Регионално управление на образованието - Търговище


РУО – Търговище е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на народната просвета.


Дейност:

РУО – Търговище е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на народната просвета. Създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта.


За контакт:

ruo@ruotargovishte.bg
0601/62835


 

Моля изчакайте