. "Каша", гр. Казанлък
425. 2574/2014 УПИ І-3009,3010,3011,3012,3014,3018,3019,3020 с площ 9055 кв. м, Решение на ОбС №1251/2015 г. търг 81959.5 90000 90000 185100 Д08-97/21.05.2015 г “Вайс Холдинг“ ООД
кв. 496 м. "Каша", гр. Казанлък
426. 504/2007 УПИ IV-6346 с площ 189 кв. м в кв. 239, гр. Казанлък, ул. "Патриарх Евтимий" № 3, ведно с построените в него сгради Решение на ОбС №1253/2015 г. търг 37589.8 36200 43134 43300 Д08-98/25.05.2015 г "МАШИН ТРЕЙДИНГ" ЕООД
427. 1122/2012 УПИ VI-158 с площ 3996 кв. м, кв. 25, с. Ръжена Решение на ОбС №1251/2015 г. търг 18334 20000 20000 20 010 Д08-99/26.05.2015 г „СИРОНА“ АД
428. 2321/2014 ЗЗ - им. № 074001 с площ 205 кв. м, в землището на с. Долно Изворово Решение на ОбС №1278/2015 г. търг 17.4 80 80 208 Д08-100/28.05.2015 г ЛЕВЕНТ БАЙРАМОВ ПАЛОВ
429. 446/2007 Гаражна клетка № 15 с РЗП 26,89 кв. м, бл. 27, ж.к. "Изток", кв. 372 Решение на ОбС №1255/2015 г. търг 3 332,60 5320 5320 5321 Д08-101/29.05.2015 г Даниел Петров Табанджов
430. 2072/2013 ЗЗ - им. № 005001 с площ 5602 кв. м, в землището на с. Долно Изворово Решение на ОбС №1278/2015 г. търг 135.3 1560 1560 1600 Д08-108/04.06.2015 г Елена Илиева Банева
431. 2071/2013 ЗЗ - им. № 005002 с площ 2630 кв. м, в землището на с. Долно Изворово Решение на ОбС №1278/2015 г. търг 63.5 650 650 700 Д08-109/04.06.2015 г Елена Илиева Банева
432. 2070/2013 ЗЗ - им. № 005003 с площ 5670 кв. м, в землището на с. Долно Изворово Решение на ОбС №1278/2015 г. търг 136.9 1580 1580 1650 Д08-110/04.06.2015 г Елена Илиева Банева
433. 2069/2013 ЗЗ - им. № 005004 с площ 3936 кв. м, в землището на с. Долно Изворово Решение на ОбС №1278/2015 г. търг 95.1 1000 1000 1050 Д08-111/04.06.2015 г Елена Илиева Банева
434. 2068/2013 ЗЗ - им. № 005006 с площ 1951 кв. м, в землището на с. Долно Изворово Решение на ОбС №1278/2015 г. търг 47.1 490 490 520 Д08-112/04.06.2015 г Елена Илиева Банева
435. 2050/2013 ЗЗ - им. № 005007 с площ 3153 кв. м, в землището на с. Долно Изворово Решение на ОбС №1278/2015 г. търг 76.1 870 870 900 Д08-113/04.06.2015 г Елена Илиева Банева
463. 2049/2013 ЗЗ - им. № 005010 с площ 4140 кв. м, в землището на с. Долно Изворово Решение на ОбС №1278/2015 г. търг 100 1050 1050 1100 Д08-114/04.06.2015 г Елена Илиева Банева
464. 2048/2013 ЗЗ - им. № 005011 с площ 1830 кв. м, в землището на с. Долно Изворово Решение на ОбС №1278/2015 г. търг 154.4 1780 1780 1830 Д08-115/04.06.2015 г Елена Илиева Банева
465. 2604/2014 ЗЗ - им. № 083002 с площ 3608 кв. м, в землището на гр. Казанлък Решение на ОбС №1280/2015 г. търг 628.3 2140 2140 2150 Д08-116/05.06.2015 г Янко Колев Енев
466. 2697/2014 ЗЗ - им. № 343.1030 с площ 467 кв. м, в землището на с. Енина Решение на ОбС №1280/2015 г. търг 37.8 400 400 410 Д08-117/05.06.2015 г Янко Атанасов Щерев
467. 2075/2013 ПИ с идентиф. 27499.28.5, м. "Каделкова чешма",площ 1250 кв.м,с. Енина Решение на ОбС №1276/2015 г. търг 101.3 830 830 1509 Д08-118/08.06.2015 г Георги Желев Иванов
468. 1797/2013 ПИ с идентиф. 27499.320.385 с площ 12883 кв.м,с. Енина Решение на ОбС №1276/2015 г. търг 1200.1 6530 6530 8009 Д08-119/08.06.2015 г Георги Желев Иванов
