88 намерени резултати

одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности на територията на община Костенец 2022 г.

културни недвижими община регистър ценности РМС 436/2017 Костенец
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация при община Костенец 2021

достъп заявления ЗДОИ информация община регистър РМС 436/2017 Костенец
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация при община Костенец 2020

достъп заявления ЗДОИ информация обществена община регистър РМС 436/2017 Костенец
одобрен

Регистър на пчелини и пчелни семейства

Регистър за домашни любимци и пчелни семейства 2021

община пчелини пчелни регистър семейства РМС 436/2017 Костенец