Главна организация: Министерство на земеделието

Областна дирекция "Земеделие" - Разград


Областна дирекция "Земеделие" - Разград (ОДЗ)


За контакт:

АДРЕС:
гр. Разград 7200,
ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

тел./факс: (084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg


 

Моля изчакайте