50 намерени резултати

одобрен

Регистър ПУП Община Самоков 2017-2022 г.

Регистър ПУП Община Самоков 2017-2022 г.

община пуп регистър РМС 54/2019 Самоков
одобрен

Регистър на издадените разрешения за строеж на Община Самоков 2021 г.

Регистър на издадените разрешения за строеж на Община Самоков

община разрешителни регистър строеж РМС 214/2016 Самоков
одобрен

Регистър на техническите паспорти 2021 г. в Община Самоков

Регистър на техническите паспорти 2021 г. в Община Самоков

община паспорти регистър технически РМС 214/2016 Самоков
одобрен

Регистър на обектите въведени в експлоатация 2021 г. в Община Самоков

Регистър на обектите въведени в експлоатация 2021 г. в Община Самоков

експлоатация обекти община регистър въвеждане РМС 214/2016 Самоков
одобрен

Регистър на общински предприятия Самоков

Регистър на общински предприятия Самоков

община общински предприятия регистър РМС 214/2016 Самоков
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация в Община Самоков за 2020г.

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация в Община Самоков за 2020г.

достъп заявления ЗДОИ информация обществена община регистър РМС 436/2017 Самоков
 

Моля изчакайте