Община Болярово


Община Болярово се намира в Югоизточната част на Република България и е включена в административно - териториалните граници на област Ямбол. Граничи с общините Елхово, Средец, Стралджа, а на юг с Република Турция. Населените места в общинината са 20.

http://bolyarovo.eu/ - официален сайт на община Болярово, област Ямбол