16 намерени резултата

одобрен
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Реализиран държавен прием на ученици в VIII клас за учебната 2017/2018 г.

Област Ловеч - Информация за утвърдения прием на ученици в държавните и общински училища по профили, професии и специалности след завършен VII клас за учебната 2017/2018 година.

образование
одобрен

Област Ловеч - Регистър на закритите и преобразувани училища към 16.10.2017 г.

Област Ловеч - Регистър на закритите и преобразувани училища към 16.10.2017 г.

образование
Порталът за отворени данни на Република България е разработен в изпълнение на Проект: BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“