Община Търговище


Община Търговище, пл. Свобода, 7700 Търговище
www.targovishte.bg
e-mail:obshtina@targovishte.bg
Град Търговище е общински и областен център. Разположен е в равнина, пресичана от реките Врана и Сива, заобиколена от нископланинска и хълмиста местност.
Населени места: 52 села и 1 град
Население: 60 890 души


 

Моля изчакайте