Община Бойница


Намира се в северозападна България, област Видин.