1 намерен резултат

избрани етикети:
въздух 
одобрен

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ10

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ10) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ - Благоевград по месеци през 2018 година

въздух замърсяване КАВ фини прахови частици ФПЧ