469. 2194/2014 ПИ с идентиф. 27499.28.52, м. "Каделкова чешма",площ 789 кв.м,с. Енина Решение на ОбС №1276/2015 г. търг 63.9 500 500 1009 Д08-120/08.06.2015 г Георги Желев Иванов
470 764/2010 ЗЗ - им. № 055002 с площ 14242 кв. м, в землището на с. Долно Изворово Решение на ОбС №1278/2015 г. търг 1211.3 5440 5440 5450 Д08-121/09.06.2015 г Азис Адемов Имамов
471. 1905/2013 ЗЗ - им. № 600.8 с площ 135 кв. м, в землището на с. Горно Черковище Решение на ОбС №1276/2015 г. търг 5.4 523 523 2000 Д08-122/10.06.2015 г Йордан Петков Георгиев
472. 2677/2014 ЗЗ - им. № 600.178 с площ 935 кв. м, в землището на с. Горно Черковище Решение на ОбС №1280/2015 г. търг 75.7 540 540 600 Д08-125/23.06.2015 г Божидара Динкова Донева
473. 2603/2014 ЗЗ - им. № 000129 с площ 132 кв. м, в землището на с. Хаджидимитрово Решение на ОбС №1321/2015 г. търг 14.9 92 92 302 Д08-135/15.07.2015 г Таля Хубенова Огнянова
474. 1499/2012 ЗЗ - им. № 037006 с площ 2168 кв. м, в землището на с. Горно Изворово Решение на ОбС №1322/2015 г. търг 184.4 690 690 700 Д08-136/16.07.2015г „Вайс Холдинг“ ООД
475. 1502/2012 ЗЗ - им. № 036010 с площ 864 кв. м, в землището на с. Горно Изворово Решение на ОбС №1322/2015 г. търг 73.5 250 250 260 Д08-137/16.07.2015г „Вайс Холдинг“ ООД
476. 2086/2013 ЗЗ - им. № 042006 с площ 2459 кв. м, в землището на с. Хаджидимитрово Решение на ОбС №1322/2015 г. търг 216.9 870 870 880 Д08-138/16.07.2015г „Вайс Холдинг“ ООД
477. 2083/2013 ЗЗ - им. № 042014 с площ 2020 кв. м, в землището на с. Хаджидимитрово Решение на ОбС №1322/2015 г. търг 178.2 720 720 730 Д08-139/16.07.2015г „Вайс Холдинг“ ООД
478. 2082/2013 ЗЗ - им. № 046002 с площ 1293 кв. м, в землището на с. Хаджидимитрово Решение на ОбС №1322/2015 г. търг 114 460 460 470 Д08-140/16.07.2015г „Вайс Холдинг“ ООД
479. 2080/2013 ЗЗ - им. № 047002 с площ 2010 кв. м, в землището на с. Хаджидимитрово Решение на ОбС №1322/2015 г. търг 177.3 710 710 720 Д08-141/16.07.2015г „Вайс Холдинг“ ООД
480. 2256/2014 ЗЗ - им. № 000475 с площ 2592 кв. м, в землището на гр. Крън Решение на ОбС №1321/2015 г. търг 292.1 1020 1020 2600 Д08-142/16.07.2015г Енчо Колев Славов
481. 2257/2014 ЗЗ - им. № 000478 с площ 1445 кв. м, в землището на гр. Крън Решение на ОбС №1321/2015 г. търг 15 380 380 600 Д08-143/16.07.2015г Енчо Колев Славов
482. 1888/2013 ЗЗ - им. № 022003 с площ 21074 кв. м, в землището на с. Ръжена Решение на ОбС №1322/2015 г. търг 2446.7 10770 10770 10 780 Д08-146/27.07.2015г Валентин Георгиев Терзиев
483. 999/2011 УПИ XV-1810 с площ 241 кв. м, кв. 335, гр. Казанлък, ведно с построената Решение на ОбС №1316/2015 г. търг 11369.2 12 000 12 000 12 000 Д08-148/29.07.2015г Наталия Филипова Миладинова,
върху него сграда със ЗП 84 кв. м Анка Миткова Асенова
484. 1933/2013 ЗЗ - им. № 027001 с площ 464 кв. м, в землището на с. Средногорово Решение на ОбС №1322/2015 г. търг 62.8 230 230 240 Д08-153/14.08.2015г Реджеб Азиз Картал
485. 2673/2014 ЗЗ - им. № 103479 с площ 922 кв. м, в землището на с. Бузовград Решение на ОбС №1275/2015 г. търг 190.9 740 740 750 Д08-154/25.08.2015г Пламен Станимиров Караджов
