Община Белене


Община Белене се намира в Област Плевен. В състава ѝ са включени шест населени места - общинския център гр.Белене и пет села (кметства) - с.Деков, с.Татари, с.Петокладенци, с.Кулина вода и с.Бяла вода.