22 намерени резултати

одобрен

Регистър за общинските предприятия в Община Велико Търново

велико търново община общински предприятия регистър РМС 214/2016
одобрен

Регистри на търговските дружества с общинско участие

Регистър за търговските дружества с общинско участие на Община Велико Търново

велико търново дружества община общинско регистър търговски участие РМС 436/2017
одобрен
одобрен

Регистър на регулационните преписки - гр. Велико Търново

велико търново община регистър преписки регулационни
одобрен

Регистър на регулационните преписки - населени места

велико търново места населени община регистър преписки регулационни
одобрен

Регистър на актовете за изработване на устройствени планове

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

актове велико търново издадени изработване община планове регистър устройствени РМС 436/2017
 

Моля изчакайте