485. 2674/2014 ЗЗ - им. № 103469 с площ 691 кв. м, в землището на с. Бузовград Решение на ОбС №1275/2015 г. търг 143 560 560 570 Д08-155/25.08.2015г Пламен Станимиров Караджов
486. 2672/2014 ЗЗ - им. № 103480 с площ 496 кв. м, в землището на с. Бузовград Решение на ОбС №1275/2015 г. търг 102.7 400 400 410 Д08-156/25.08.2015г Пламен Станимиров Караджов
487. 2753/2014 ЗЗ - им. № 000321 с площ 12521 кв. м, в землището на гр. Казанлък Решение на ОбС №1389/2015 г. търг 2208.7 12275 12275 12859.73 Д08-159/07.09.2015г „Дани и Симо“ ЕООД
488. 2112/2013 ЗЗ - им. № 170.115 с площ 1197 кв. м, по ПНИ на м. "Светицата", гр. Шипка Решение на ОбС №1279/2015 г. търг 24.8 1000 1000 1111 Д08-160/10.09.2015г Хубавин Исмаилов Караходжов
489. 2802/2015 ЗЗ - им. № 000655 с площ 2460 кв. м, гр. Крън Решение на ОбС №1389/2015 г. търг 4723.2 4770 4770 30155 Д08-161/11.09.2015г Гергана Вълева Атанасова
490. 2737/2014 ЗЗ - им. № 059017 с площ 1924 кв. м, м. „Кабаклъка“, с. Овощник Решение на ОбС №1389/2015 г. търг 216.8 1580 1580 1820 Д08-162/11.09.2015г Цвятко Димитров Годжанов
491. 2978/2015 ПИ с идентиф. 27499.501.3146 с площ 503 кв. м, УПИ ХVІ, кв. 83, Решение на ОбС №1381/2015 г. търг 3 596,50 20100 20100 21788 Д08-163/16.09.2015г Мариана Иванова Анастасова и Петър Николаев Петков
с. Енина
492. 2101/2013 ЗЗ - им. № 118028 с площ 1289 кв. м, м. „Язлар кър“, с. Ясеново Решение на ОбС №1391/2015 г. търг 113.7 570 570 600 Д08-165/17.09.2015г "Кумакс агро" ЕООД
493. 2961/2015 ПИ с идентиф. 83106.25.13, м. "Мартинови орехи", с площ 475 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1388/2015 г. търг 70.5 250 250 260 Д08-166/17.09.2015г "Кумакс агро" ЕООД
494. 2962/2015 ПИ с идентиф. 83106.28.29, м. "Мартинови орехи", с площ 736 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1388/2015 г. търг 109.2 390 390 400 Д08-167/17.09.2015г "Кумакс агро" ЕООД
495. 2946/2015 ПИ с идентиф. 83106.20.40, м. "Коджа кър", с площ 3000 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1387/2015 г. търг 294 1290 1290 1301 Д08-168/18.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
496. 2947/2015 ПИ с идентиф. 83106.20.43, м. "Коджа кър", с площ 1112 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1387/2015 г. търг 109 480 480 491 Д08-170/18.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
497. 2948/2015 ПИ с идентиф. 83106.20.53, м. "Коджа кър", с площ 1901 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1387/2015 г. търг 186.3 860 860 871 Д08-171/18.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
498. 2949/2015 ПИ с идентиф. 83106.21.7, м. "Коджа кър", с площ 3201 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1387/2015 г. търг 313.7 1490 1490 1501 Д08-172/18.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
499. 2950/2015 ПИ с идентиф. 83106.21.13, м. "Коджа кър", с площ 2501 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1387/2015 г. търг 245.1 1130 1130 1141 Д08-173/18.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
500. 2287/2014 ПИ с идентиф. 83106.21.24, м. "Коджа кър", с площ 2400 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1387/2015 г. търг 235.2 1090 1090 1101 Д08-174/18.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
