31 намерени резултати

одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на Община Айтос

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на Община Айтос

водовземане заустване регистър
одобрен

Годишен отчет 2019 година Община Айтос

Годишен отчет на Община Айтос за 2019 година.

бюджет отчет
одобрен

Годишен отчет 2018 година Община Айтос

Годишен отчет на Община Айтос за 2018 година.

бюджет отчет
одобрен

Бюджет 2020 г. Община Айтос

Бюджет 2020 г.

бюджет финанси
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект-публична общинска собственост за Община Айтос

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект-публична общинска собственост за Община Айтос

одобрен

Регистър на одобрени архитектурни проекти в Община Айтос за 2018 и 2019 г.

Регистър на одобрени архитектурни проекти в Община Айтос за 2018 и 2019 г.

архитектура проекти регистър