одобрен

Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета на Община Златарица към 31.03.2020 г.

Уникален идентификатор:  e767e9c3-425f-4449-8fbb-8141fcfd3e95

бюджет златарица касово изпълнение отчет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-04-21 08:50:21
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2020-04-21 08:50:21