одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради на територията на община Златарица през 2018 г.

Уникален идентификатор:  ea86cd8a-e873-4d67-b3cc-e66b25312072

Описание:

Регистър на техническите паспорти съгласно чл. 176а, ал. 5 от ЗУТ - 2018 година

строителни паспорти

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-13 15:52:47
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2019-03-13 15:52:47

РЕГИСТЪР НА TEХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.176А, ал.5 от ЗУТ - 2018 година

№ и дата на удостоверение или отказ Вх. № на искане за регистрация Наименование на строежа Местонахождение Забележка
1 2 3 4 6
001/23.04.2018г. СА-ТСУКР-55-2444/17.04.2018г. Допълващо застрояване - гараж с две клетки ПИ 17213.110.1066 в с. Госко Ново село, общ. Златарица
002/30.04.2018г. СА-ТСУКР-55-2977/30.04.2018г. Площадка за механична обработка (шредиране) на автомобилни гуми ПИ 30962.110.1.2 в гр. Златарица
003/05.06.2018г. СА-ТСУКР-33-3789/05.06.2018г. Изграждане на газова инсалация на "СУ Св. Св.Кирил и Методий" гр. Златарица ПИ 30962.502.1997 в гр. Златарица
004/03.07.2018г. СА-ТСУКР-55-4685/10.07.2018г. Изграждане на спортна площадка на СУ "Св. СВ. Кирили Методий" в гр. Златарица ПИ 30962.502.1997 в гр. Златарица
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте