Община Алфатар


Община Алфатар е разположена в североизточната част на Република България, включена е в структурата на Област Силистра и граничи с общините: Кайнарджа, Силистра, Дулово и Тервел.
Община Алфатар се състои от седем населени места, както следва:
- гр. Алфатар (ЕКАТТЕ – 00415 с 4 категория);
– с.Алеково – кметство (ЕКАТТЕ – 00240 с 6 категория);
- с.Бистра – кметство (ЕКАТТЕ – 04145 с 7 категория);
- с.Чуковец – кметство (ЕКАТТЕ – 81712 с 7 категория);
- с.Васил Левски - кметско наместничество (ЕКАТТЕ – 10210 с 8 категория);
-с.Кутловица - кметско наместничество (ЕКАТТЕ – 40751 с 8 категория);
- с.Цар Асен- кметско наместничество (ЕКАТТЕ – 78063 с 8 категория);