40 намерени резултати

одобрен

Регистър на средства за субсидиране на нерентабилни автобусни линии за 2019г.

Регистър на средства за субсидиране на нерентабилни автобусни линии за 2019г.

одобрен

Регистър за плащанията в СЕБРА - Костинброд 2019

Регистър за плащанията в СЕБРА - Костинброд 2019

одобрен

Регистър на Социалните институции и услуги, които функционират на територията на Община Костинброд 2019

Регистър на Социалните институции и услуги, които функционират на територията на Община Костинброд

одобрен
одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 2019

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
одобрен

РЕГИСТЪР ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

РЕГИСТЪР

ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД