43 намерени резултати

одобрен
одобрен

Регистър на лекарските практики на територията на община Антоново

набор от данни за 2021 година

лекарски община практики регистър РМС 436/2017 Антоново
одобрен

Регистър на издадените регистрационни карти на сграда/вход в режим на етажна собственост

набор от данни за 2021 година

етажна община регистър сгради собственост РМС 436/2017 Антоново
одобрен

Регистър на спортните клубове

набор от данни за периода 2019 - 2021

клубове община регистър спортни РМС 436/2017 Антоново
одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината 2020

водовземане заустване издадени община разрешителни регистър РМС 435/2020 Антоново кмета
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация

набор от данни за периода 2015-2021 г.

достъп заявления ЗДОИ информация община регистър РМС 436/2017 Антоново
 

Моля изчакайте