501. 2951/2015 ПИ с идентиф. 83106.21.31, м. "Коджа кър", с площ 1600 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1387/2015 г. търг 156.8 650 650 661 Д08-175/18.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
502. 2953/2015 ПИ с идентиф. 83106.21.33, м. "Коджа кър", с площ 1899 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1387/2015 г. търг 186.1 860 860 871 Д08-176/18.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
503. 2288/2014 ПИ с идентиф. 83106.21.39, м. "Коджа кър", с площ 1599 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1387/2015 г. търг 156.7 650 650 661 Д08-177/18.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
504. 2954/2015 ПИ с идентиф. 83106.21.52, м. "Коджа кър", с площ 1000 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1387/2015 г. търг 98 430 430 441 Д08-178/18.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
505. 2955/2015 ПИ с идентиф. 83106.21.87, м. "Коджа кър", с площ 12970 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1388/2015 г. търг 1271.1 5670 5670 5681 Д08-179/18.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
506. 2956/2015 ПИ с идентиф. 83106.22.5, м. "Коджа кър", с площ 3700 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1388/2015 г. търг 362.6 1640 1640 1651 Д08-180/18.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
507. 2957/2015 ПИ с идентиф. 83106.22.25, м. "Коджа кър", с площ 2601 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1388/2015 г. търг 254.9 1120 1120 1131 Д08-181/18.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
508. 2958/2015 ПИ с идентиф. 83106.22.75, м. "Коджа кър", с площ 5611 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1388/2015 г. търг 604.9 2650 2650 2661 Д08-182/18.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
509. 2959/2015 ПИ с идентиф. 83106.23.23, м. "Коджа кър", с площ 5200 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1388/2015 г. търг 560.6 2490 2490 2501 Д08-183/18.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
510. 2960/2015 ПИ с идентиф. 83106.23.24, м. "Коджа кър", с площ 2079 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1388/2015 г. търг 224.1 950 950 961 Д08-184/18.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
511. 2821/2015 ПИ с идентиф. 83106.78.23, м. "Акташ", с площ 2170 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1388/2015 г. търг 244.6 1140 1140 2055 Д08-185/18.09.2015г „Арсенал“ АД
512. 2894/2015 ПИ с идентиф. 83106.79.32, м. "Акташ", с площ 2958 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1388/2015 г. търг 289.9 1290 1290 2325 Д08-186/18.09.2015г „Арсенал“ АД
513. 2893/2015 ПИ с идентиф. 83106.81.36, м. "Акташ", с площ 2310 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1388/2015 г. търг 260.3 1020 1020 1840 Д08-187/18.09.2015г „Арсенал“ АД
514. 2937/2015 ПИ с идентиф. 83106.15.7, м. "Кривия път", с площ 1499 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1386/2015 г. търг 132.2 560 560 610 Д08-188/28.09.2015г Кънчо Гунев Кутев
