одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания 01.2021

Уникален идентификатор:  f95c6829-26cd-467a-828b-223bc4694017

РМС 436/2017

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-02-09 11:57:27
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2021-02-09 11:57:27

Име, Презиме, Фамилия

Вх.№

№ на карта за паркиране

Владимир Колев Иванов 94-В-674-1/04.01.2021г. 2597
Тони Михайлов Иванов 94-Т-2836-1/04.01.2021г. 2598
Младен Райков Илиев 94-М-8723-1/04.01.2021г. 2599
Реджеп Джеват Реджеп 94-Р-1221-1/04.01.2021г. 2600
Нойко Иванов Нойков 94-Н-5118-1/04.01.2021г. 2601
Анета Димитрова Желева 94-А-1885-1/05.01.2021г. 2602
Петьо Колев Тодоров 92-873-1/05.01.2021г. 2603
Георги Бончев Каличков 94-Г-3214-1/06.01.2021г. 2604
Валентин Симеонов Вълков 94-В-415-1/07.01.2021г. 2605
Ахмед Ахмед Мехмед 94-А-3418-1/06.01.2021г. 2606
Петьо Колев Тодоров 92-873-1/11.01.2021г. 2607 дуликат
Тея Ивомирова Бонева 94-Т-978-1/12.01.2021г. 2608
Румен Стоянов Стоянов 94-Р-207-1/11.01.2021г. 2609
Мария Иванова Марева 94-М-8687-1/14.01.2021г. 2610
Ванъо Василев Банчев 94-В-1998-1/14.01.2021г. 2611
Динко Иванов Кълвачев 94-Д7460-1/14.01.2021г. 2612
Димитър Иванов Димитров 94-Д-1947-1/14.01.2021г. 2613
Пенка Апостолова Желева 94-П-2803-1/14.01.2021г. 2614
Елена Златева Гълъбова 94-Е-2330-1/15.01.2021г. 2615
Кольо Георгиев Василев 94-К-2764-1/15.01.2021г. 2616
Дянко Минков Дянков 94-Д-4923-1/15.01.2021г. 2617
Димитринка Русева Иванова 94-Д-3101-1/18.01.2021г. 2618
Димитър Руменов Йоргов 94-Т-1670-1/18.01.2021г. 2619
Владимир Георгиев Христов 94-И-3365-1/19.01.2021г. 2620
Христо Дянков Николов 94-Х-2233-1/20.01.2021г. 2621
Христо Иванов Милчев 94-Х-1883-1/20.01.2021г. 2622
Красимир Тодоров Нягалов 94-К-1068-1/21.01.2021г. 2623
Петя Колева Терзиева 94-П-3593-1/22.01.2021г. 2624
Десислава Милкова Мусова 94-Д-7127-1/22.01.2021г. 2625
Мустафа Асан Шибль 94-М-5464-1/22.01.2021г. 2626
Христо Тотев Кратунков 94-Х-325-1/22.01.2021г. 2627
Симеон Андреев Топалов 94-К-3765-1/25.01.2021г. 2628
Тодор Христов Дерменджиев 94-Т-3838-1/25.01.2021г. 2629
Мария Алексиева Михалева 94-М-8980-1/26.01.2021г. 2630
Антон Костадинов Антонов 94-А-4298-2/26.02.2021г. 2631
Нено Стефанов Ненов 94-Н-4320-1/27.01.2021г. 2632
Лазарин Стефанов Няголов 94-Л-1187-1/27.01.2021г. 2633
Софка Димитрова Стоянова 94-С-3894-1/27.01.2021г. 2634
Лиляна Янева Василева 94-Л-734-1/29.01.2021г. 2635
Ибраим Летифов Чаушев 94-И-2544-1/29.01.2021г. 2636