Главна организация: Министерство на земеделието

Областна дирекция "Земеделие" - Кюстендил


Областна дирекция "Земеделие" - Кюстендил (ОДЗ)


За контакт:

Уеб сайт: http://mzh.government.bg/odz-kustendil
Е-mail: odzg_kyustendil@mzh.dovernment.bg
Телефони: 078 550337, (078)550271, (078)550272, (078)550273
Факс: (078)550337


 

Моля изчакайте