56 намерени резултати

одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Асеновград

върнати ново обсъждане община общински регистър решения съвет РМС 436/2017 Асеновград
одобрен
одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината

Този регистър не се поддържа, но исканата информация за водовземане може да се види в качения Регистър на разрешителни за водовземане

водовземане заустване община разрешителни регистър РМС 435/2020 Асеновград
одобрен

Регистър на вероизповеданията в община Асеновград

Регистърът съдържа данни за регистрираните вероизповедания на територията на община Асеновград.
Актуалността му можете да се види от датата записана в ресурса.

одобрен
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежи на Община Асеновград

Регистърът съдържа данни за периода 2016-2019 г., към датата в ресурсите

 

Моля изчакайте