41 намерени резултати

одобрен

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

бюджет изпълнение касово община отчети РМС 54/2019 Севлиево
одобрен

Регистър на общинските предприятия

Регистър на общинските предприятия

община общински предприятия регистър РМС 214/2016 Севлиево
одобрен

Регистър на спортните клубове

Регистър на спортните клубове

клубове община регистър спортни РМС 436/2017 Севлиево
одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности

Регистър на недвижимите културни ценности

културни недвижими община регистър ценности РМС 436/2017 Севлиево
одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

издадени карти община паркиране регистър увреждания хора РМС 436/2017 Севлиево
одобрен

Регистър на обществените поръчки

Регистър на обществените поръчки

обществени община поръчки регистър РМС 436/2017 Севлиево
 

Моля изчакайте