Община Земен


Общинска администрация - гр. Земен
Адрес : гр.Земен 2400
Област Перник
ул."Христо Ботев" № 3
Тел.: 07741/ 2494
E-mail: obshtina_zemen@abv.bg
Сайт на Община Земен : http://zemen-bg.com/