515. 2938/2015 ПИ с идентиф. 83106.15.13, м. "Кривия път", с площ 500 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1386/2015 г. търг 44.1 190 190 210 Д08-189/28.09.2015г Кънчо Гунев Кутев
516. 2822/2015 ПИ с идентиф. 83106.16.36, м. "Кривия път", с площ 2200 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1386/2015 г. търг 194 940 940 1010 Д08-190/28.09.2015г Кънчо Гунев Кутев
517. 2939/2015 ПИ с идентиф. 83106.18.21, м. "Кривия път", с площ 791 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1386/2015 г. търг 62 290 290 310 Д08-191/28.09.2015г Кънчо Гунев Кутев
518. 2940/2015 ПИ с идентиф. 83106.20.19, м. "Коджа кър", с площ 2300 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1386/2015 г. търг 225.4 1040 1040 1041 Д08-192/28.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
519. 2941/2015 ПИ с идентиф. 83106.20.22, м. "Коджа кър", с площ 2700 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1386/2015 г. търг 264.6 1100 1100 1101 Д08-193/28.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
520. 2942/2015 ПИ с идентиф. 83106.20.24, м. "Коджа кър", с площ 1300 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1386/2015 г. търг 127.4 590 590 591 Д08-194/28.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
521. 2943/2015 ПИ с идентиф. 83106.20.27, м. "Коджа кър", с площ 2200 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1386/2015 г. търг 215.6 1000 1000 1001 Д08-195/28.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
522. 2944/2015 ПИ с идентиф. 83106.20.36, м. "Коджа кър", с площ 1700 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1386/2015 г. търг 166.6 770 770 771 Д08-196/28.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
523. 2945/2015 ПИ с идентиф. 83106.20.37, м. "Коджа кър", с площ 1600 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1386/2015 г. търг 156.8 720 720 721 Д08-197/28.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
524. 2098/2013 ЗЗ - им. № 133005 с площ 2841 кв. м, м. „Скелята“, с. Ясеново Решение на ОбС №1391/2015 г. търг 222.7 1290 1290 1291 Д08-198/28.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
525. 2099/2013 ЗЗ - им. № 119035 с площ 6350 кв. м, м. „Язлар кър“, с. Ясеново Решение на ОбС №1391/2015 г. търг 560.1 3370 3370 3397 Д08-199/28.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
526. 854/2011 ЗЗ - им. № 087004 с площ 4343 кв. м, м. „Коджа кър“, с. Ясеново Решение на ОбС №1391/2015 г. търг 383.1 2200 2200 2227 Д08-200/28.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
527. 866/2011 ЗЗ - им. № 116014 с площ 1500 кв. м, м. „Коджа кър“, с. Ясеново Решение на ОбС №1391/2015 г. търг 243 730 730 757 Д08-201/28.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
528. 855/2011 ЗЗ - им. № 083009 с площ 1348 кв. м, м. „Балък кър“, с. Ясеново Решение на ОбС №1391/2015 г. търг 118.9 640 640 641 Д08-202/28.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
529. 1043/2005 Гаражна клетка № 6 с РЗП 15,50 кв. м, бул. "23 ПШП" №104, УПИ І, кв. 53 Решение на ОбС №1381/2015 г. търг 4 968,30 6050 6050 6055 Д08-203/29.09.2015г Георги Кирилов Скобелев
