одобрен

Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета на Община Златарица към 30.06.2020 г.

Уникален идентификатор:  db2921dd-7605-4663-bc17-6175b0ea8e7d

бюджет златарица касово изпълнение отчет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-07-20 10:42:33
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2020-07-20 10:42:33