113 намерени резултати

одобрен

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници - 2020

община превоз пътници разрешителни таксиметров РМС 436/2017 Самуил
одобрен

Общински регистър на категоризираните туристически обекти

Регистър на категоризираните туристически обекти - 2020

категоризирани обекти община регистър туристически РМС 436/2017 Самуил
одобрен

Регистър на "Mеста за настаняване и заведения за хранене и развлечения"

Регистър на местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения - 2020

заведения места настаняване община развлечения хранене РМС 436/2017 Самуил
одобрен

Регистър на пчелини и пчелни семейства

Регистър на пчелини и пчелни семейства в Община Самуил - 2020

община пчелини пчелни регистър семейства РМС 436/2017 Самуил
одобрен

Регистър за ненормирано работно време на търговските обекти

Регистър за ненормирано работно време на търговските обекти 2020

време ненормирано обекти община работно регистър търговски РМС 436/2017 Самуил
одобрен

Регистър на търговските обекти

Регистър на търговските обекти 2020

обекти община регистър търговски РМС 436/2017 Самуил
 

Моля изчакайте