одобрен

вид и гориво

Уникален идентификатор:  d737049e-1f04-4208-b325-7b7f5cc07647

Описание:

водените на отчет ППС към 30.05.2019 г.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-03 10:36:19
  • Последна промяна: 2019-11-12 12:15:43
  • Последно променил: system

Брой ПС по вид и гориво към 30.05.2019

Вид МПС Бензин Бензин/Газ Дизел Дизел/Газ Ел.двигател Газ Втечн.газ Биогориво Бензин/Електр. Дизел/Електр. Природ.газ Бензин/Втечн.газ Бензин/Природ.газ Водород Hеизвестен BCИЧKO
МОТОПЕД 80024 1 34 0 717 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1118 81896
МОТОЦИКЛЕТ 109240 0 20 0 9 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1883 111156
МОТОЦИКЛЕТ С КОШ 1126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1127
МОТОТРИКОЛКА ПЪТНИЧЕСКА 132 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134
МОТОТРИКОЛКА ТОВАРНА 67 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 71
ТРИКОЛЕСНО ПС 155 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162
ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС 2685 0 68 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2891
ВСИЧКО МОТОЦИКЛЕТИ 193429 1 129 0 869 0 1 0 2 0 0 3 0 0 3003 197437
ЛЕК АВТОМОБИЛ 1313758 19907 1235964 19 871 27 342 3 6227 376 2432 161967 16006 0 10879 2768778
ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ 43713 1060 331668 24 89 19 21 6 687 14 945 6765 2591 0 779 388381
СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ 4022 60 30976 9 0 0 2 1 0 1 35 216 69 0 72 35463
АВТОБУС 1031 19 18484 8 23 7 23 0 0 2 555 11 9 0 110 20282
ВЛЕКАЧ 552 0 50399 5 0 0 0 0 0 0 166 0 0 0 23 51145
ВСИЧКО АВТОМОБИЛИ 1363076 21046 1667491 65 983 53 388 10 6914 393 4133 168959 18675 0 11863 3264049
КОЛЕСЕН ТРАКТОР 1357 0 7507 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 8899
САМОХОДНО ШАСИ 75 0 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 398
ЕЛЕКТРОКАР 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
МОТОКАР 5 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18740
ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3993
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115780
КОЛЕСАР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1815
ПОЛУРЕМАРКЕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56907
СПЕЦИАЛИЗИРАНА МАШИНА(ДРУГА) 24 1 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 346
ВСИЧКО ДРУГИ 9703 2 8164 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189025 206898
Общо 1566208 21049 1675784 65 1856 53 389 10 6916 393 4133 168962 18675 0 203891 3668384
ЗАБЕЛЕЖКА: Видовете горива Бензин/Газ, Дизел/Газ и Газ са използвани при регистрацията на МПС до 2009 г. От 2010 г. се използват видове горива Бензин/Втечнен газ (LPG), Бензин/Природен газ (NG) , Втечнен газ (LPG) и Природен газ (NG)