одобрен

Полицейска статистика

Уникален идентификатор:  cd6fdb3f-dbba-4107-a778-ca434860d875

Описание:

Полицейска статистика за 2017 г.

икономически престъпления престъпления престъпления срещу личността престъпления срещу собствеността

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-06-05 16:20:42
  • Създаден от: nikolay_akrabov
  • Последна промяна: 2018-11-01 13:39:21
  • Последно променил: migrate_data

Видове престъпления (вкл, и противообществени прояви)

Разкрити икономически престъпления по образование - общ брой

Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от неграмотни

Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с начално образование

Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с основно образование

Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица със средно образование

Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с полу-висше образование

Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с висше образование

Установени извършители на икономически престъпления по образование - общ брой

Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от неграмотни лица

Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с начално образование

Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с основно образование

Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица със средно образование

Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с полу-висше образование

Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с висше образование

Общ брой 5879 1622 509 456 932 21 240 6108 1561 484 438 872 21 214
1 Престъпления против собствеността 654 152 30 72 161 3 60 714 149 29 71 160 3 54
1,1, Кражба от длъжностно лице (чл,195, ал,1, т,6 НК) 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0
1,2, Присвояване (чл,201 - 205 НК) 188 63 2 2 36 1 15 196 61 2 2 36 1 15
1,3, Обсебване (чл,206 НК) 97 26 3 8 28 0 9 103 26 3 8 28 0 9
1,4, Измама (чл,209 - 213 НК) 319 54 14 50 86 2 33 358 54 13 50 85 2 28
· Измама чрез промяна на компютърни данни (чл,212а НК) 6 2 0 2 1 0 0 7 2 0 2 1 0 0
1,5, Изнудване (чл,213а, 214, 214а НК) 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1,6, Вещно укривателство (чл,215 НК) 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
1,7, Унищожаване и повреждане (чл,216, 216а НК) 41 6 10 12 8 0 2 49 6 10 12 8 0 2
· Нерегламентиран достъп до компютър с унищожаване на имущество (чл,216,ал,З НК) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
· Повреждане енергийни/водни системи (чл,216а НК) 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0
1,8, Злоупотреба с доверие (чл,217 НК) 5 3 0 0 1 0 1 6 3 0 0 1 0 1
2 Престъпления против интелектуалната собственост (чл,172а, 173 - 174 НК) 124 26 9 7 25 1 6 130 26 9 6 25 1 6
3 Престъпления против стопанството, финансовата, данъчната и осигурителната система 3236 895 366 223 457 9 83 3411 853 350 219 424 9 81
3,1, Общи стопански престъпления (чл,219, 220, 221а, 223-225, 225б, 226 - 227а НК) 22 4 0 0 4 0 9 22 4 0 0 4 0 9
· безстопанственост (чл,219 НК) 13 2 0 0 3 0 6 14 2 0 0 3 0 6
· сключване на неизгодна сделка (чл,220 НК) 7 1 0 0 1 0 2 7 1 0 0 1 0 2
· подкуп в сферата на икономиката (чл,224, 225б, 225в НК) 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1
3,2, Престъпления против кредиторите (чл,227б - 227е НК) 148 31 2 8 32 2 17 152 31 2 8 31 2 17
3,3, Престъпления против митническия режим - контрабанда (чл,242 НК - без ал,2 и ал,3) 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
3,4, Нарушение на правила за транзитен пренос на стоки (242а НК) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,5, Престъпления против паричната и кредитна система (чл,243 - 249 НК) 301 110 22 30 44 0 11 336 109 21 29 43 0 11
· измама със средства от еврофондове (чл,248а НК) 60 22 2 3 9 0 7 62 22 2 3 9 0 7
3,6, Престъпления при извършване на банкови операции (чл,250, ал,1 - 252 НК) 15 4 2 1 5 0 0 18 4 2 1 5 0 0
3,7, Престъпления против финансовата система (чл,253 без ал,4-254а НК ) 20 6 0 1 8 0 1 20 5 0 1 8 0 1
3,8, Престъпления против данъчната система (чл,255-259, 260 НК) 129 20 3 12 43 0 26 146 20 3 12 40 0 25
3,9, Престъпления против осигурителната система (чл,259а НК) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,10, Екологични престъпления (чл,239, 278в, 349, 352, 352а, 353, 353а-353в, 356е, ал,1 НК) 5 1 0 1 0 0 2 5 1 0 1 0 0 2
· пренасяне на опасни отпадъци през граница (чл,353б НК) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,11, Престъпления в горското стопанство (чл,235-236 НК) 747 281 114 58 64 2 6 876 273 112 57 54 2 5
3,12, Други (чл,228-240 НК) 1848 438 223 112 256 5 11 1839 407 210 110 239 5 11
4 Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации 138 34 7 4 16 1 16 144 34 7 4 16 1 12
4,1, Престъпления по служба (чл,282 без ал,5 - 285 НК) 17 1 0 0 2 1 5 16 1 0 0 2 1 5
· престъпления по служба с последваща облага (чл,282, 283, 283а НК) 17 1 0 0 2 1 5 16 1 0 0 2 1 5
4,2, Подкуп (чл,301 - 307а НК) 121 33 7 4 14 0 11 128 33 7 4 14 0 7
5 Документни престъпления (чл,308 - 319 НК) 1604 486 92 139 246 4 66 1603 480 87 133 228 4 61
6 Компютърни престъпления (чл,319а - 319е НК) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7 Други (чл,168,169,172,295,324,327,330,331,333,356г,356д,356ж,б,"а";356з,ал,2,б,"а";356и,б,"а" НК) 50 6 4 6 15 1 5 79 6 4 6 15 1 5
7,1, Хазарт (чл,327 НК) 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
7,2, Палеж (чл,330, 331, 333 НК) 7 0 2 2 1 0 0 9 0 2 2 1 0 0
Продажба акцизни без бандeрол чл,234 1727 414 208 90 242 5 8 1712 384 196 88 225 5 8
7,3, ,Други 41 5 2 4 14 1 5 68 5 2 4 14 1 5