одобрен

Регистър на карти за паркиране за хора с увреждания 04.2020

Уникален идентификатор:  bfff5c6d-de3e-4821-93b6-cc6b69a9fcbc

РМС 436/2017

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-15 09:10:34
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2020-06-15 09:10:34

Регистър на карти за паркиране за хора с увреждания за периода /01.04.2020 -30.04.2020/

Име, Презиме, Фамилия Вх.№ № на карта за паркиране
162. Христо Ветков Василев 94-Х-1357-1/02.04.2020 2346
163. Александър Данев Георгиев 4-А-4317-2/02.04.2020 2347
164. Иван Христов Иванов 94-И-3353-1/09.04.2020 2348
165. Даниел Цветомиров Александров 94-Д-2279-1/13.04.2020 2349
166. Диана Николова Момчева 94-Д-5031-1/14.04.2020 2350
167. Никола Костадинов Петров 94-Н-3743-1/21.04.2020 2351
168. Алдин Зоранов Шойлев 94-А-4984-1/24.04.2020 2352
169. Лена Маринова Славова 94-Л-809-1/24.04.2020 2353
170. Антон Дженков Митев 94-А-3476-1/28.04.2020 2354
171. Тажидин Дорсунов Юруков 94-Т-3719-1/28.04.2020 2355
172. Недка Георгиева Бакева 94-Н-4949-1/28.04.2020 2356
173. Румен Дянков Баев 94-Р-3107-1/29.04.2020 2357
174. Иван Колев Иванов 94-И-2043-1/30.04.2020 2358