одобрен

Списък на издадените общи административни актове за периода 13-26.06.2019 г.

Уникален идентификатор:  eac583eb-528d-4a6e-a6c1-08753f3ecce8

административни актове златарица общи РМС 436/2017

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-03 13:27:33
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2019-07-03 13:27:33

СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ от 13.06.2019 г. до 26.06.2019 г.

Номер Дата на регистрация Направление
РД-12-270 18.06.2019 Ръководство Назначаване на комисия, която да унищожи неизползвани и неразпределени книжа и материали от проведените избори за представители на Европейския парламент на 26.05.2019 г.
РД-12-271 18.06.2019 Дирекция СА-ТСУ Комисия да приеме действително извършените видове работа по възстановяване на детска площадка и кът за отдих в с. Родина, общ. Златарица
РД-12-272 18.06.2019 Дирекция СА-ТСУ Комисия да приеме действително извършените видове работа по обособяване на място за отдих и забавления за деца и възрастни в с. Калайджии, общ. Златарица
РД-12-273 18.06.2019 Дирекция СА-ТСУ Комисия да приеме действително извършените видове работа по обособяване на парково място с. Дедина, общ. Златарица
РД-12-281 25.06.2019 Ръководство Промяна в състава на Експертен съвет по устройство на територията при община Златарица за периода 2019 г.
РД-12-285 26.06.2019 Ръководство Доброволци от "Доброволно формирование Златарица" към община Златарица, да участват в дейности по ограничаване и ликвидиране на наводния в землището на кметство с. Г. Ново село, община Златарица, считано от 25.06.2019 г. до приключване на задачата.
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте