6 намерени резултати

одобрен

Списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ

Поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност и стойностите на определените им индивидуални цели за енергийни спестяванияза 2018 г.Приет с Протоколно решение на Министерски съвет № 27 от 11 юли 2018 г

одобрен

Данни от НИС за ППП на ВИЕ

Данни за обекти проивеждащи енергия от възобновяеми източници