530. 2754/2014 ЗЗ - им. № 220488 с площ 578 кв. м, м. „Старите лозя“, гр. Казанлък Решение на ОбС №1389/2015 г. търг 28.2 410 410 500 Д08-204/29.09.2015г Иван Стоянов Тодоров
531. 2771/2014 ЗЗ - им. № 000511 с площ 1780 кв. м, гр. Крън Решение на ОбС №1389/2015 г. търг 3417.6 3450 3450 11500 Д08-205/05.10.2015г Христо Карчев Карчев
532. 2396/2014 ЗЗ - им. № 042014 с площ 5920 кв. м, м. „Армагански път“, гр. Казанлък Решение на ОбС №1409/2015 г. търг 1 044,30 5 680 5 680 42100 Д08-215/30.11.2015г Янко Димитров Костадинов
533. 2713/2014 ЗЗ - им. № 025005 с площ 1880 кв. м, м. „До стопанския двор“, гр. Шипка Решение на ОбС №1438/2015 г. търг 49.7 1180 1180 3 112 Д08-217/02.12.2015г Петър Бончев Джагалов
534. 2739/2014 ЗЗ - им. № 045006 с площ 1224 кв. м, м. „Под село“, с. Долно Изворово Решение на ОбС №1437/2015 г. търг 104.1 375 375 610 Д08-218/03.12.2015г Айретин Ахмед Рюстем
535. 2719/2014 ЗЗ - им. № 000482 с площ 805 кв. м, с. Ясеново Решение на ОбС №1433/2015 г. търг 82.8 355 355 358 Д08-219/03.12.2015г Начко Иванов Иванов
536. 2770/2014 ЗЗ - им. № 000353 с площ 1093 кв. м, с. Ясеново Решение на ОбС №1433/2015 г. търг 93 450 450 460 Д08-220/03.12.2015г Начко Иванов Иванов
537. 2823/2015 ПИ с идентиф. 83106.50.621, м. „Хаджиевец", с площ 386 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1431/2015 г. търг 70.9 280 280 411 Д08-221/03.12.2015г Теодорин Кирилов Бончев
538. 2980/2015 ЗЗ - им. № 150848 с площ 768 кв. м, м. „Старите лозя“, гр. Казанлък Решение на ОбС №1437/2015 г. търг 40.4 540 540 545 Д08-222/03.12.2015г Янко Георгиев Мермеклиев
539. 2981/2015 ЗЗ - им. № 150849 с площ 555 кв. м, м. „Старите лозя“, гр. Казанлък Решение на ОбС №1437/2015 г. търг 29.2 390 390 400 Д08-223/03.12.2015г Янко Георгиев Мермеклиев
540. 2046/2013 ЗЗ - им. № 056004 с площ 852 кв. м, м. „Черешака“, с. Розово Решение на ОбС №1433/2015 г. търг 96 395 395 420 Д08-224/07.12.2015г Никола Янакиев Николов
541. 1839/2013 ЗЗ - им. № 101027 с площ 3895 кв. м, м. „Под село“, гр. Шипка Решение на ОбС №1438/2015 г. търг 362.8 1970 1970 3280 Д08-225/07.12.2015г Димитрина Александрова Янкова
542. 2718/2014 ЗЗ - им. № 000255 с площ 5011 кв. м, м. „Бяла глина“, с. Розово Решение на ОбС №1433/2015 г. търг 288.1 1880 1880 2256 Д08-226/09.12.2015г. Росица Ненова Джагалова
543. 2755/2014 ПИ №503.10 с площ 862 кв. м, м. „Старите лозя, гр. Казанлък Решение на ОбС №1432/2015 г. търг 7305.5 9050 9050 27 499 Д08-227/10.12.2015г. Антон Иванов Керанов
544. 2799/2015 ПИ №503.175 с площ 485 кв. м, м. „Старите лозя, гр. Казанлък Решение на ОбС №1432/2015 г. търг 4110.4 5100 5100 6 600 Д08-228/10.12.2015г. Антон Иванов Керанов
545. 2798/2015 ПИ №503.281 с площ 1105 кв. м, м. „Старите лозя, гр. Казанлък Решение на ОбС №1432/2015 г. търг 9364.9 11600 11600 13 100 Д08-229/10.12.2015г. Антон Иванов Керанов
546. 2882/2015 ЗЗ - им. № 150849 с площ 555 кв. м, м. „Старите лозя“, гр. Казанлък Решение на ОбС №1437/2015 г. търг 50.8 680 680 690 Д08-230/10.12.2015г. Милен Йорданов Узунов
547. 911/2011 ПИ с идентиф. 27499.501.20 с площ 393 кв. м, УПИ VІ-20, кв. 24, Решение на ОбС №1432/2015 г. търг 1803.1 4500 4500 4520 Д08-231/10.12.2015г. Сава Койчев Савов
с. Енина
548. 2724/2014 ЗЗ - им. № 040052 с площ 450 кв. м, м. „Марашлъка“, с. Горно Изворово Решение на ОбС №1436/2015 г. търг 18 130 130 135 Д08-232/10.12.2015г. Бойка Славова Боянова
549. 2723/2014 ЗЗ - им. № 040073 с площ 1076 кв. м, м. „Марашлъка“, с. Горно Изворово Решение на ОбС №1436/2015 г. търг 51.1 340 340 345 Д08-233/10.12.2015г. Бойка Славова Боянова
550. 2215/2014 ЗЗ - им. № 602.99 с площ 515 кв. м по ПНИ на м. "Гюрля", с. Горно Черковище Решение на ОбС №1438/2015 г. търг 23.2 300 300 333 Д08-234/11.12.2015г. Генко Христов Главчев
551. 853/2011 ЗЗ - им. № 086015 с площ 2952 кв. м, м. „Коджа кър“, с. Ясеново Решение на ОбС №1433/2015 г. търг 260.4 1290 1290 1359 Д08-235/11.12.2015г. ЕТ „Симеон Георгиев 84“
552. 2738/2014 ЗЗ - им. № 000037 с площ 8497 кв. м, м. „Стублата“, с. Голямо Дряново Решение на ОбС №1438/2015 г. търг 803 3288 3288 3300 Д08-236/11.12.2015г. „Еврозид“ ЕООД
553. 1015/2011 УПИ ХІХ-388 с площ 723 кв. м, кв. 50, с. Голямо Дряново Решение на ОбС №1434/2015 г. търг 1 813,30 6500 6500 6505 Д08-237/11.12.2015г. „Еврозид“ ЕООД
554. 2976/2015 ПИ с идентиф. 83106.112.28, м. „Фиданкос", с площ 1100 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1431/2015 г. търг 141.9 745 745 755 Д08-238/14.12.2015г. „Кумакс агро“ ЕООД
555. 2924/2015 ПИ с идентиф. 83106.66.13, м. „Чобан чаир", с площ 4999 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1431/2015 г. търг 563.4 3700 3700 3705 Д08-239/14.12.2015г. „Кумакс агро“ ЕООД
556. 949/2011 ПИ с идентиф. 83106.46.319, м. „Хаджиевец", с площ 642 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1431/2015 г. търг 95.2 440 440 445 Д08-240/14.12.2015г. „Кумакс агро“ ЕООД
557. 2864/2015 ПИ с идентиф. 83106.1.67, м. „Шейновските лозя", с площ 296 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1431/2015 г. търг 48 185 185 955 Д08-241/14.12.2015г. „Кумакс агро“ ЕООД
558. 2714/2014 ЗЗ - им. № 025002 с площ 400 кв. м, м. "До стопанския двор", гр. Шипка Решение на ОбС №1438/2015 г. търг 10.6 230 230 510 Д08-244/15.12.2015г. Кънчо Гунев Кутев
559. 2722/2014 ЗЗ - им. № 040082 с площ 1057 кв. м, м. "Марашлъка", с. Горно Изворово Решение на ОбС №1436/2015 г. търг 42.3 340 340 405 Д08-247/16.12.2015г. Елена Илиева Банева
560. 2727/2014 ЗЗ - им. № 040006 с площ 5731 кв. м, м. "Марашлъка", с. Горно Изворово Решение на ОбС №1436/2015 г. търг 272.2 2070 2070 2502 Д08-248/16.12.2015г. Диана Георгиева Иванова
561. 2725/2014 ЗЗ - им. № 040034 с площ 844 кв. м, м. "Марашлъка", с. Горно Изворово Решение на ОбС №1436/2015 г. търг 40.1 250 250 333 Д08-249/16.12.2015г. Диана Георгиева Иванова
562. 2726/2014 ЗЗ - им. № 040025 с площ 1005 кв. м, м. "Марашлъка", с. Горно Изворово Решение на ОбС №1436/2015 г. търг 40.2 300 300 402 Д08-250/16.12.2015г. Диана Георгиева Иванова
563. 2801/2015 Поземлен имот №343.1026 с площ 533 кв.м м. „Пъдарнята“, с. Енина, общ. Казанлък Решение на ОбС №35/2015 г. търг 43.2 460 460 483 Д086/16.02.2016 г. Мария Илиева Джавгова
564. 2861/2015 Поземлен имот №352.125 с площ 580 кв.м, м. „Крушките“ с Енина Решение на ОбС №35/2015г. търг 76.7 530 530 540 Д087/16.02.2016 г. Георги Димитров Тонев
565. 2877/2015 Поземлен имот с идентифи