одобрен

Полицейска статистика

Уникален идентификатор:  bfcc6af1-6425-4123-957a-0bc8b85c56b0

Описание:

Полицейска статистика за 2017 г.

икономически престъпления престъпления престъпления срещу личността престъпления срещу собствеността

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-06-05 16:23:39
  • Създаден от: nikolay_akrabov
  • Последна промяна: 2018-11-01 13:39:45
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

Полицейска статистика 2016

Областно разпределение на престъпленията

срещу личността и собствеността на гражданите
Престъпления,
Благоевград Регистрирани Разкрити Установени извършители регистрирани в
престъпления престъпления от по разкритите престъпления, предишни години
през текущата регистрираните регистрирани през и разкрити през
Видове престъпления година през текущата текущата година текущата,
(вкл, и противообществени прояви) година Установени
извършители
Брой на % на От тях: Разкри-
Общ 100 хил, Общ разкри- Общ Непъл- Чуж- ти прес- Установени
брой души брой ваемост брой Жени нолетни денци тъпления извършители
(14-17 г,)
Общ брой 3364 1084.********** 1690 50.24 1531 166 133 62 259 291
1 Престъпления против личността (чл,115 - 159 НК) 156 50.270526325966 51 32.69 61 4 7 4 36 41
1,1, Убийство (чл,115-127 НК) 10 3.2224696362799 5 50 3 0 1 0 1 2
· Умишлено убийство (чл,115-116,118 НК) - довършено 4 1.2889878545119 4 100 1 0 0 0 0 0
- по поръчка (чл,116, ал,1, т,10 НК) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- от тях чрез ефтаназия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
· Умишлено убийство (чл,115-116,118 НК) - опит 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
· Убийство на новородено дете (чл,120 - 121 НК) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
· Подпомагане, склоняване към самоубийство (чл,127 НК) 1 0.32224696362799 0 0 0 0 0 0 0 0
1,2, Разврат (чл,149-159 НК) 23 7.**********437 8 34.78 12 1 1 1 3 3
· Блудство (чл,149 - 150 НК) 4 1.2889878545119 2 50 4 0 0 0 2 2