44 намерени резултати

одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

Воден обект община общинска ползване публична разрешителни регистър собственост Карлово РМС 54/2019
одобрен

Регистър на концесиите

Регистър на концесиите - Към момента в община Карлово няма изпълнени концесуални процедури

концесии община регистър РМС 436/2017 Карлово
одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината

водовземане заустване община разрешителни регистър Карлово РМС 435/2020
одобрен

Регистър за гражданските дружества, в които участва общината

дружества община общинско регистър участие граждански Карлово РМС 54/2019