одобрен

Регистър на удостоверения за въвеждане в експлоатация за 2018 год.

Уникален идентификатор:  f03342e7-a555-4b25-b47f-5ba49a592c11

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-29 15:31:56
  • Създаден от: mariana_kostova
  • Последна промяна: 2019-03-29 15:31:56

РЕГИСТЪР НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА 2018 ГОДИНА

дата на удостоверение вх. № на искане за регистрация дата на искане за регистрация строеж категория населено място идентификатор квартал УПИ възложител лице, упражняващо строителен надзор
1 2018/01/18 “Основно обновяваоне - въвеждане на енергийно- спестяващи мерки на съществуваща сграда на Общинска администрация на Община Рила“ IV гр.Рила 52 VIII-640 Община Рила Технострой Инвестконсулт
2 2018/01/18 УТ000005 2018/01/29 “Жилищна сграда с магазин“ V гр.Рила 31 II-1444,1446 “Виктория Начева-2011“ЕООД Венцислав Жилков-техн.ръководител
3 2018/03/09 УТ000013 2018/03/02 “Жилищна сграда с малка височина/до10м./" V гр.Рила 27 VIII-392 Стойне Николов Чимев Венцислав Жилков-техн.ръководител
4 2018/06/15 УТ000057 2018/06/12 “Жилищна сграда“ V гр.Рила 111 II-1506 Георги Костадинов Иванов Любомир Г. Христов Техн. ръководител
5 2018/06/15 УТ000056 2018/06/12 "Масивен Навес“ V гр.Рила 111 II-1506 Георги Костадинов Иванов Любомир Г. Христов Техн. ръководител
6 2018/09/21 УТ000106 2018/09/18 “Промяна предназначението на гаражи обединяване към месарски магазин“ V гр.Рила 35 XI-559 Васил Николов Кабзималски инж.Наталия Крумкова техн. Ръководител